Ha nem szeret olvasni a gyerek

Lassú, akadozó olvasás, a betűk sorrendjének gyakori felcserélése, a hangos olvasás kerülése. Ezek mind a diszlexia jelei lehetnek. A tanulási rendellenesség a koraszülöttek és a fiúk körében lényegesen nagyobb gyakorisággal fordul elő, sőt öröklődhet is. Felmérések szerint Magyarországon a gyerekek 10 – 15 százaléka küzd olvasási nehézséggel, de a felismert esetek még korántsem fedik a tényleges helyzetet.

hirdetés

Mi az oka? 

A mai napig nem tisztázott, mind genetikai, mind környezeti tényezők szerepet játszanak a kialakulásában. Kutatók bizonyították, hogy  ez a rendellenesség családon belül öröklődik és a koraszülöttek illetve fiú gyermekek körében magasabb számban fordul elő.

Egyes vélemények szerint valamilyen agyi sérülés hatására is kialakulhat, ritkábban pedig előfordulhat, hogy egy gyermek az iskolába kerüléskor lesz diszlexiás. Ilyenkor a diák szorongásait, félelmeit belevetíti az olvasástanulásba, ami ezáltal akadályozottá válik.

[note note_color=”#fa9e84″ text_color=”#fcf7f7″]A gyermekek olvasási zavara nem függ az intelligenciától, a központi idegrendszer információ feldolgozás funkciójának zavaráról van szó.[/note]

A diszlexia kialakulásért a közoktatást is szokták hibáztatni, sokan felhívják a figyelmet arra, hogy ma hazánkban nem egységes (és nem hatékony) módszerrel tanítják a gyerekeket olvasni, egyik-másik szinte “kitermeli” az olvasási nehézségeket és problémákat.

olvasnivaló

Hogyan ismerhetjük fel?

A gyermek mozgása összerendezetlen, ügyetlen, a bonyolultabb mozgásformációkkal nehezen boldogul. Nem tud felmérni térbeli távolságokat, viszonyokat, nincs tisztában az alapvető irányokkal. Gyakran megbotlik, elesik.

A bizonytalan testséma is diszlexiáról árulkodhat: nem tudja, milyen az, ha a bal lábát keresztbe teszi a jobb lába fölött. Hátát nem tudja homorítani-domborítani, gyakori a kéz görcsössége, nem megfelelő tartása, a szabálytalan ceruzafogás.

Jellemzően nehezen tanulnak verseket, szósorokat, gyenge a szövegekre való emlékezetük, óvodás korukban nem érdekli őket annyira a mese, némelyikük későn kezd beszélni.

Mindezek természetesen nem jelentik automatikusan azt, hogy a gyermeknek az iskolai évek alatt mindenképpen problémája lesz a tanulással, de fogjunk gyanút, ha iskolás korban az előbbiek mellett az alábbi tünetek is jelentkeznek.

  • különböző betűtévesztések: t-f; p-b; b-d; ó-ő
  • felesleges betűk, szótagok betoldása, illetve kihagyásuk, szótagcserék
  • hosszabb szavak eltorzítása
  • a betűk sorrendjének, az olvasás irányának a felcserélése: pl. ól=ló
  • a szövegértés zavara: nem tud a gyermek egyszerre figyelni az olvasás technikájára és a szöveg tartalmára
  • az olvasás tempója is nagyon lassú, elmarad az iskolai követelményektől
  • a diszlexiás gyermek nem szeret olvasni, ezért kerüli a hangos olvasással járó szituációkat

diszlexia

Fontos! A diszlexia és a diszgráfia (írászavar) gyakran együtt járnak

[note note_color=”#fbf892″]Miről ismerhetjük fel a diszgráfiát?  

– rossz ceruzafogás, görcsös, rossz vonalvezetéssel, lassú, sok betűtévesztés, kihagyás
– legtöbbször az azonos írásmozdulattal kezdődő betűk tévesztése: pl.: l=f; l=b; u=v
– gyakori a szavak helytelen egybe- illetve különírása
– a hosszú és rövid magánhangzók, mássalhangzók jelölése számukra nehéz
– gyenge helyesírás és a fogalmazás[/note]

Mit tehetünk? 

A legfontosabb, hogy a gyermek minél hamarabb szakemberhez kerüljön, mert korai felismerés esetén nagyon jól korrigálható a diszlexia, viszont az évek múlásával a korrekció egyre több időt vesz igénybe és eredménye egyre csekélyebb.Az olvasási zavar kezelése általában több évig tartó fejlesztést jelent, speciálisan diszlexiával, tanulási zavarokkal foglalkozó szakemberek segítségével. Napjainkban jól kidolgozott stratégiák állnak rendelkezésre, több helyen csoportos diszlexia korrekcióra is lehetőség van.

Megfelelő fejlesztés nélkül a diszlexiás gyermekeknek jó esélyük van arra, hogy felnőve funkcionális analfabétává váljanak, és a legelemibb helyzetekben se tudjanak eligazodni.

[note note_color=”#a0cc38″]Pécsett az Éltes EGYMI Nevelési Tanácsadóhoz és az ANK Korai Fejlesztő Logopédiai és Gyógytestnevelési Intézethez is fordulhatunk ha valami szokatlant észlelünk gyermekünk olvasás vagy írástanulásával kapcsolatban. [/note]

  • Elég

    Nem kellene összekeverni a diszlexiát azzal, ha a gyerek csak “simán” nem tanul meg rendesen olvasni. Persze mindkét problémára megoldást kellene találni.