Alapjaiban megváltozik az önkormányzatok finanszírozása

Alapjaiban megváltozik az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013-tól, miután az önkormányzati feladatok egy része az államhoz kerül.

hirdetés

A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat a helyi önkormányzatok támogatását összesen 647,209 milliárd forintban állapítja meg, ebből a működés általános támogatása 112,788 milliárd.
Az önkormányzati feladatellátás jelentősen megváltozik, de átalakítják a megmaradó feladatok forrásszabályozását is. Az új finanszírozási struktúra elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől.

A tervezet szerint kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Az indítvány alapvető tervezési koncepciónak nevezi, hogy a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek finanszírozását átstrukturálják, fenntarthatóvá tegyék.
A jegyző, polgármester vagy ügyintéző államigazgatási feladatai csökkennek, mert az ügyek többsége 2013. január 1. után a járási kormányhivatalokhoz kerül. A változások miatt összesen mintegy 30 milliárd forint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fejezetébe kerül át, a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartására.

A települési önkormányzatok működésének előirányzata 107,897 milliárd forint, ez oszlik meg egyebek mellett az igazgatással, településfejlesztéssel, ivóvízellátással, gazdaságszervezéssel, turizmussal, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok között. A megyei önkormányzatok működési előirányzata 4,891 milliárd forint.

A feladatátrendeződés megjelenik a köznevelés területén is, az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megváltozik, az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A helyi önkormányzatok köznevelési feladataira 156,393 milliárd forintot jelölt meg az előterjesztő.

Az iskolai oktatási feladatok állami kézbe adásával csaknem 335 milliárd forint az Emberi Erőforrások Minisztériumához kerül.

A helyhatóságok szociális és gyermekjóléti feladataira 219,965 milliárd forintot jelöl meg a tervezet, ez egyebek mellett a létalapként nyújtott szociális ellátásokat – például rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatást helyettesítő támogatást -, a helyi hatáskörű és a krízissegélyezést, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészt, az önkormányzati lakástámogatást, valamint a szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatását tartalmazza.

A kulturális feladatokra, vagyis például a könyvtárak, múzeumok támogatására, az önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására 29,466 milliárd forint jut.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat 34,959 milliárd forint, ezt például a lakossági közműfejlesztésre, a víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására, kompok, révek fenntartására, felújítására, határátkelőhelyek fenntartására használhatják fel.

A vis maior támogatás keretét 8 milliárd forintban határozza meg a tervezet.