Korai nyelvtanulás – mélyebb ismeret

Ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy – tartja a mondás. Ennek ellenére egy felmérés szerint száz magyar ember közül mindössze 25 beszél valamilyen idegen nyelvet. Ám ha akarjuk, gyermekeink javíthatnak ezen az átlagon.

hirdetés

Pécs többnemzetiségű voltáról ismert. A német és a horvát nemzetiség teszi ki a legnagyobb hányadot. E két közösség saját iskolaközpontokat tart fenn, a gyermekeket óvodáskortól érettségiig nemzetiségük nyelvén képzik.

Ám vannak, akik nem tartoznak egyik fent említett csoporthoz sem, ugyanakkor felismerik a korai nyelvtanulásban rejlő lehetőségeket, és már óvodás korban szeretnék megalapozni csemetéjük nyelvismeretét. Az ő számukra jó hír, hogy a városban évek óta lehetőség van angol-magyar kétnyelvű óvodai nevelésben részesíteni a 3-7 éves gyermekeket. A fenti intézmények mellett pedig több óvodában is heti egy-két alkalommal játékos keretek között tanítanak a gyerekeknek különböző idegen nyelveket.

Családi többnyelvűség

Nem minden gyermeknek adatik meg, hogy szüleik eltérő nemzetiségűek legyenek, és emiatt otthon is több nyelven beszéljenek. Sokan pedig azt mondják, a többnyelvűség csak megzavarja a nyelvtanulást, nem érdemes vele addig kísérletezni, amíg a kicsi nem rendelkezik a megfelelő anyanyelvi nyelvhasználattal. Utóbbira remek ellenpélda Nur és családja. Az indonéz anyuka és magyar férje négy gyermeket nevelnek. Egy németországi egyetemen ismerkedtek össze, majd néhány évig kint is éltek.

– Családi nyelvünk a magyar. Én beszélek a gyerekekkel indonézül, a férjem magyarul. Az iskolában tanulnak németül, ötödik osztálytól angolul. Óvodás lányunk kétnyelvű német intézménybe jár. Egyik gyermekünknek sincs problémája a nyelvekkel és a nyelvtanulással. Nem vettem észre, hogy nehézséget okozna nekik kifejezni valamit – mondja Nur.

Intézményes nevelés

A pécsi Koch Valéria Iskolaközpont a következő tanévtől a kétnyelvű nevelésről egynyelvű nevelésre tér át óvodai intézményegységeiben. Ugyanilyen csoportokkal dolgozik a Miroslav Krleža intézményegység három csoportos óvodája is. Ez azt jelenti, hogy a gyermekekhez a nap legnagyobb hányadában németül, illetve horvátul beszélnek az óvodapedagógusok. Hagyományaikat továbbörökítve verseket, mondókákat, meséket, énekeket ismerhetnek meg a kicsik, nemzetiségük nyelvén. Így a mindennapi tevékenység során észrevétlenül sajátítják el a nyelvet.

– A gyermekek passzív befogadói és aktív használói a nyelvnek. Élményként élik meg a német nyelvű napvezetést, játékokat, programokat, melynek ők is tevőlegesen részesei lehetnek. Véleményünk szerint a kisgyerekkori nyelvelsajátítás értéke épp a spontaneitás, a nyelvi környezet természetessége, mely úgy hat, mint a jótékony napsugár. A gyermekek magukba szívják, észrevétlen fejti ki hatását, megtapad emlékezetükben – ismerteti nézeteit a Koch Valéria Iskolaközpont óvodájának vezetője, Lamperth Gáborné.

A horvát nemzetiségi óvodába jobbára otthonról hozott aktív nyelvtudással érkeznek a gyermekek, de az egynyelvű környezetben azok is hamar megértik, majd kezdik alkalmazni a horvát nyelvet, akik otthon kevesebbet használják.

– A nagyobb gyermekek horvát nyelvhasználata pozitívan, fejlesztően hat a kisebb, újonnan érkezett gyermekek nyelvi fejlődésére. Az otthonról hozott horvát nyelvtudás néhány gyermeknél a magyar nyelvvel összeérve érkezik el hozzánk. Azonban a gyermeket amely nyelven megszólítják, azon a nyelven automatikusan válaszol. Vannak olyan gyermekek, akik csak horvátul tudnak beszélni, és csak horvátul is értenek – mondja Bunyevácz Jánosné óvodavezető.

Világnyelven is segíthet a szülő

Minél idősebb valaki, annál nehezebben tud megtanulni idegen nyelven, hiszen elsőként meg kell értenie a nyelvtani alapokat, be kell magolnia a szavakat, majd megjegyeznie a kivételeket. A nyelvórákon kívül kevés alkalma van a nyelvhasználatra, sokszor kudarcba fullad a nyelvtanulás. A kisgyermek, ahogyan az anyanyelvét, használat közben tanul meg más nyelveket is. Alkalmazásuknál a hallottak alapján spontán jár el, nem gondolkodik a szabályokon, nem a teljesítmény számít, csupán az önkifejezés. Ha nyelvi környezetet biztosítunk gyermekeinknek, felnőtt korukra aktív nyelvhasználóvá válnak. A Kiddi-Care Angol-Magyar Óvodában az angol nyelvvel ismerkedhetnek a gyerekek. Az itt elsajátított alapok jól szolgálják a későbbi nyelvtanulást is.

– Sok kisgyerek az oviban hallja először a nyelvet, ami eleinte idegen lehet, de el sem hinnénk, milyen hamar beleszoknak. Természetesen kis dalocskákat, mondókákat korábban is taníthatunk nekik, akár néhány szót, kifejezést is, hisz korábban is fogékonyak lehetnek minderre, de nagyon fontos a közös együttlét. Semmi esetre sem javaslom a gépi dalok hallgatását, még akkor sem, ha az előadónak esetleg jobb a kiejtése, mint nekünk. A gyermekeknél a nyelvtanulás is érzelmi alapon működik. A nyelvet legjobban az anyai ölben, vagy az apa, egy szeretett személy közelségében, nyitott, játékos hangulatban képes elsajátítani – vallja Novák Emese, az óvoda angolnyelv-tanára.

 

hirdetés

Hirdetés