hirdetés

„Felívelő korszak küszöbén állunk”

pécsma.hu

2014.02.17

  • Poenciális kitántorgó

    Fele sem igaz,az ország másik fele éhezik, üres hűtőszekrény, kifizetetlen sárga csekkek,ki nem váltott receptek, hideg lakások, ez is a mai jobban teljesítő Magyarország.Ők pedig egyre többen lesznek.

  • no comment

    “A mi erős és egységes pártunk a felszabadulás óta megoldott minden feladatot, ami elé a történelem állította. Dolgozó népünk üdvére és felvirágzására megoldja zokat a célokat is, amelyeket most tűztünk ki magunk elé. De ehhez az kell, hogy pártunk minden tagja, minden kommunista, népi demokráciánk minden őszinte híve álljon csatasorba, menjen ellentámadásba.(Hosszantartó taps.)

    Újra mozgósítanunk kell mindazt, aminek annyi sikerünket köszönhetjük: a türelmes meggyőzést csakúgy, mint a bátor helytállást, az áldozni tudást, a közérdek önzetlen szolgálatát. Lássa az egész ország, hogy pártunk egységes, összekovácsolt, hogy minden tagja, minden szervezete, minden agitátora és népnevelője helyesli célkitűzéseinket, hogy el van szánva arra, hogy leleplezi, visszaveri és szétzúzza az ellenség minden támadását, mely dolgozó népünk életszínvonalának, jólétének emelkedését meg akarja gátolni.(Lelkes taps.) Dolgozzunk bátran, magabiztosan, jó ügyünk igazába és helyességébe vetett hittel, és a siker, a győzelem, mint annyiszor, újra a mienk! (Percekig tartó, lelkes taps. A hallgatók felállva kiáltják: Éljen a párt!)”

    (Rákosi Mátyás, 1953)