„Hallatlanul izgalmas korszak jön”

Dr. Csaba Ders, ismert pécsi építész, településfejlesztési szakember lesz a város főépítésze januártól. A fél világot bejárt, motivált, dinamikus fiatalembert arról kérdeztük, miért pályázta meg a posztot, s milyen hosszabb távú tervei vannak.

hirdetés

– Az építész szakma jól ismeri a nevét, de a közvélemény talán még nem találkozott olyan gyakran munkásságával. Milyen területeken kamatoztatta eddig tudását?
– Elsődlegesen építésznek készültem, de késõbb a városfejlesztés irányában mozdultam el; ez utóbbi szakterületen mélyedtem el külföldi tanulmányaim során. A legnagyobb feladataim között tartom számon azt, hogy részt vehettem Budapesten a Duna-stratégia kidolgozásában, de ugyanígy kiemelhető a villányi rendezési terv megalkotása, melyet többedmagammal hajtottam végre. A Zsolnay Negyed tervezésekor nemzetközi szakmai találkozót szerveztem, a Király utcával kapcsolatban pedig a vezetésemmel készült egy koncepció. Igyekeztem a szakma számos területén elmélyedni, ami meglátásom szerint fontos egy főépítészi állás betöltéséhez.

– Összesen hatan jelentkeztek a főépítészi posztra, s az ön pályázatát tartották a legkiválóbbnak. Miért
döntött úgy, hogy próbát tesz?
– Nem is egy döntésről, hanem inkább egy folyamatról van szó. A magam részéről szeretem az újabb és újabb kihívásokat. Ezek adnak számomra motivációt. Igyekszem megtalálni azt a köztes utat, hogy ne vállaljak olyan nehéz feladatot, amelyben a kihívások legyőznek, s ne vállaljak olyan könnyűeket, amelyekben nincsenek kihívások. Úgy gondolom, a főépítészi munka éppen az optimális keretek között lesz. Mindazonáltal több olyan gondolat is megért már bennem, amelyek megvalósítására főépítészként nyílhat lehetőség.

– Melyek lehetnek ezek a gondolatok?
– Távol álljon tőlem, hogy megkerüljem a választ, ugyanakkor – mivel csak januártól töltöm be a posztot, s a cím elnyerése óta már egy várost is képviselek ilyen szempontból – a konkrétumokról még nem szívesen
beszélnék. Mindenesetre fontos szemléletbeli változásra van szükség meglátásom szerint. Eddig az emberek úgy
gondolhatták, hogy a főépítész legfontosabb feladata a térbeli környezet fejlesztése. Én ugyanakkor úgy látom,
most a használhatóság és a fenntarthatóság, működtetés korát éljük a nagyobb ívű beruházásokkal szemben.
Mindezt fel lehet fogni kényszernek és lehetőségnek is. Ugyanakkor jelen pillanatban, mivel Pécs megannyi
megújult térrel rendelkezik, a terek használhatóságát, fenntarthatóságát kell növelnünk.

– Főépítészként mit tekint a legfontosabb feladatának?
– Pécs jelenleg szakmailag hallatlanul izgalmas korszakát éli, ezért az emberek-város-szakma-egyetem kapcsolatainak szorosabbra fűzését szükséges kezdeményezni. Rengeteg jó ötlet, kreatív gondolat érkezik mindegyik területről. Ezeket egyesítve kell a jövő útjára lépni.

Névjegy

A 34 esztendős dr. Csaba Ders felsőfokú angol nyelvtudással rendelkezik, a fél világot bejárta közel egy évtizedes szakmai pályafutása során. Nemcsak tervezőként,hanem kutatóként és oktatóként is komoly szakmai tapasztalatot szerzett. Városépítési és városfejlesztési ismereteittöbbek között a Columbia Egyetemen, a UniversityCollege London egyetemen is bővítette, ebben a témakörben doktori fokozatot is szerzett. A Pécsi TudományegyetemUrbanisztikai Tanszékén és a CorvinusEgyetem Településépítészeti Tanszékén is oktat.