Miért kell verni a gyerekeket???

A családon belüli erőszak és azzal összefüggésben a gyermekbántalmazás az a téma, amiről senki sem szeret nyíltan beszélni, néha még megszólalni is alig mernek az érintettek. Éppen ezért különösen fontos, hogy minél több szó essen erről, hogy a bántalmazottak tudják, hova fordulhatnak és milyen jogaik vannak. Ugyanilyen fontos, hogy a fiatalokkal is beszéljen a család, illetve a szakértők a gyermekek bántalmazásáról.

hirdetés

Az UNICEF kampányt indított azért, hogy felhívja a figyelmet a családon belüli erőszakra, főként a gyermekbántalmazásra. A program célja, hogy rövid videókkal tudatosítsa az emberekben, hogy még mindig képesek vagyunk együtt élni egy ilyen súlyos és komoly problémával. A kampány anyagai ugyan megosztják a szakértők és a társadalom tagjait, de abban mindenki egyetért, hogy ez valóban súlyos probléma, amiről nagyon fontos, hogy szó essen.

gyerek_bántalmazás

A pécsi Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Nagy István elmondta, hogy munkatársaival napi szinten találkoznak családon belüli erőszakkal a hozzájuk forduló érintettek, vagy különböző bejelentések során.

– Bántalmazás esetén azonnal megtesszük a szükséges lépéseket, hogy az érintettek mielőbb védett környezetbe – családok átmeneti otthonába, vagy védett szállásra – kerülhessenek. Ilyenkor minden esetben gyermekpszichológus is segít a bántalmazott fiatalkorúnak a történtek feldolgozásában – emelte ki az intézmény vezetője.

Globális problémáról van szó. Nagy István úgy gondolja, a probléma felszámolásához a legfontosabb, hogy már kamaszként, az első párkapcsolataik kezdetén tudják a fiatalok, mi az, ami még belefér a normális, egészséges kapcsolatba.

gyerek_bántalmazás_2

Fontos beszélni arról is a fiatalokkal, hogy az egymással szembeni tisztelet és szeretet milyen formában fejezhető ki úgy, hogy az mindkét fél számára egészséges és elfogadható legyen.

A családjóléti szolgálat vezetője úgy gondolja, hogy széles körben kellene fellépni a problémával szemben, mivel ez nagyon nehezen megfogható téma, és jelenleg az a tapasztalat, hogy az emberek többsége megtanult együtt élni ezzel a komoly problémával.

Pécsen a bántalmazottak tehát bármikor kérhetnek szakszerű segítséget. Emellett azonban a probléma megelőzésére is történnek erőfeszítések. Máté Zsolt, az INDIT Közalapítvány, illetve a Drogprevenciós Munkacsoport munkatársa elmondta, hogy a szervezet hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet a közösségi szociális munkára és a prevencióra.

A programok során egyértelművé vált, hogy a drogprevenció és az erőszakprevenció szorosan összekapcsolódik egymással. Jelenleg két akkreditált erőszakprevenciós programmal, a kortársak közötti agresszió, illetve a párkapcsolati erőszak megelőzését érintő témákkal látogatnak el az iskolákba.

– A prevenciós programok során az egyes korosztályoknak megfelelően kell megközelíteniük a témát – hangsúlyozta a Drogprevenciós Munkacsoport munkatársa. A bántalmazásnál egyik legfontosabb feladat tudatosítani a fiatalokban, hogy merjenek segítséget kérni és nyújtani, aminek alapja mindig a bizalmi kapcsolat kiépítése. Ebben fontos szerep jut a pedagógusoknak is.

Emellett a program része az erőszakmentes kommunikáció, az indulat levezetését segítő technikák, az érzelmi intelligencia fogalmának, valamint más módszereknek a megismertetése a fiatalokkal.

A pécsi szakember véleménye szerint is összetett beavatkozásra van szükség, hiszen a bántalmazásnak nagyon széles skálája van a házastárs fizikai bántalmazásától (aminek szemtanúja lehet a gyermek) a gyermekek szexuális zaklatásáig bezárólag. Ennek megfelelően Pécsen az INDIT Közalapítvány időről időre képez olyan szakembereket – gyermekpszichológusokat, iskolai szociális munkásokat, gyermekvédelmi szakembereket –, akik a bántalmazott gyermekek segítésében vesznek részt.

– Rendkívül komplex problémáról van szó, aminek tartalmaznia kellene társadalmi szintű kampányokat és iskolai prevenciós programokat is. Mindeközben minden szinten a bizalom kiépítése és a segítség kérésének hangsúlyozása a legfontosabb – mondta el Máté Zsolt.

Bántalmazottságra utalhatnak az alábbi jelek
  • alacsony önértékelés, önbizalomhiány, túlzottan kritikus önmagával szemben
  • rosszul alszik (álmatlanság, rémálmok gyötrik)
  • állandó rossz hangulat, levertség, szomorúság
  • bűntudat, szégyenérzet
  • evészavarok
  • gyenge kapcsolat a kortársakkal, barátokkal
  • szökés, menekülés a bántalmazó környezetből (otthonról vagy az iskolából, nagy mértékű iskolai hiányzások, lógás)
  • olyan rendszeres sérülések, amelyekre ellentmondásos magyarázatokat ad

Családon belüli bántalmazás esetén hívható: OKIT Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat

Ingyenes segélyvonal: 80 / 20-55-20; www.bantalmazas.hu

Hirdetés