A szemétszállítás szüneteltetésének igénybevételéről

A BIOKOM Kft közleménye:

hirdetés

“Ezúton tájékoztatjuk Pécsi Lakossági Partnereinket, hogy a hulladékszállítás igénybevétele és a díjfizetés abban az esetben szüneteltethető maximálisan 1 év időtartamra, ha az írásbeli, egyedi edény használatú (egyetlen háztartásra szóló) hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos, illetve családtagjai két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használják, vagyis az ingatlanban senki nem lakik.

A szüneteltetést írásban – levélben vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban – kell a közszolgáltatótól kérni, legalább 8 nappal a szüneteltetés megkezdésének várható időpontja előtt. Az utólag benyújtott kérelmet visszamenőleges hatállyal a közszolgáltatónak nincs módjában elfogadni.

A szüneteltetés a kérelmezett időszak lejártát követően automatikusan, külön értesítés nélkül megszűnik, és a díjfizetés újraindul. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés viszont többször megismételhető, de minden egyes esetben szükséges a szüneteltetés kérelmezése (bejelentése) a közszolgáltatónál.

Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles az igénybevétel előtt legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a BIOKOM Kft. ellenőrizni jogosult.

Abban az esetben, ha a közszolgáltató munkatársai helyszíni ellenőrzés során az ingatlant lakottnak találják, a szüneteltetési engedélyt a BIOKOM Kft. visszavonja és kiszámlázza a díjat.

A lakatlan (üresen álló) ingatlanokra is a részletezett feltételek érvényesek.

Közös edényhasználatú társasházi lakás esetében a szolgáltatás nem szüneteltethető”