A Szociális Munka Napja

Immár több mint másfél évtizede ünnepeljük a Szociális Munka Napját, amely a kezdeményező Szociális Munkások Nemzetközi Szervezetének jóvoltából világnap. Ekkor figyelmünk azokra irányul, akik élethivatásuknak választották rászoruló embertársaik segítését.

hirdetés

Dr. Hargitai János, kormánymegbízott sajtóközleményében közölte, hogy a a Szociális Munka Napja alkalmából szervezett ünnepségen – az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületével, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen – azokat köszöntheti, akik Baranya megyében nap  mint nap szolgálatot vállalnak és teljesítenek  a szociális intézményekben, az utcákon, a rászorultak otthonaiban, azokat, akik az év minden napján szolgálják az elesetteket.

A szociális munka hivatás, amely több évszázados hagyományokra nyúlik vissza, amelyre több száz év óta szükség van. A szociális munka folyamatos kihívások sorozata, és azok megoldását követeli meg, akár a családokban, akár csoportokban, akár közösségekben végzik.

Aki szociális munkára adja a fejét, jól tudja, hogy előbb-utóbb a kívülálló ismerősei megkérdezik: De mit csinálsz pontosan? A szociális munkások emberekkel foglalkoznak – ez a kiindulópont – és a legtöbb ember ezzel egyetért. Amikor viszont egy vagy több természetes támasz nem jól működik, az egyén egy másik természetes támaszt keres, hogy túléljen egy bizonyos élethelyzetet, vagy problémát. Ha pedig már minden természetes támaszt megpróbált elérni és egyik sem volt megfelelő, akkor keres valamilyen nem természetes, mégpedig szakmai támaszt. Ezeknek a szakmáknak az egyike a szociális munka.

Közleményében kiemelte, hogy a szociális munka professzionális munka, amelynek hívó szavai a kezdeményezés, az aktivitás, a kiváló kapcsolatrendszer, az együttműködés, az együtt gondolkodás, a partnerség, a segítőkészség, az állandó odafigyelés, a jó munkakapcsolat mindenki között, aki e területen dolgozik, és különösen fontos ezeknek a hívószavaknak tartalommal való megtöltése egy-egy szociális intézményen belül. A jó munkához, a sikerhez persze elengedhetetlen, a másik pillér, nevezetesen a társadalom esélyt teremtő, megtartó, fejlesztő tevékenységének állandó megnyilvánulása.  A szociális munkásra emberek sorsát bízzák, nélkülük egyetlen társadalom sem létezhet.

A Kormány mindent meg tesz azért, hogy a szociális és a gyermekvédelmi ágazat erősödjön. Ennek eredményeként egyre több szociális intézmény újul meg és javulnak a dolgozók munkakörülményei. A szociális problémák megoldása nem egy társadalmi csoport, hanem az egész társadalom ügye. Előttünk tehát a feladat, amely mindenki számára kötelesség.