Így élnek a pécsi mormonok

A gyülekezet összetart

A mormonokról sokan hallottak, ugyanakkor kevesebben ismerik tanításaikat, elveiket. Arról pedig talán még kevesebben tudnak, hogy Pécsen milyen a gyülekezet élete.

hirdetés

Kik a mormonok?

Makkai Balázs, a pécsi gyülekezet elnöke lapunknak elmondta, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza magukat kereszténynek valló tagjai abban hisznek, hogy annak az egyháznak a tagjai, melyet Jézus Krisztus alapított életében és amely halálával – és apostolainak halálával – elveszett.

A gyülekezet összetart
A gyülekezet összetart

A vallási mozgalom 1830-ban indult, amikor az amerikai Joseph Smithnek 15 éves korában megjelent Isten és Jézus. Smith azért imádkozott, hogy megtudja, melyik korabeli egyházat válassza, a jelenésben azonban azt mondták neki, hogy egyik egyházhoz se csatlakozzon, mert mindannyian tévednek. Így lett Joseph Smith az egyház visszaállításának kiválasztott prófétája.

Mennyien vannak?

Az egyháznak a 2013-as statisztikák szerint a világban több mint 15 millió tagja van, és több mint 29 ezer gyülekezete. Európában félmillió tagot számlálnak és közel 1500 gyülekezetet, míg Magyarországon 22 gyülekezet működik, és több mint 5 ezren vallják magukat az egyház tagjainak. Pécsen a Zrínyi Miklós utcában található gyülekezet 200 tagot számlál, közülük 50-55 tag aktív.

A Mormon Könyve, az ő Bibliájuk
A Mormon Könyve

Makkai Balázs ehhez hozzátette, hogy emellett nagyon sok olyan pécsi is van, akik hivatalosan nem tagok, nem keresztelkedtek meg, ugyanakkor érdekli őket az egyház munkája, értékeik, hitelveik és hittételeik.

Értékek, elvek

A pécsi gyülekezeti elnök kifejtette, hogy az egyház által támogatott alapvető értékek közül a legfontosabb az erkölcsösség, az udvariasság, a jószívűség, az áldozathozatal, a türelem, a megbocsátás, a házastársi hűség és a család, amelynek „jelenünk szétdarabolt társadalmában” rendkívül fontos a megerősítése. Az egyház tanításai és programjai pedig pontosan a család megerősítését célozzák meg. Ezeket leginkább otthon tudják megtanulni. Ebben tehát a legtöbb más keresztény valláshoz hasonlítanak.

A gyülekezet elnöksége. Balról jobbra: Lajtai András, írnok, Makkai Balázs gyülekezeti elnök, Prim Géza és Borosi László, az elnök tanácsosai.
A gyülekezet elnöksége. Balról jobbra: Lajtai András írnok, Makkai Balázs gyülekezeti elnök, Prim Géza és Borosi László, az elnök tanácsosai.

Hiszik, hogy Isten napjainkban új apostolokat és prófétákat hívott el, akiken keresztül kinyilatkoztatja igéjét, tehát Isten és Krisztus még mindig beszél az emberiséggel. Ennek nyomai természetesen az Ó- és Újszövetségben is megtalálhatók, de szentírásuk, A Mormon Könyve is bizonyítja számukra Jézus isteni eredetét, aki – ha elfogadják messiásuknak – elhozza az emberek megszabadulását. Ezeket az írásokat együttesen használják olyan kérdések megválaszolásában, mint például hogy milyen Isten természete, hogyan lehetséges a megszabadulás, a megváltódás és az engesztelés – mesélte Makkai.

A tanulás szerepe az egyházban

A mormonok vallják, hogy Isten mindenkivel törődik, és hogy helyes döntések által mindenki képes a fejlődésre, amely a mormonok olvasatában élethosszig tartó folyamat.

Céljuk az, hogy ne csak lelki tudásra törekedjenek – amely egyébként nagyon fontos, vannak ebből a célból iskoláik is –, hanem világi tudásra is. Erre jó példa a pécsi misszionáriusok munkája is. Ők azok a névtáblás, fehér inges, amerikai fiatalok, akikkel – mondta Makkai – az emberek hajlamosak azonosítani az egyházat.

Pécsen hatan vannak, és 18-24 hónapot töltenek az országban. A gyülekezeti házban csütörtökönként ingyenes angolórákat is tartanak szolgálatuk részeként. Az órákkal – folytatta – szeretnének segíteni azoknak, akik gyakorolnák az angoljukat olyan fiatalokkal, akiknek ez az anyanyelve, hiszen ma már az angol szinte elengedhetetlen a boldoguláshoz. Változatos témákat boncolgatnak ezeken a foglalkozásokon, amelyeknek csak egy kis része szól az evangéliumról.

A képen a misszionáriusok táncbemutatójának egy pillanata.
A képen a misszionáriusok táncbemutatójának egy pillanata

Mit csinál egy misszionárius?

Az angolórák mellett a misszionáriusok fő feladata az igehirdetés. Makkai Balázs elmondta, hogy Pécsen kreatívan keresik fel az érdeklődőket, nemcsak az utcán megszólítva őket, nemcsak lakásokba kopogtatva, hanem például buszokon és társasági-családi összejöveteleik során is. A misszionáriusok emellett jelentős terhet is levesznek szolgálatukkal az egyház vezetőinek válláról, ugyanis a mormonoknál nincs fizetett papság, minden tag dolgozik napközben, míg az amerikai fiatalok hirdetik az igét.

Joseph Smithnek megjelent Isten és Jézus
Joseph Smithnek megjelent Isten és Jézus

A vezetők szerepe az, hogy az egyes régi és új tagokat elhívják különböző tisztségekben betöltött szolgálatra a gyülekezetükbe, valamint jó pásztor módjára törődnek nyájuk minden egyes tagjának lelki és fizikai szükségleteivel. Érdekes, hogy a tanítások során sincs alapvetően hierarchia a gyülekezetekben. Ez a közös munka azt jelenti, hogy a tagok egymást váltva prédikálnak és hallgatják a prédikációkat, vezénylik az éneklést és énekelnek, szolgálnak és fogadják a szolgálatot – emelte ki Makkai.