Mit tegyünk, ha lejár a GYED?

Ha eddig GYED-et kaptál, és gyermeked betöltötte 2. életévét, GYES ellátásra lehetsz jogosult. Hogyan igényelheted? Cikkünkből megtudhatod.

hirdetés

Mikor és hogyan igényeljük?

Gyermekgondozási segélyre (GYES) – alapesetben – a szülő, nevelőszülő vagy gyám a gyermekgondozási díj folyósításának megszűnése után, vagyis általában a gyermek 2. életévének betöltésével válhat jogosulttá. Célszerű a GYED lejártát megelőzően legalább 30 nappal igényüket bejelenteni a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságánál, kormányablaknál, járási hivatalnál, vagy a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelynél. A formanyomtatványok beszerzése és kitöltése után postán – a szükséges iratok másolatával együtt –, illetve az Ügyfélkapun keresztül, elektronikusan is benyújtható a kérelem.

– Fontos kiemelni, hogy GYES-re jogosultságot a gyermek hároméves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, illetve ha a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor 10. életévének végéig lehet szerezni. A GYES igénylésének az időpontjára semmiféle határidő nincs, az bármikor kérvényezhető. Figyelembe kell venni, hogy a GYES-t visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet igénybe venni, az igénybenyújtás hónapját nem számítva. Hasonlóképpen kell eljárni akkor is, ha a GYED hamarabb lejár, mint ahogy a gyermek a 2. életévét betölti – ismerteti a teendőket Lábadyné Csaba Anikó, a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának igazgatója. Előbb lejár a GYED, ha a jogosult kereső tevékenységet folytat gyermeke 2 éves kora előtt, vagyis a gyermek bölcsődébe, családi napközibe jár, vagy házi gyermekfelügyeletben részesül. Nem kap GYED-et az sem, akinek háztartásából ideiglenes hatállyal elhelyezték a gyermeket.

[frame]

Fejlesztik a Magyar Államkincstár informatikai rendszerét, ezért a karbantartás ideje alatt, április 27-éig benyújtott családtámogatási és fogyatékossági támogatási kérelmek elbírálása, valamint a jelenleg folyósított ellátásokat érintő változások feldolgozásának ügyintézési ideje meghosszabbodott. Minden kismama megkapja járandóságát, az átállást követően az igényeket beérkezési sorrendben dolgozzák fel, az Államkincstár munkatársainak reményei szerint április 30-áig. A már folyamatban lévő ügyek zökkenőmentesen zajlanak.[/frame]

Milyen iratok szükségesek?

Ha a kérelmet postán juttatjuk el az illetékes hivatalhoz, csatolni kell az igénylő személyi igazolványának másolatát, vagy más hatósági igazolványt, jogosítványt, érvényes útlevelet. Szintén el kell juttatni a címzetthez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, a szülő és a gyermek lakcímkártyájának, TAJ-kártyájának, adókártyájának másolatát. Ha a GYES-t igénylő magánnyugdíjpénztári tag, akkor erről igazolást kell beszereznie a Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Szakigazgatási Szervétől, valamint a magánnyugdíjpénztár tagsági okiratát is szükséges mellékelnie a Magyar Államkincstárnak címzett levélben. Az okmányokat – a kérelem személyes benyújtása esetén – elegendő bemutatni az ügyintézőnek.

Ha elköltöztél a GYES folyósítása alatt…

Ha a GYES lejárta előtt a család lakcíme megváltozott – úgy, hogy más megyébe (vagy külföldre) költöztek –, új lakcímkártyájukkal a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell e változást bejelenteni, mivel ezzel változik az illetékesség. A Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságainak elérhetőségei a szervezet honlapján – www.allamkincstar.gov.hu – is megtalálhatók.

– A lakcímváltozás bejelentése történhet írásban az új lakcímkártya másolatának csatolásával, vagy személyesen a Magyar Államkincstár azon megyei igazgatóságánál, amely folyósította az ellátást, vagy annál a szervnél, amelyik a lakcímváltozás következtében illetékessé válik a folyósításra – tájékoztat Lábadyné Csaba Anikó.

GYES melletti munkavégzés

Aki GYES-ben részesül, keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig egyáltalán nem, azt követően heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat. Utóbbi alól kivétel, ha a munkavégzés az otthonában történik. Aki a gyermek egyéves kora előtt, vagy azt követően heti 30 órát meghaladóan vállal munkát, ezt 15 napon belül jelentenie kell a folyósító szervnek.

– Nem érinti a GYES folyósítását, ha a jogosult tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után folytat kereső tevékenységet. Ha valaki ikergyermekek után részesül GYES-ben, és a gyermekek egyéves kora után heti 30 óránál több időt dolgozik, akkor egy gyermek után járó összegű GYES-re jogosult. A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető adókedvezmény céljából a Magyar Államkincstár – 10 napon belül, a kérelem benyújtását követően – hatósági bizonyítványt ad ki – mondja a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának igazgatója.

Hirdetés