Kéttannyelvű iskolák: aggódik a Nyelvtudásért Egyesület

A Nyelvtudásért Egyesület szerint aránytalanul eltolódna a kéttannyelvű képzés a természettudományok irányába, ha a jelenlegi formájában lépne életbe a kéttannyelvű iskolák működését újraszabályozó rendelet.

hirdetés

A szervezetnek az MTI-hez szerdán eljuttatott közleménye szerint az új szabályozás a 9-12. évfolyamon idegen nyelven tanítható tantárgyak közül kizárja a jelenleg legelterjedtebb matematika és történelem, valamint – az angol nyelven leginkább kézenfekvő – számítástechnika adott nyelvű oktatásának lehetőségét.

Az egyesület kiemelte: a kormany.hu internetes oldalon szakmai véleményezésre közzétett tervezet szerint a rendelet szakítani kíván a jelenleg széles körben követett és jól bevált gyakorlattal, amikor az idegen nyelven tanítható tantárgyak körét a biológiára, földrajzra, fizikára, kémiára és az adott nyelvi civilizációra kívánja korlátozni.

Kitértek arra is, hogy míg a kéttannyelvű iskolák jelentős részében jelenleg biztosítottak a feltételek az idegen nyelven történő történelem-, matematika- és számítástechnika-oktatáshoz, az ezek helyett választható új tantárgyak tanításához sok iskola nem rendelkezik megfelelő tantervvel, tananyaggal és a természettudományokat (például a kémiát) idegen nyelven oktatni képes pedagógussal. Az átállás ezért a legtöbb iskola számára a rendeletben meghatározott rövid idő alatt (bevezetés felmenő rendszerben a 2013/2014-es tanévtől kezdve) megvalósíthatatlan – írták.

A kéttannyelvű iskolák működésének szabályozására az Emberi Erőforrások Minisztériumában készült rendelettervezet október elejéig véleményezhető. Az új szabályozás kimondaná: a kéttannyelvű iskolákban legalább három tárgyat idegen nyelven kell tanítani minden évfolyamon. A középiskolákban az adott nyelven kell tanítani mindazokat a tárgyakat, amelyekből a helyi tanterv szerint érettségizni lehet.

A kormányrendelet megszabná a követelményeket, amelyeket az iskoláknak teljesíteniük kell. Ezek alapján például az általános iskola végére minden tanulónak le kell tudnia tenni az alapfokú nyelvvizsgát, a középiskola végére pedig a középfokút. Elfogadása esetén a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2013/2014-es tanévben kellene alkalmazni az első, az ötödik, kilencedik és az előkészítő évfolyamokon, majd felmenő rendszerben a többi évfolyamon is.