A pécsi jegyző szerint jogszerű volt az új alpolgármester kinevezése

Dr. Lovász István jegyző

Mindezt a Szabad Pécsnek nyilatkozta dr. Lovász István.

hirdetés
Uránia Mozi

Nem kis port kavart a helyi politikában Péterffy Attila döntése, aki a veszélyhelyzetben rá ruházott jogkörrel élve alpolgármesterré nevezte ki Nyőgéri Lajos MSZP-s képviselőt.

A várost vezető városházi koalíció pártjainak ernyőszervezete, a Mindenki Pécsért Egyesület elnöksége mai közleményében például azt írja:

“Mérvadó jogértelmezések szerint a pécsi polgármester visszaélt a szükségállapot által ráruházott egyszemélyű döntési jogával, mert ez az intézkedése nem a válság enyhítésére szolgál. Ezért arra szólítjuk fel Péterffy Attila polgármester urat, hogy a rendkívüli állapot megszűnése utáni első közgyűlésen bocsássa szavazásra a harmadik alpolgármesteri státusz létrehozását és csak akkor kezdeményezze a státusz betöltését, ha azt a közgyűlés minősített többséggel elfogadja.”

A Szabad Pécs megkérdezte dr. Lovász Istvánt, Pécs jegyzőjét, hogy jogszerű-e ez a döntés, és hogy utólag, a veszélyhelyzet elmúltával kell-e szavazásra bocsátani a kinevezést a közgyűlésben.

Dr. Lovász István válaszában azt írta a Szabad Pécsnek, hogy

  • veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel.
  • sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség.
  • A képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
  • Veszélyhelyzet idején az önkormányzati hatásköröket külön törvény alapján a polgármester gyakorolja. Ebben a minőségében meghozott döntése nem veszti érvényét a különleges jogrend megszűntével.
  • A polgármester döntését utólag nem kell a képviselőtestülettel jóváhagyatni, az enélkül is joghatályos.

Ugyanakkor a jegyző megjegyezte, hogy a képviselő-testület, a polgármester, a bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntéseket lényegében korlátozás nélkül bármikor felülvizsgálhatja, megváltoztathatja. Ez a jog természetesen a veszélyhelyzet megszűnését követően rendelkezésre áll.

A jegyző nem beszélt róla, de tény, hogy 2020. március 27-én a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség közös állásfoglalást tett közzé, amelyben számos kérdést válaszoltak meg a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekkel kapcsolatban. Ezek közül az egyik az, hogy “a polgármester kizárólag abban az esetben választhat alpolgármestert, ha a veszélyhelyzetet megelőzően nem töltötték be ezt a tisztséget”.

Nagyon úgy tűnik, hogy a veszélyhelyzet megszűnése utáni első közgyűlésnek már most megvan a legfőbb, és legtöbb vitát hozó témája. A tét: a városvezető koalíció egysége.