Megszépült templom várja a zarándokokat Pécsett

Pécs egyik legnépszerűbb, és minden bizonnyal a legszebb panorámával rendelkező temploma, a havi-hegyi templom az elmúlt hónapokban megújult. Az épület átadása és megáldása a hagyományos augusztus eleji búcsún történik augusztus 4. és 6. között, amikor a zarándokok arra is emlékeznek, hogy 320 évvel ezelőtt milyen nagy összefogással épült a templom.

hirdetés

Az 1690-es pestisjárvány elmúlásának emlékére a pécsiek templomot építettek Havas Boldogasszony tiszteletére. Példátlan összefogás kísérte az építkezést, a helyiek a meredek hegyoldalon a hátukon, vállukon cipelt zsákokban hordták fel az építőanyagot a Kakasdomb hófehér szikláira.

A felszentelt és régóta búcsújáró helyként tisztelt Havas Boldogasszony-templom 1697-re készült el. A 320 éve emelt épületen az elmúlt hónapokban nagy felújítást végeztek a szakemberek, külső falait újravakolták, a tetőzet léceit és cserepeit is kicserélték, valamint a templom körüli járdát is megújították.

A felújított templomot a hagyományos augusztus eleji búcsún áldja meg Udvardy György pécsi megyés püspök.
A háromnapos búcsú során a zarándokok szentségimádáson, körmeneten vehetnek részt, és több szentmisét is tartanak, ezek egy része szabadtéri szertartás lesz. A főpásztor a szombat esti püspöki szentmisén áldja meg az elkészült templomot.

 XVI. Gergely pápa 1844-ben búcsúkiváltságot adományozott a templomnak Szűz Mária ünnepeire.

Részletes program:

Augusztus 4-én (pénteken)

18 órakor imaóra lesz rózsafüzérrel és litániával.

19.00 órakor szentmisét mutat be főtisztelendő Erb József c. prépost, tb. esperes, himesházi plébános.

20.30 órakor görög katolikus szent liturgiát végez főtisztelendő Zajácz Gábor parókus. Utána szentségimádás lesz éjfélig (23.00 órától csendes adorációval).

Éjfélkor csendes szentmisét mutat be az elhunyt zarándokokért főtisztelendő Kövesi Ferenc kerületi esperes, pécs-gyárvárosi plébános. Szentbeszédet mond Fekete Zoltán diakónus. Azt követően virrasztásra lesz lehetőség a templomban reggelig.

Augusztus 5-én (szombaton)

7.30 órakor imádságos, énekes körmenet indul a Szent Ágoston-templomtól a Havi-hegyre.

8.30 órakor horvát nyelvű szentmisét mutat be mons. Ivan Ćurić általános helynök úr a Diakovár-Eszéki Főegyházmegyéből.

10 órakor főtisztelendő Sas Norbert újmisés atya végzi a szentmisét, s a végén újmisés áldásban részesíti a jelenlévőket. 11.30 órakor német nyelvű szentmisét mutat be főtisztelendő Berecz Tibor atya. 17.15 órakor rózsafüzért imádkoznak,

18.00 órakor ünnepélyes vesperást (esti dicséretet) énekelnek.

19.00 órakor szabadtéri szentmisét mutat be excellenciás és főtisztelendő dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök.

Augusztus 6-án (vasárnap)

15 órakor a Szent Ágoston-templomtól körmenet indul népviseletbe öltözött ifjak és leányok közreműködésével, hogy imádkozva, énekelve vonuljanak fel a Havihegyre. A 16 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Botfai József Levente OSPPE házfőnök, a pécsi Szt. Imre-templom templomigazgatója mutatja be. A szentmise a „havihegyi hagyományoknak” megfelelően a nemzetiségek részvételével zajlik, bizonyos olvasmányok és énekek horvát, illetve német nyelven hangzanak el. A szentmisét követően szeretettel várnak mindenkit horvát nemzetiségű testvéreink a Tettyére egy jó hangulatú, színvonalas kulturális műsorra.