Árverések, lakások: íme a pécsi lista!

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános árverésen történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, üresen álló alábbi lakásokat:

hirdetés

1.) Pécs, Boltív köz 2., I. em., hrsz.: 17519/A/6, 40 nm nagyságú, 2 szobás, komfortos, belvárosi lakás
Kikiáltási ára: 4.300.000 Ft
A lakás megtekinthető: 2012. 01. 17-én 10.00-11.00 óra között és
2012. 01. 24-én 10.00-11.00 óra között a helyszínen.

Az ingatlan teljesen lelakott, rossz belső elrendezésű, a közművek többsége ki van kötve.

Az árverés ideje: 2012. január 30. (hétfő) 9.00 óra.

2.) Pécs, Kodály Z. u. 19., IV. em. 12., hrsz.: 4623/11/A/13. 49 nm alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, belvárosi lakás.
Kikiáltási ára: 5.260.000 Ft

Az ingatlan teljesen lelakott, rossz állapotú. Lakáscélú felhasználásra csak teljes körű felújítás után alkalmas.

A lakás megtekinthető: 2012. 01. 17-én 15.00-16.00 óra között és
2012. 01. 24-én 15.00-16.00 óra között a helyszínen.

Az ingatlan teljesen lelakott, rossz belső elrendezésű, a közművek többsége ki van kötve.

Az árverés ideje: 2012. január 30. (hétfő) 10.00 óra.

3.) Pécs, Pollack M. u. 14., IV. em. 12., hrsz.: 621/24/A/28. 53 nm alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, belvárosi lakás.
Kikiáltási ára: 5.900.000 Ft

A lakás megtekinthető: 2012. 01. 17-én 13.00-14.00 óra között és
2012. 01. 24-én 13.00-14.00 óra között a helyszínen.

Az ingatlan nyílászárói korhadtak, burkolatai, beépített berendezési tárgyai elavultak.

Az árverés ideje: 2012. január 30. (hétfő) 11.00 óra.

4.) Pécs, Rákóczi út 75., I. em. 4., hrsz.: 16612/A/4. 122 nm alapterületű, 3 szobás, komfortos, belvárosi lakás.
Kikiáltási ára: 13.630.000 Ft

Az ingatlan nyílászárói hézagosak, burkolatai, beépített berendezési tárgyai elavultak.

A lakás megtekinthető: 2012. 01. 17-én 9.00-10.00 óra között és
2012. 01. 24-én 9.00-10.00 óra között a helyszínen.

Az ingatlan teljesen lelakott, rossz belső elrendezésű, a közművek többsége ki van kötve.

Az árverés ideje: 2012. január 31. (kedd) 9.00 óra.

5.) Pécs, Szántó K. J. u. 2., fsz. 3., hrsz.: 619/4/A/16. 53 nm alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, belvárosi lakás.
Kikiáltási ára: 5.840.000 Ft

A lakás megtekinthető: 2012. 01. 17-én 14.00-15.00 óra között és
2012. 01. 24-én 14.00-15.00 óra között a helyszínen.

Az ingatlan burkolatai, szerelvényei, beépített berendezési tárgyai elavultak. A konyha teljes beépített bútorzata és épületgépészeti berendezése hiányzik, forgalmas útkereszteződés melletti, földszinti elhelyezkedése kedvezőtlen.

Az árverés ideje: 2012. január 31. (kedd) 10.00 óra.

6.) Pécs, Teréz u. 9., fsz. 3., hrsz.: 18517/1/A/3. 63 nm alapterületű, 2 szobás, komfortos, belvárosi lakás.
Kikiáltási ára: 4.040.000 Ft

A lakás megtekinthető: 2012. 01. 17-én 11.00-12.00 óra között és
2012. 01. 24-én 11.00-12.00 óra között a helyszínen.

Az ingatlan teljesen lelakott, lepusztított. Mind gépészetileg, mind építészetileg felújításra szorul.

Az árverés ideje: 2012. január 31. (kedd) 11.00 óra.

7.) Pécs, Marx u. 41. sz. alatti, 7 db társasházi lakást tartalmazó épület, kizárólag együttes értékesítésre:

– hrsz.: 39177/A/1: 19 nm alapterületű, 1 szobás, komfort nélküli, rossz állapotú, felújításra szorul, lakáscélú használatra alkalmatlan, közművek kikötve, lakás befalazva.
Forgalmi érték: 1.850.000 Ft.
– hrsz.: 39177/A/2: 32 nm alapterületű, 1 szobás, komfort nélküli, rossz állapotú, felújításra szorul, közművek kikötve, lakás befalazva.
Forgalmi érték: 2.620.000 Ft.
– hrsz.: 39177/A/3: 19 nm alapterületű, 0,5 szobás, konyha, pince, komfort nélküli, rossz állapotú, felújításra szorul, lakáscélú használatra alkalmatlan, közművek kikötve, lakás befalazva.
Forgalmi érték: 1.850.000 Ft.
– hrsz.: 39177/A/4: 35 nm alapterületű, 1 szobás, konyha, előszoba, komfort nélküli, rossz állapotú, felújításra szorul, közművek kikötve, lakás befalazva.
Forgalmi érték: 2.860.000 Ft.
– Hrsz.: 39177/A/5: 26 nm alapterületű, 1 szobás, közlekedő, előszoba, félkomfortos, rossz állapotú, felújításra szorul, közművek kikötve, lakás befalazva.
Forgalmi érték: 2.330.000 Ft.
– Hrsz.: 39177/A/6: 43 nm alapterületű, 1 szobás, közlekedő, konyha, fürdő-WC, komfortos, rossz állapotú, felújításra szorul, közművek kikötve, lakás befalazva.
Forgalmi érték: 3.490.000 Ft.
– Hrsz.: 39177/A/7: 46 nm alapterületű, 1 szobás, közlekedő, előtér, konyha, kamra, komfort nélküli, rossz állapotú, felújításra szorul, közművek kikötve.
Forgalmi érték: 3.320.000 Ft.

Kikiáltási ár összesen: 18.320.000 Ft

A lakások kibontásra nem kerülnek. Az ingatlan külön egyeztetéssel tekinthető meg. A lakások alaprajza rendelkezésre áll.

Az árverés ideje: 2012. január 31. (kedd) 13.00 óra.

Az árverés helye minden esetben: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra Pécs, Kossuth tér 1-3. sz. I. emelet 26. szám.

Az árverésen való részvételre jelentkezés az adott árverés fent megjelölt időpontjában történik.

Az árverésen személyesen vagy közokiratba, illetve teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet részt venni.

Az árverésen az vehet részt, aki:

– személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta, illetve jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot bemutatta,

– az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 20%-ának megfelelő összeget a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára átutalással vagy csekken megfizette,

– és igazolta /Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya Adóügyi Osztálya (Pécs, Szigeti út 33. sz.) által kiadott 30 napnál nem régebbi igazolással/ hogy nincs helyi adótartozása.
A lakások kikiáltási ára azonos a beköltözhető forgalmi értékükkel.
Az árverés eredménytelen, ha az árverés megkezdéséig vételi szándékot nem jelentettek be. Az adott lakás vételára azonos a legmagasabb ajánlat összegével. Egy jelentkező esetén az adott lakás kikiáltási áron kerül értékesítésre. Az adásvételi szerződés azzal jön létre, hogy a legmagasabb összegű ajánlat elfogadásra kerül.
A vevő által befizetett összeg (a kikiáltási ár 20%-a) foglalónak minősül, és beszámít a vételárba, a többi résztvevő részére pedig 15 munkanapon belül visszafizetésre kerül. Az árveréstől számított 60 napon belül az adásvételi szerződés aláírásra kerül. A vevő a szerződés általa történő aláírásáig köteles a vételár teljes összegét megfizetni, és annak megtörténtét megfelelően igazolni. Vételárkedvezmény és részletfizetési kedvezmény nem adható.
Amennyiben a vevő a teljes vételárat az árveréstől számított 60 napon belül nem fizeti meg, a foglalót elveszíti. Ha az adásvételi szerződést a fenti határidőig az önkormányzat nem köti meg, a foglaló kétszeres összegét köteles a vevőnek visszafizetni.
Részletes felvilágosítás a 72/534-133-as telefonszámon kérhető.