Óvodapedagógust keresnek a Papnövelde utcai oviba

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Papnövelde utca 18-20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai nevelés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány,
  • az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Városközponti Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ).

Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./660-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az óvodavezető munkáltatói jogkörében dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 4.

hirdetés
Hirdetés