A késedelmi pótlék megfizetésére figyelmeztet az APEH!

Sajtóközlemény: “Az adózók folyószámlájára 2010. november 15.-i esedékességgel előírásra kerültek a 2009.01.01. és 2009.12.31. közötti adókötelezettség késedelmes megfizetése után felszámított késedelmi pótlékok. Amennyiben nem történik meg határidőben a kötelezettség megfizetése, az adóhivatal végrehajtási eljárást indíthat.

hirdetés

Az adózók folyószámlájára 2010. november 15.-i esedékességgel előírásra kerültek a 2009.01.01. és 2009.12.31. közötti adókötelezettség késedelmes megfizetése után felszámított késedelmi pótlékok. Ez azt jelenti, hogy amennyiben valakinek a fenti időpont között adókötelezettsége keletkezett, és azt határidőben nem fizetette meg, az adóhivatal arra késedelmi pótlékot ír elő.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része, amiről a késedelmi pótlék felkönyvelését megelőzően, október 31. napjáig évente értesítést küld ki az adóhatóság.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tettek eleget, úgy az adóhivatal néhány nap türelmi időt követően végrehajtási eljárást indít a megfizetni elmulasztott tartozás behajtása iránt. (inkasszó, jövedelem-letiltás, ingó- illetve ingatlan-végrehajtás)

Amennyiben fizetési kötelezettségeiket egy összegben és határidőben teljesíteni nem tudják, úgy lehetőségük van fizetési könnyítési kérelem benyújtására, azonban ezt a kedvezményt csak jogszabályi feltételek fennállása esetén kaphatják meg az adózók.

Magánszemély részére akkor engedélyezhet az adóhivatal részletfizetést, ha a tartozás egyösszegű megfizetése az adós családi, jövedelmi és vagyoni helyzeté helyzetére, szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Dél –dunántúli Regionális Főigazgatóság
Pécs