Több pécsi tűzoltónak is adtak át elismeréseket

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdán tartotta az első féléves tűzoltásvezetői képzést, amelyen minden tűzoltásvezetői jogosultsággal rendelkező kolléga részt vett.

hirdetés

Az oktatáson áttekintették az adatszolgáltatási kötelezettségben bekövetkezett változásokat, a szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos statisztikákat, eljárásrendeket. Értékelték az elmúlt egy év feladatait, és egyben számba vették a soron következő teendőket. A szakmai napra vendégelőadó is érkezett a Pécsi Rendőrkapitányságról, aki tájékoztatást adott arról, miként lehet a bűncselekményekre utaló jeleket megállapítani a káresetek során. A képzésen a jelentősebb tűzoltói beavatkozást igénylő esetek tapasztalatait is feldolgozták a megjelentek, végül pedig a Hívásfogadó Központokat érintő változásokat is ismertették az állománnyal.

A továbbképzésen elismeréseket is átadtak. Az ajándéktárgyakat Mácsai Antal tűzoltó ezredes, főtanácsos, katasztrófavédelmi igazgató és Szűcs István Tibor tűzoltó alezredes, tűzoltósági főfelügyelő adta át azon tűzoltóknak, akik az elmúlt időszakban szakmai illetve sport területen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A pécsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományából Szabó Zsolt, Varga Béla és Kis-Varga Attila kapott elismerést, 2017. május 27-én egy egerági káreset során nyújtott teljesítményükért. A háromszázötven négyzetméter alapterületű családi ház tetőszerkezetében keletkezett tűzeset során a pécsi tűzoltóság helyszínre riasztott beavatkozó és irányító állománya szakszerű munkájának köszönhetően a családi ház tetőszerkezetének jelentős részét, körülbelül hetven százalékát meg tudták menteni. A tűzoltás sikeres kivitelezésében kiemelkedő szerepet vállalt Szabó Zsolt,  Varga Béla és Kis-Varga Attila.

A siklósi hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományából Kleics Csaba kapott elismerést, aki önként vállalta, hogy a „B” szolgálati csoportba a szolgálatparancsnok távolléte esetén egyedüli szerparancsnokként helyettesíti a szolgálatparancsnokot és végzi a csoporttal kapcsolatos teendőket. Munkáját kimagasló színvonalon hajtja végre, erről több káreset felszámolásánál és gyakorlatok végrehajtása alkalmával tett tanúbizonyságot.

A mohácsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományából Fischer Károly beosztott tűzoltót díjazták, aki rendszeres résztvevője a megyei és országos sportversenyeknek, valamint elméleti és gyakorlati ismereteit is folyamatosan fejleszti. 2015-ben a megyei szakmai versenyen beosztott kategóriában a legjobb eredményt érte el,  melyet 2017-ben megismételt. Munkáját megfelelő szakmai alázattal végzi, személyisége,  hivatástudata példaértékű. Innen még Bende János Bence beosztott tűzoltó kapott díjat, ő rendszeresen sportol, a megyei sportversenyek aktív résztvevője mind egyéniben mind pedig csapatban. 2017. május 19-én az Országos Atlétikai Bajnokságon súlylökés kategóriában első helyezést ért el.

A szigetvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományából Bázing György szolgálatparancsnoknak járt a jutalom, aki a megyei szakmai versenyen, ismételten magas színvonalon nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, illetve a versenycsapat felkészítésért, továbbá szolgálati feladatainak magas szintű végrehajtásáért.