Pécsi ovimustra

Az idén harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei igen nehéz döntés előtt állnak: a csemete következő 3-4 évét meghatározó intézményt kell választaniuk. Lehetőség van bőven, Pécsett ugyanis több tucat óvoda működik. Cikkünkkel a döntésben szeretnénk segíteni.  

hirdetés

A városi fenntartású intézmények valamelyikét választó szülőknek április 22-éig van idejük átgondolni döntésüket, ám a például alapítványi, kisebbségi önkormányzati, egyéb intézmények vagy egyházak fennhatósága alá tartozó óvodákba már ebben a hónapban jelentkezni kell.

A nem önkormányzati óvodák közül az egyházi fenntartású intézmények kérhetnek a szülők és a gyermek felekezeti hovatartozásáról igazolást, a nemzetiségi létesítmények pedig származáshoz köthetik a felvételt.

Az önkormányzati óvodák közül természetesen szabadon választhatnak a szülők, személyes szimpátia vagy akár az intézmény pedagógiai programja alapján.

Hagyomány és természet

Az egyik legnépszerűbb kisgyermekintézmény például a Rácvárosi Óvoda, ahol férőhelybővítésre és az épület teljes felújítására az önkormányzat közel 120 millió forintot nyert. Itt Baranyában egyedülálló módon 15 éve néphagyomány-éltető szemléletű nevelés folyik, mindemellett pedig négy éve a „zöld óvoda” címmel is büszkélkedhetnek.

– Mára már a két program szerves egységet alkot. Magyar néphagyományőrző programunk több ponton kapcsolódik a zöld szemlélethez. Feladatunk a magyar népi kultúra átörökítése, a régi szokások, ünnepek felelevenítése, amely a kulturális örökség ápolásával formálja az óvodások magyarságtudatát, erősíti bennük az együvé tartozást és fejleszti személyiségüket. Mindennapi nevelőmunkánk alapját képezik azok a jeles napok, amelyeket eleink is megéltek, megünnepeltek, szoros kölcsönhatásban a természettel – mutatja be az intézmény programját Bíróné Vida Enikő óvodavezető, aki hozzáteszi, hogy a számos szokásőrző jeles nap közül például az óvoda szervezte szüreti és pünkösdi mulatság, vagy a Vendel-napi vásár nemcsak az óvodásoknak, hanem az egész városrésznek remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt.

Központban a személyiségfejlesztés

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ intézményegységeként működő óvodákban Montessori szellemiségű nevelés szerint szervezik a csoportokat. Itt a személyiségfejlesztés a kiemelt feladat. Az óvodásaikat udvariasságra, egymás iránti tiszteletre és türelemre nevelik. Bátorítják és segítik önállóságuk kibontakozását.

– Személyre szabott, egyéni fejlesztést és tehetség-gondozást végzünk, és a gyerekeknél jelentkező részképesség-problémák korrekciójával foglalkozunk. Folyamatos odafigyeléssel törődünk a szociális hátránnyal érkező, vagy magatartási-beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekekkel. Segítő szeretettel fogadjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az iskolába lépés megkönnyítése érdekében Óvodaiskolát működtetünk, a nagycsoportosokkal tanítók és óvodapedagógusok együtt foglalkoznak, az első osztályba közösen viszik őket. A lakótelepi családok nevelőmunkánk ismeretében keresik és választják óvodánkat – emeli ki Wolf Edit óvodavezető. Mindemellett „zöld óvodaként” a környezettudatos szemléletmód kialakítása is fontos az intézményben.

Sport a belvárosban

A Közraktár utcai Sportóvoda programja az egészséges életmódra nevelés, és ezen belül a mozgásfejlesztés alapjain nyugszik. Céljuk a gyermekek természetes mozgásigényének fenntartása, a különböző mozgásformák tanításán keresztül a testmozgás megszerettetése és az egészséges életvitel kialakítása.

– Óvodapedagógusaink az egészséges fejlődés biztosítását, az egyénre szabott bánásmódot, a játékos tevékenység-centrikusságot, a családias légkör megteremtését és a gyermekközpontú szemléletet tarják elsődleges feladatuknak – tudtuk meg Hoffbauerné Sinkó Csilla tagóvoda-vezetőtől.

Ez az óvoda mindig is nagy népszerűségnek örvendett a szülők körében. Programjukban alapítványi és pályázati támogatásból rendszeresen járnak a gyerekekkel úszni és korcsolyázni, szervezett mozgás minden nevelési napon van.

„Erdőszéli szabadság”

A Cserző közben szülői kezdeményezésre hét éve működik a Waldorf pedagógiai szemléletű óvoda, amelyben évről évre 25-30 gyermek kap helyet. Idén az Istenkúti Művelődési Házban újabb csoporttal bővítik a létesítményt.

– Igyekszünk a gyermekre mint önálló, egyedi, megismételhetetlen egyéniségre tekinteni. A Waldorf pedagógia a szabadsággal nevel, minden gyermekre egyénileg figyelve próbálja megtalálni azokat a játékokat, tevékenységeket, amelyek személyiségét teljes egészében áthatják. Minden gyermekben a belső személyes érdeklődést, motivációt kelti fel, tiszteletben tartva mindenki temperamentumát, személyiségét, nem egy uniformizált, külső rendet akar rájuk kényszeríteni. Waldorf óvodánkban a gyerekek biztonságban vannak testileg, lelkileg és szellemileg is. Ezt szolgálja egy átlátható életritmus, amely a napi, a heti, az éves ritmust foglalja magában, és jelenti a szabad játék, mesék, művészi tevékenységek, étkezések, ünnepek ritmusát, amely illeszkedik a gyerekek napi testi szükségleteihez, és a természet változásaihoz egyaránt – ismerteti Reizer Szilvia óvodavezető.

hirdetés

Hirdetés