Az iparűzési adó újra az önkormányzat hatásköre

Az Adóügyi Osztály közleménye:

hirdetés

“Pécs MJV Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztálya felhívja a tisztet adózók figyelmét, hogy az egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. számú törvény alapján a helyi iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör 2010. június 29-ével az állami adóhatóságtól visszakerült az önkormányzati adóhatóságokhoz. Így az állandó és az ideiglenes iparűzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget ettől az időponttól kezdve ismét az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni.

Az állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adóköteles tevékenységre vonatkozó bejelentési, bevallási, befizetési kötelezettséget a jelzett időponttól már ahhoz az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, amelynek területén az adózó székhelyet vagy telephelyet létesített, illetve amelynek területén az ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenységet folytatni kívánja.

A 2010. szeptember 15-én esedékes iparűzési adóelőleget szintén az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni.”