A hallgatókért tenne sokat az új bölcsészkari dékán

Prof. dr. Heidl Györgyöt, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (PTE BTK) egyetemi tanárát, az Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék vezetőjét választották nemrég dékánnak, aki július 1-jén lépett hivatalba, és megbízatása 4 évre szól.

– Mik a céljai a kar új dékánjaként?

– Szeretnék egy szemléletváltást, amire nagyon nagy szükségünk van: a tanárközpontú szemlélet helyett hallgatóközpontúságot, mert a képzéseink elsődleges célja a hallgatók képességeinek és tudásának fejlesztése. Ez az úgynevezett bolognai folyamat célja, ebbe az irányba halad az európai felsőoktatás. A bölcsészet ráadásul alkalmas arra, hogy gyorsan reagáljon a munkaerő-piaci helyzetekre, hiszen olyan általános képességeket fejleszt, amelyekkel könnyebb lehet akár váltani is. Nem véletlen, hogy a hazánkban az álláskereső bölcsészek száma nagyon alacsony, csupán 3 százalék a legfrissebb statisztikák szerint. A BTK-s hallgatók idegennyelv-ismerete messze az átlag fölött van, ami szintén előny a munkavállalás szempontjából.

Mindemellett azt is szeretném, hogy a tanárok szabadságfoka nőjön, lehetőségük legyen alkotói szabadságra menni, kutatni, a túlzott adminisztráció helyett érdemi dolgokkal foglalkozni. Sok kimutatás szerint a PTE BTK tanárai minősítettségben, tudományos teljesítményben, elismertségben az élen járnak, a legjobb hazai felsőoktatási karok közé tartozunk, és szeretném, ha ez így is maradna. Figyelni kell a korfára is, lehetőséget kell adni a fiataloknak. Szeretném megőrizni az elődöm, Bereczkei Tamás professzor úr demokratikus szemléletét, aki mindig törekedett arra, hogy megossza a kar oktatóival és vezetőivel az információkat.

– Korábban is kipróbálta már magát vezető szerepben?

– Egy tanszék vezetése nyilván nagyon különbözik egy egész kar irányításától, hiszen ott sokkal kisebb közösségről van szó. A Pécsi Egyházmegyénél négy évig voltam a kommunikációért, kultúráért és tudományért felelős igazgató, ami nagyobb felelősséget és komoly tapasztalatot jelentett.

– Miért pont a filozófia vonzotta Önt?

– Mindig is érdekelt a filozófia, a művészet, az irodalom és a teológia. Mindenki filozofál, gondolkozik az élet értelmén, a világ keletkezésén, feltesz magának és másoknak olyan kérdéseket, amelyekre a válaszok nem egyszerűek, és a szaktudományos megismerhetőség határán túl vannak. A filozófiai műveltség segít megfogalmazni ezeket a kérdéseket, segít módszeresen végiggondolni a lehetséges válaszokat, alternatívákat mutat meg, elhelyez bennünket egy hagyományban, hiszen ezeket a kérdéseket olyan nagyszerű gondolkodók is feltették már, akiktől érdemes tanulni. Fontos számomra a filozófia és az esztétika népszerűsítése is, ezért írtam olyan könyveket, cikkeket, sőt blogot is, ahol a kutatásaim eredményeit aktuális témákhoz, eseményekhez kötve fogalmaztam meg, törekedve a közérthetőségre.

– Magánemberként mi érdekli, mik a hobbijai?

– Sok mindennel foglalkozom. Ma reggel például levágtam a füvet a szép nagy kertünkben, ami sokat segít abban, hogy ne kényelmesedjek el a dolgozószobában. A zenei életem hobbinál komolyabb, írtam egy lemeznyi rockosabb dalt Lackfi János verseire, Lovasi András énekével, de szerzőként és előadóként leginkább a kortárs, akusztikus kamarazene foglalkoztat. Remélem, sikerül a második ilyen jellegű albumot is rögzíteni, hiszen a zenei anyag már összeállt.

Heidl György maga is a pécsi egyetemen végzett, 1987-ben magyar és művészettudomány szakokon kezdte meg tanulmányait, majd tanársegédként dolgozott tovább az intézményben. A Közép-európai Egyetemen doktorált. Fő kutatási területe az ókori filozófia és az ókeresztény irodalom és művészet. Az egyházatyákkal kapcsolatos szaktudományos és népszerűsítő publikációi széles körben ismertté tették a nevét, jelentős nemzetközi elismertséget szerzett Szent Ágoston korai teológiai munkáinak elemzésével, amelyeken kimutatta az alexandriai teológus, Órigenész gondolatainak erőteljes hatását. Az elemzésből született angol nyelvű kötet amolyan „tudományos bestseller” lett, többször is kiadták. Eddig tizenhét önálló könyv, száznál több szaktanulmány és könyvrészlet, valamint számos szerkesztett kötet fűződik a nevéhez. Hazai és nemzetközi szakmai szervezetek tagja, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, rendszeresen fordít latin szövegeket, angolul és magyarul publikál. Kiemelkedő tudományos, oktatói, publikációs és fordítói tevékenysége elismeréseként 2017-ben megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Mindemellett hobbija a zeneszerzés és akkusztikus gitáron játszik különböző zenei stílusokban. Felesége szociális területen dolgozik, négy gyermekük van.