Javítsuk a beszédhibát!

„De kis helyes gyerek! Milyen édes, ahogy beszél!” – szoktuk mondani, ha egy pösze, raccsoló óvodást vagy kétévest hallunk. Pedig a beszédhibák néhány év múlva, az iskola kezdetekor akár az írás-, olvasástanulást is megnehezíthetik.

 

Az 5. életévüket betöltött gyermekekkel akkor is érdemes logopédiai szaktanácsot kérni, ha csak 1-2 hang ejtéshibáját tapasztaljuk. Bár egyre gyakoribb, hogy teljes vagy általános pösze gyerekkel jelentkeznek a szakembereknél. Az ilyen gyermekek akár 10-12 hangot is hibásan ejthetnek. Leggyakrabban a „s-cs-zs-sz-c-z” és az „r” hang hibás.

Otthoni is kell gyakorolni

A legtöbb óvodában nagycsoportban végeznek szűrést a logopédusok. Minden kisgyermeket meghallgatnak, majd az érintetteknek javaslatot tesznek a beszédjavítás megkezdésére. Gréti esetében is ez történt. A „v, r, k” hangokon kívül még számos más ejtéshibája is volt. Az óvodában tartott logopédiai foglalkozásokon a szakember hallásészlelést, hallásfigyelmet fejleszt, légző-, ajakizom- és nyelvizom-fejlesztő gyakorlatokat végeztet játékos módszerekkel. Segíti a helyes kiejtés rögzülését, automatizálását.

A legjobb eredmény elérése érdekében ezeket a gyakorlatokat otthon is ismételni kell, lehetőség szerint olyan felnőttel, aki tisztán beszél.

– Általában azonos nehézséget okozó hangokkal, hasonló hangzású szavakat gyakorlunk, például „p-b”, „t-d”. Többször elmondjuk egymás után például a papa-baba, toboz-doboz szópárokat. Ezután a megadott mondatok következnek. Ezekhez képeket kapunk, és Gréti ez alapján „olvassa a szavakat”. Néha versikét is kell tanulni – ismerteti a gyakorlás folyamatát az édesanya, Krisztina.

 

A beszédhiba, súlyosságától függően néhány hónap vagy 1-2 év alatt korrigálható. Idősebb gyermekek és felnőttek esetében a terápia lényegesen hosszabb időt vehet igénybe, hiszen a beszédhiba erősebben rögzült. Ez persze nem jelenti azt, hogy felnőtt korban ne lenne lehetőség a beszédjavításra, hiszen például az agyvérzés után kialakuló beszédzavarban, azaz afáziában szenvedő felnőttek egyharmada újra megtanul jól beszélni.

– A pöszeség, ezen belül például a raccsolás, a selypesség artikulációs zavar, a beszédhangok ejtésének, a kiejtés tisztaságának olyan zavara, amely eltér az adott nyelvközösség normájától. Hátterében élettani, organikus és funkcionális okok egyaránt meghúzódhatnak. A beszéd kialakulásának kezdeti időszakában sok gyermeknél megfigyelhető jelenség a raccsolás, a „r” hang hibás ejtése. A selypesség, vagyis az „sz, z, c” és az „s, zs, cs” hangok hibás ejtése. Mindez átmeneti állapot, amelyet legtöbbször a beszédszervek ügyetlensége, illetve a hallási figyelem fejletlensége okoz – tájékoztat Bodnár Katalin logopédus.

Dadogás, hadarás?

A beszéd zavarai között nem csak a pöszeség jelentkezhet. Gyakran találkozunk dadogó vagy hadaró kisgyermekkel is. A korábban élettani dadogásnak nevezett nem folyamatos beszéd 2 éves kor körül tapasztalható. A kisgyermekek beszédszervei még nem elég gyakorlottak, több gondolata van, mint amit ki tud fejezni, ezért többször megakadhat. Ha a környezete javítgatja, figyelmezteti a gyermeket, a dadogás rögzülhet, mert a gyermekben beszédfélelem alakulhat ki. A legjobb, amit a szülő tehet, hogy kisegíti a gyermeket. Ha mégis kialakul a dadogás, 5 éves kor körül mindenképpen célszerű a terápiát elkezdeni. Dadogás egyébként különböző életkori csomópontokban, akár a beiskolázáskor, vagy serdülés idején is kialakulhat.

– A dadogás a beszéd összerendezettségének zavara, amely a ritmus és az ütem felbomlásában és a beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik. Az iskolások között a dadogás aránya 1-2%, fiúknál négyszer gyakoribb, mint a lányoknál. A dadogás javítására sokféle módszert használhatunk – mondja Bodnár Katalin.

A hadarás tünetei csírájukban már óvodás vagy kisiskolás korban megjelenhetnek, de csak a pubertás kor idején rögzül. Ezért fontos, hogy már ebben az időszakban sokoldalú készségfejlesztéssel a meglévő tüneteket felszámoljuk, és az újabbak fellépését megelőzzük. Mivel a hadarás gyakran társul dadogással, a terápia speciális feladatot jelent.

– Hadaráskor a beszéd üteme és ritmusa olyan nagy mértékben felbomlik, hogy a hadaró folyamatos beszéde igen nehezen érthető, sőt gyakran érthetetlenné válik. Az egyes szótagok, szavak összemosódnak – mutatja be a jelenséget a szakember, aki felhívja a figyelmet arra is, hogy akár idősebb gyermekeknél vagy felnőtteknél is lehet eredményt elérni a szebb beszéd érdekében. Például pályaválasztáskor, az olyan szakmák iránt érdeklődőknél, ahol fontos a beszéd (légi utaskísérő, jogász, közgazdász).