Mecseki csúcsok: honnan a név?

Rengeteg rejtélyes legenda szól a Mecsekről és környékéről

A pécsieknek és a Pécsre látogatóknak a Mecsek kitűnő és szinte megkerülhetetlen túraparadicsom. Megannyi hegyén és csúcsán sok-sok természetbarát kirándul nap mint nap, ugyanakkor a bámulatos kilátás, a gyönyörű erdő, a remek időjárás elvonja a figyelmünket arról, hogy alapvetően nem is igazán tudjuk, hogy honnan ered ezeknek a kisebb-nagyobb hegyeknek a neve. Miért Mecsek a Mecsek, mitől Árpádtető az Árpádtető?

hirdetés

Mecsek

Értelemszerűen a Mecsekkel kell kezdenünk. Sokáig élt egy magyarázat, miszerint a Mecsek egy török eredetű szó, ami tornyot, erődöt, vagy várat jelent, ugyanakkor ez az elmélet Klemm Antal 1933-as tanulmánya óta már nem állja meg a helyét. A szerző szerint ugyanis azért nem lehet török eredetű a név, mert már a török hódoltság előtti időben is Mecseknek nevezték a hegyet. Klemm szerint a név magyar eredetű, és a „meszes” szóból ered, és feltehetően a „meszes hegy” elnevezésből alakult ki.

A Mecsekben van pár szép nagy csúcs
A Mecsekben van pár szép nagy csúcs

Ennek bizonyítéka lehet az is, hogy a törökök előtt is említették a baranyai Mecske községet, de más meszes hegyeket és dombokat is neveztek Mecseknek Tolna megyében, vagy épp a Bakonyban. Egy név másik forrása Klemm szerint lehet a Mihály személynév, hiszen Szent Mihály a a hegyek védőszentje volt, a Mikcse és a Mekcse név pedig a Mihályból eredeztethető.

Jakab-hegy

A jakab-hegyi földsánc
A jakab-hegyi földsánc

A 602 méteres Jakab-hegyen az Árpád-korban volt egy falu, templommal. Ez a templom Szent Jakab híveit fogadta, innen nyerhette a hegy a nevét. Bertalan pécsi püspök 1225-ben itt gyűjtötte össze a Mecsekben élő remetéket és kolostort épített számukra, majd 1250-ben Boldog Özséb egyesítette a pilisi remeték kolostorát és a Jakab-hegyi kolostort, így alapította meg az egyetlen magyar szerzetesrendet, a hányatott sorsú pálosokat.

Arany-hegy

A Donátus hegyének neve az oldalában termett híres, jó minőségű, és értékes szőlőről kapta a nevét, mellyel a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség lexikona szerint azt kívánták jelezni, hogy ez a hegy aranyat ér.

Árpádtető

Árpádtető környékén árpát nem, de szép kilátást találunk
Árpádtető környékén árpát nem, de szép kilátást találunk

Nincs ember, aki ne arra gondolna, hogy Árpádtető Árpád fejedelmünkről kapta a nevét. Pedig nem így van. Árpádtetőn ugyanis remek árpát termesztettek, és jó legelőterület is volt. Innen a név.

Zengő

Ha már üvöltés és remegés: jöjjön a Zengő, a Mecsek legmagasabb csúcsa. Egy középkori történet szerint a Zengő (régies helyi ejtése szerint „Zöngő”) neve onnan ered, hogy az emberek próbálták megfejteni a hegy- és a környező erdő mitől zúg.

A Mecsek legmagasabb pontja
A Mecsek legmagasabb pontja

Egy legenda szerint a hegy belsejében rekedt kincskeresők kiabálnak, egy másik monda szerint pedig a hegy erdei zúgnak, mert együtt sírnak egy nővel, aki az itt talált kincsek miatt elhagyta gyermekét. A szóban forgó zengés amúgy feltehetően a fák- és sziklák között fújó szél miatt hallható.

Hármashegy

A három csúcs jól látszik
A Hármashegy három csúcsa

Na, a Keleti-Mecsek második legméretesebb csúcsa vajon honnan kapta a nevét? Az első megérzés a helyes: onnan, hogy három csúcsa van. Ezeknek a csúcsoknak egyébként csúcs a neve is: Hegyelő, Hegyköz, Hegymöge.

Tubes

Kilátás a Kis-Tubesről
Kilátás a Kis-Tubesről

A Tubes nevének is több magyarázata van. Egy kevésbé valószínű elmélet szerint a török hódoltság alatt- és után Türbösnek hívták, ami valami olyasmit jelenthetett, hogy „hajtogatott”, ez a hegy formájára utalhat. A valószínűbb az, hogy a magyar „tuba” szóból ered a neve, ami vadgalambot jelent. A „tubes” így azt jelenti, hogy „vadgalambos”. A Tubes melletti Kis-Tubes neve épp ezért lehetett Tubica, ami nagyjából azt jelenthette, hogy „kis vadgalambos erdő”.

Bargyag

Azt se tudtuk, hogy a Keleti-Mecsekben van ilyen nevű csúcs, de már azt is tudjuk, hogy mit jelent ez a név. Az ószláv eredetű szó azt jelenti, hogy „zászló”, ami arra utal, hogy ott régen hadászati szempontból fontos, kiemelt állomás volt.

Bika-domb

Patacs mellett található a Bika-domb, mely nyilvánvalóan egy bikáról kapta a nevét. Nem is akármilyen bikáról, hanem a környék tenyészbikájáról, akihez a helyiek rendszeresen vitték teheneiket. Tudjuk, hogy miért.

Szószék és Dobogó

Még egy bikás néveredet. Az 586 méteres Szószék a Dobogó délkeleti szegélyén található magas sziklatömb. Nevezték ezt a csúcsot az „ördög prédikálószékének” is, mert állítólag egy bika egyszer felrohant ide, és akkorát üvöltött, hogy a közeli völgyek is beleremegtek.

 Somlyó

A Dobogótól északra található a Somlyó, melynek neve az ősi magyar Somló névből ered. Ez a név arra utal, hogy itt sok som termett, azaz régi kifejezéssel élve „somlott”. A „somlás” ugyanakkor utalhat olyan hegyormokra is, melyek völgyek felé nyúlnak. Ez utóbbi megmagyarázná azt, hogy miért nem csak a Mecsekben van Somlyó (avagy Somló) nevű hegy Magyarországon.

forrás: Pécs Lexikon, baranyatermeszetbarát.hu, fsz.bme.hu