Költségvetési ügyintéző

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Főosztály költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. február 28. –ig tartó közszolgálati jogviszony.

hirdetés
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Intézmények gazdálkodási tevékenységének elvi irányítása.
 • Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat, valamint az intézmények költségvetésének, éves költségvetési beszámolója, havi, negyedéves pénzforgalmi jelentésének összeállítása és a KGR-K11 rendszerben való rögzítése.
 • A Polgármesteri Hivatal költségvetésének működési kiadásai, bevételei részletes előirányzatainak, továbbá az előirányzatok évközi változásainak nyilvántartásában, a költségvetési rendelet módosításának előkészítése.
 • A helyi és központi intézkedések végrehajtásához szükséges felmérések elkészítése, a munkaköréhez sorolt intézmények értesítése az előirányzatok módosításáról.
 • A munkaköréhez tartozó intézmények költségvetési előirányzatainak évenkénti kidolgozása, az intézmények által benyújtott költségvetési igények felülvizsgálata és egyeztetése.
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Államháztartásban szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Államháztartási számviteli gyakorlat, és könyvviteli gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Előnyt jelent a Forrás SQL ismerete
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina nyújt, a 72/533-908 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04-4/448/2017 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző. •

Elektronikus úton Berta Melinda részére a berta.melinda@ph.pecs.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. március 10.