Alakuló ülés tart a Pécs-Üszög Településrészi Önkormányzat

2012. április 12-én (csütörtök) 17.00 órakor Pécs-Üszög Településrészi Önkormányzata alakuló ülést tart a Kastély u. 15. sz. alatti Közösségi Házban.
Napirend:
1.) Pécs-Üszög Településrészi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Haász János, a részönkormányzat vezetője
2.) Pécs-Üszög Településrészi Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Haász János, a részönkormányzat vezetője
3.) Egyebek

hirdetés