Horthy Miklós kormányzó összesen három alkalommal látogatott el Pécsre, mindhárom alkalommal kicsit más – néha ki nem mondott – céllal, noha külső szemmel ugyanarra a mintára zajlottak. Díszes pompa, terjengős beszédek, protokoll a legfelsőbb szinteken.

Azért mégis nagy szó volt, hogy tíz éven belül háromszor is eljött ide az országvezető, nagy szerepe lehetett ebben a legendás polgármesternek, Nendtvich Andornak is.

Az első látogatás

1921-ben még csak egy éve volt hatalmon Horthy Miklós, fontos volt neki, hogy bebiztosítsa a pozícióját szerte az országban. Pécsen nem lehetett nehéz dolga, hiszen csak pár hónapja űzték el innen a megszálló kommunista szerbeket, akik szűk három évig irányították a várost. Ennek megfelelően akárcsak a felszabadító Nemzeti Hadsereget, a magyar kormányzót is eufóriában ünnepelték.

1921. október 5-én tele volt plakátokkal a város, a központot feldíszítették, a pécsiek pedig már reggel fél nyolc körül tolongtak a téren. A korabeli beszámolók szerint Ferenc József látogatása óta nem volt ekkora készülődés Pécsen.

Megtelt a Széchenyi tér Horthy fogadására

A Turán – a kormányzó különvonata – reggel 9 órakor érkezett meg Pécsre. A katonazenekar a Himnusszal fogadta Horthyt, majd Kiszely Gyula kormánybiztos és Zichy Gyula megyéspüspök köszöntötte őt. A tömeg éljenzése után Horthy feléjük fordult:

Sokáig kellett arra a percre várnom, hogy eljöhessek ide, Baranya derék népéhez. (…) Meg vagyok győződve arról, és bízom benne, hogy a felszabadult területek erős támasza lesz sokat szenvedett országunknak.

Ezt követően a Zsolnay-szobor érintésével jutott el a menet a Széchenyi térre, ahol Nendtvich Andor polgármester fogadta Horthyt. A kormányzó itt is beszédet intézett az éljenző pécsi sokasághoz:

Megilletődéssel szólok Önökhöz innen, ahová olyan sokáig szomorú aggódással és szorongó várakozással szálltak a gondolataink. (…) Eljöttem ide, hogy örömükből és lelkesedésükből erőt merítsek.

Ezután fél 11 körül a mai Csontváry Múzeum épületéhez hajtott, ahol különféle városi elöljárók köszöntötték, ezt követően a helyi egyházi felekezetek fejei is elé járultak. 13 órakor megkezdődött a legünnepélyesebb része a programnak, a hangverseny a Székesegyházban. A Nemzeti Kaszinóban ünnepi ebéd következett, ahol két ikonikus pécsi alak: Littke Lőrinc és Reéh György lett megbízva a szervezéssel. A sportünnepély következett fél ötkor mintegy tízezer néző kíséretében, ahol tornabemutatóval, atlétikával, birkózással, ökölvívással, vívással mutatkoztak be a pécsi fiatalok. A helyi cserkészek is felvonultak, majd Horthy pár szót mondott a sport, testnevelés fontosságáról.

A kormányzó, balján Zichy Gyula megyéspüspök

Este 20 órakor kezdődött a díszelőadás a Nemzeti Színházban. Erkel Ferenc Hunyadi László operájának nyitánya hangzott el, majd a Pécsi Dalárda adott elő pár darabot. A zongoraversenyek és egy operettfelvonás után Pécs és Baranya elöljáróival egy szűk vacsorán vett részt a kormányzó a püspöki palotában.

A látogatás második napján Horthy ellátogatott a szigeti városrész gyakorlóteréhez, majd Szentlőrincre, utána Szigetvárra utazott. A nap folyamán szerte Baranyában kis településeket látogatott, az Ormánságba is elkocsikázott. Este érkezett vissza Pécsre.

A katonai lőtérre is ellátogatott Horthy Miklós

Október 7-én már kora reggel nagy tömeg gyülekezett a Széchenyi téren, ahol 8 óra után elbúcsúzott a pécsiektől a kormányzó. Mohács felé távozott, több helyen még megállt, majd Dunaszekcsőnél felült a különvonatra és elhagyta Baranyát.

A második látogatás

A második látogatás 1923. április 26-án jött el, Nendtvich Andor polgármester kérésére ismét nemzeti színekbe öltözött a város. Ez alkalommal inkább az elcsigázott, megszállás után lábadozó város iparát szándékozta kicsit ösztökélni Horthy azzal, hogy a bányatelepek felé vette az irányt.

9 óra után érkezett a kormányzó különvonata. Ismét tömegek fogadták, a főpályaudvaron a legnagyobb főméltóságok, egyházi és polgári vezetők járultak elé. A katonai gyakorlótéren díszszemlével tisztelegtek Horthy előtt. A Nemzeti Kaszinóban ismét kis ünnepség volt, majd Horthy ellátogatott a mecsekszabolcsi bányatelepre, ahol a Duna Gőzhajózási Társaság vezérigazgatója köszöntötte. Jól látszik, a mecseki bányászat térhódítása már érdemes volt arra, hogy a kormányzó személyesen tekintse meg a helyszínt.

Nendtvich Andor polgármester 1923-as felhívása
Örömmel jöttem a munkások közé, mert élet-halál harcot kell vívnunk ma az ország gazdasági talpra állításáért. Ennek a küzdelemnek a becsületes, kitartó munka a fegyvere.

Horthy megtekintette az új Ferenc József-aknát is.

Sok bányásszal beszélgetett személyesen, egy fél órát lent is töltött a tárnában speciális ruhát öltve. Megnézte a mentőcsapatot, a fejlesztéseket, a fejtést, a biztonsági berendezéseket.

Este ismét egy szűk körű vacsora következett a püspöki palotában, este 22 órakor pedig már útnak indult, vissza a fővárosba.

A harmadik látogatás

1930-ban már feleségével együtt látogatott el Pécsre a kormányzó. Jubileumi alkalom is volt ez, kormányzásának 10. évfordulóját ülve. Ekkor Horthy végigjárta a vidéki nagyvárosokat, nagy pompával érkezett a baranyai megyeszékhelyre is. Ekkor részt vett a pécsi repülőtér hangárjának avatásán és a Baranya-Pécs Aero Club három új sportrepülőgépének keresztelési ünnepségén. A rendezvény fővédnöke Nendtvich polgármester volt.

A kormányzói vonat harmadik alkalommal még később, 14 órakor érkezett be Pécsre. A szegedi Délvidéki Aero Club három repülőgépe szállt elé Szentlőrincnél, onnan kísérték a vonatot. Elsőként ezúttal Keresztes-Fischer Ferenc főispán köszöntötte Horthyt.

A pécsi reptérnél 30 ezren várták a kormányzót. Magát a repteret és a frissen átadott hangárt a Baranya-Pécs Aero Club és a Dunántúl napilap közös kezdeményezésére közadakozásból, adományokból, gyűjtésből sikerült finanszírozni. Tizenkét vármegyéből összesen 70 ezer pengő gyűlt össze. A keresztelő és a légibemutató után a püspöki palotában immár Virág Ferenc megyéspüspök fogadta Horthyt és feleségét.

A következő állomás egy újabb ipartelep volt, a bánya után a Zsolnay-gyárba látogatott el, ahol Mattyasovszky-Zsolnay Tibor, a gyárigazgató fogadta. Egy eozinvázával kedveskedtek az országvezetőnek.

Ez viszont már a látogatás utolsó programja volt, a búcsúzás után 18 órakor hazaindult a kormányzó.

Forrás és képek forrása: Kult László: Horthy Miklós látogatásai Pécsett
A kiemelt képen Horthyt a pécsi vasútállomáson fogadja Kiszely Gyula kormánybiztos