Gondolta volna, hogy hajnalonként megtelik a pécsi bazilika?

(Fotó: Loósz Róbert, Pécsi Egyházmegye)

Sok százan sietnek hajnalonta a pécsi bazilika felé, hiába van hétköznap, hideg és még sötét. Ekkor vannak ugyanis a hagyományos rorate-misék, amelyen nagyon sokan vesznek részt, fiatalok és idősek egyaránt. 

hirdetés

Hosszú évek óta hagyomány, hogy az adventi készületben rorate-miséket tartanak a pécsi székesegyházban. A rorate szó a Rorate coeli de super… azaz Harmatozzatok egek kezdetű imádság első szaváról kapta nevét. A rorate-misék hagyományosan hajnalban, kora reggel vannak, a bazilikában 6 órakor kezdődnek. Bár ehhez igencsak korán kell kelni, mégis rendre megtelik az egyáltalán nem kicsi székesegyház.

Hiába a korai óra, megtelik a bazilika (Fotó: Loósz Róbert, Pécsi Egyházmegye)

A hétfőtől szombatig reggel hat órakor kezdődő szentmiséket Udvardy György pécsi megyés püspök, Kajtár Edvárd, a székesegyház plébánosa, Szép Attila irodaigazgató, Máger Róbert püspöki szertartó, Nagy Norbert ifjúsági referens és Rosner Zsolt abaligeti plébános celebrálják, a szentmisén a liturgikus és zenei szolgálatot egy-egy közösség vállalta. A miséken mindig van gyóntatás, időről időre a pécsi püspök is várja a híveket a gyóntatófülkében.

Százak vesznek részt a hajnali szertatáson (Fotó: Loósz Róbert, Pécsi Egyházmegye)

Az is hagyományos, hogy a hajnali mise után közvetlenül a püspökségen reggelire is várják a híveket. Ha valaki pedig lemaradt a hajnali miséről, a székesegyház plébániájának közelmúltban megújult honlapján, itt meg is tudja hallgatni a prédikációkat, azokat ugyanis felveszik és feltöltik az oldalra.

Pécsett egyébként többek között a Pius-templomban is van rorate-mise, itt 6.30-kor kezdődnek a szertartások hétköznapokon.

(Kiemelt fotó: Loósz Róbert, Pécsi Egyházmegye)

  • Benjámin Kurilla

    A Pálos templomban is szokott lenni Rorate mise. Édesanyám már volt is ott.