A belváros szívében áll, valószínűleg mégis kevesen ismerik a pécsi evangélikus templomot, amely egyszerű szépségével mégis szinte hívogatja az embert. Bár a templom “csak” az 1800-as évek végén épült, az előzmények a középkorra nyúlnak vissza.

Az evangélikus hívek először 1846-ban kérték, hogy templomot emelhessenek Pécsett, majd az 1860-as években megismételték, lévén az első kérelemre nem kaptak választ. Azonban az evangélikusok pécsi története nem ekkor kezdődött, hiszen mint a Pécsi Evangélikus Gyülekezet honlapján is olvasható, a híveknek feltehetően már az 1540-es években is volt szervezetük, a török kiűzése után azonban évszázadokat kellett várni arra, hogy az evangélikusok ismét megtelepedhessenek a városban. Az 1800-as évek elején ugyanakkor nem is Pécs volt a központ, hanem Magyarbóly.

hirdetés

Azután a pécsi hívek létszáma növekedett, előbb a bonyhádi lelkészt kérték meg, hogy tartson istentiszteletet előbb magánházaknál, majd bérelt helyiségekben. Végül ez az állapot vezetett a templomépítési kérelemhez.

A megfelelő területet a belvárosban, a mai Dischka Győző utcában találták meg, mint a gyülekezet honlapja beszámol róla, 6500 forintért vették meg Gruber Edéné született Sey Franciskától 1869-ben. A Pécs Lexikon adatai szerint a templom Baldauf János tervei alapján épült neoreneszánsz stílusban 1874-75-ben. A gyülekezet beszámolójából kiderül, hogy a templomot 1875. szeptember 22-én vették át a kivitelezőtől, azonban a felszenteléssel még az átadást sem várták meg, arra már áprilisban sor került istentisztelet keretében.

A templom berendezése adományokból valósult meg, 1875-ben vett a gyülekezet egy márvány keresztelő követ, az orgona pedig – mint Pécs sok más templomában – Angster József munkáját dicséri. Az oltárképet Madarász Viktor festette, 1907-ben Rueprecht János két harangot adományozott a gyülekezetnek, a harmadikat pedig közadakozásból vásárolták.

Pécsett több ismert lelkész is szolgált, többek között Baldauf Gusztáv, aki szeretetotthont alapított, 1959 és 1990 között pedig a városszerte ismert és elismert Balikó Zoltán (a 2014-ben elhunyt színművész, igazgató Balikó Tamás édesapja) volt a templom lelkipásztora.

Forrás: Pécsi Evangélikus Gyülekezet honlapja, Pécs Lexikon

hirdetés

Hirdetés