A sugárzást figyelik Mohácson

A Mohácsi Határkikötőben 2012. július eleje óta napi huszonnégy órában ellenőrzi a katasztrófavédelem a vízi veszélyes-áruszállítást. A kikötő, mint az ország egyedülálló, stratégiai fontosságú vízi határátkelő létesítménye sajátos helyzetéből adódóan biztosítja a vízi határátlépés, valamint az Európai Unió Schengeni területére történő belépés legalizálását. A héten több vízi jármű ellenőrzése rejtett sugárforrás felkutatásával is kiegészült.

hirdetés

A Határkikötő állandó szolgálata több katasztrófavédelmi szakemberrel is bővült július 22. és július 24. között. Siklósról, Mohácsról, és Pécsről érkeztek olyan, az iparbiztonsági szakterületen szolgálatot ellátó hivatásos tisztek, akik veszélyes-áruszállítás ellenőrzésével is foglalkoznak. A Baranya megyei szakemberek mellett Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád megye képviseltette magát a háromnapos ellenőrzési akcióban.

A héten lezajlott ellenőrzések különlegességét az adta, hogy azok több, operatív jellegű művelettel is kiegészültek. A Baranya megyei iparbiztonsági főfelügyelő, aki maga is bővített sugárvédelmi ismeretekkel rendelkezik, speciális sugár-felderítési feladatokat határozott meg a kijelölt állomány részére.

A mérési gyakorlatban a megyénkben készenléti szolgálatot ellátó Katasztrófavédelmi Mobil Labor, és a Csongrád megyéből érkező, Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység vett részt. A járművökön elhelyezett sugárfelderítő eszközök mindegyikét használták a szakemberek a felderítés során. A gyakorlat alkalmával cementet helyeztek el a Határkikötő területén, amely a természetben előforduló radioaktív anyagok közül Káliumot és Tóriumot tartalmaz. A cél az volt, hogy összehasonlítsák az egyes sugárzásmérő műszerek érzékenységét, és úgynevezett „összemérési” gyakorlatot tartsanak az érintett megyék. Feladatként jelentkezett a sugárforrás helyének meghatározása, az anyag azonosítása, mennyiségének mérése. Továbbá a gyakorlás tárgyát képezte a természetes háttérsugárzás szintjének ellenőrző mérése is.

A gyakorlat kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a Baranya megyei szakemberek megismerkedjenek Csongrád megye egyik készenléti járművével, a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egységgel, amelyből mindössze négy darab található Magyarországon a katasztrófavédelem eszközparkjában. A jármű alaprendeltetése a hazánkon átmenő főbb tranzit útvonalakon a radioaktív és nukleáris anyagok szállítási tevékenységének ellenőrzése, valamint a megyei mobil laborok radiológiai és nukleáris anyagokkal kapcsolatos vonulásainak, beavatkozásainak támogatása.

A vízi veszélyes áruszállítmányok hatósági ellenőrzése három napon keresztül sugárforrás felkutatásával is kiegészült. A kontroll alá vont járművek rakományai a radiológiai mérések során egyik esetben sem haladták meg az egészségügyi határértéket.