A pécsi arkangyal társaság szerint támadás érte hazánkat

Az alábbi nyilatkozatot juttatta el lapunkhoz a Szent Mihály Arkangyal Asztaltársaság:

hirdetés


“A Szent Mihály Arkangyal Asztaltársaság Alapítók Tanácsa 2012. január 12-én megtárgyalta és elemezte a
magyar kormány intézkedéseit, illetve a Magyarország Országgyűlése által hozott törvények nemzetközi
visszhangját és az alábbi megállapításokat, illetve javaslatokat teszi.

1. Megállapítjuk, hogy Magyarországot, annak kormányát és a magyar nemzetet példátlan, az
az 1956. november 4-i szovjet lerohanáshoz hasonlítható támadás érte.

2. A támadás a nemzetközi bankár oligarchák által támogatott kormányok és nemzetközi szervezetek, valamint a
nemzetközi bankárok által felügyelt hitelminősítők összehangolt akciója során olyan helyzetet teremtett, amely
során a Hazánk pénzügyi függetlenségét ismét visszaszerezni igyekvő vezetést meghátrálásra kényszerítette.

3. Ennek következtében ismét csökkent annak az esélye, hogy népünk megszabaduljon az adósrabszolgaságból.
Az újabb, reánk kényszerített hitel felvételével továbbra is a nemzetközi pénzügyi körök gyarmata maradunk.
4. Javasoljuk, hogy Magyarország kormánya tagadja meg az uzsorakamatok további törlesztését. A tényleges
hitelállomány törlesztésének átütemezéséről pedig kezdjen haladéktalanul tárgyalásokat a hitelezőkkel.

5. Javasoljuk, hogy az így felszabaduló hatalmas összegeket a magyar reálgazdaság ismételt megteremtésére
fordítsák. A jelen körülmények között elsődleges e téren is az állami szerepvállalás.

6. Javasoljuk állami tulajdonú bankok alapítását. Ezzel egyidejűleg a pénzkibocsátás jogát ismét állami
monopóliummá kell tenni, amelyet a magyar népszuverenitást megtestesítő Országgyűlés felügyel egy
Költségvetési és Pénzkibocsátási Tanács szakmai irányításával.

7. Törvénybe kell iktatni, hogy a bankok csak akkora tömegű hiteleket helyezhetnek ki, amekkora a törzstőkéjük.
Ezzel egyidejűleg meg kell szüntetni a hitelpénz rendszert, illetve a kamatos kamatok szedését.

A példátlan nemzetközi támadás visszaverése érdekében ma teljes nemzeti összefogásra van szükségünk. A
gazdasági folyamatok irányításába olyan személyek bevonására, akik szakmai ismereteiket, tapasztalataikat,
nemzetközi kapcsolataikat és tudásukat a magyar nemzet gazdasági alávetettségének megszüntetésén dolgozva
segítik a kormányt és nem pedig a nemzetközi bankár oligarchák érdekeit képviselik.”

 

Pécs, 2012. január 14.
Alapítók Tanácsa nevében
Maráczy Tibor és Váczi Márk ügyvivők