Bányamérnökök kapták a IX. Tüke-díjat

Szirtes Béla és Sallay Árpád aranyokleveles bányamérnökök, a Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány tiszteletbeli elnöke és jelenlegi elnöke vehette át a Tüke-díjat ünnepélyes keretek között a székesegyházban. Az elismerést Garadnay Balázs püspökségi helynök celebrálta ünnepi szentmise után nyújtotta át Habsburg György főherceg.

hirdetés

GALÉRIA. KLIKK IDE!

A kitüntetetteknek szóló méltatásból kiderült, Szirtes Béla és Sallay Árpád a tíz éve működő Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány tevékenységének meghatározó egyéniségei, akik a helyi szén- és uránbányászat emlékeinek megörökítésén fáradoznak, mindvégig társadalmi munkában.

Az Alapítvány az ezredfordulón 250 éves mecseki szén- és fél évszázados uránérc bányászat emlékeinek életbetartása során, legfontosabb feladatának, a bányászat jeles helyeinek megjelölését és meghatározó személyei emlékének megörökítését tartotta. Ennek során 61 emléktáblát, illetve emlékkövet helyeztek el a valamikor működött bányák és kiszolgáló üzemek helyszínein, illetve a bányászat kiemelkedő személyeinek emlékére.

Alkotásaik közül, jelentőségében, művészi értékében kiemelkedik az Ágoston téren felállított Központi Szén- és Uránbányászati Emlékmű, amely emlékeztet arra, hogy a város elmúlt negyed évezredes fejlődésében a bányászat jelentős szerepet játszott.

Hagyományőrző programjaikban, a világban is egyedül álló a bányász toronyzenei hálózat, amelyek az egykori bányász települések templomainak tornyaiban a hajdani műszakváltás időpontjában egyszerre szólalnak meg, a bányamunkára és a bányamunkásra emlékeztetve.

Jelentős az alapítvány szakirodalmi és könyvkiadói tevékenysége, amelyből az utókor reálisan megismerheti a mecseki bányászat történetét, a szén- és uránbányászat érdekes epizódjait. Kiadott könyveik, gyűjteményes különnyomataik gazdagon illusztráltak korabeli fotókkal, metszetekkel. Különösen értékes, összefoglaló kiadvány a Pécs és környékét bemutató BÁNYÁSZ UTIKALAUZ, amely az EKF évében tett igazán jó szolgálatot az idelátogató, a szakma iránt érdeklődő turistáknak.

Az általuk szervezett időszaki kiállítások múzeumokban, kultúrtermekben sokaknak adtak betekintést a bányászat embert próbáló, mindennapi tevékenységéről.

„A díj a bányászokat is megilleti”

A kitüntetés átvétele után Szirtes Béla úgy fogalmazott: nagy megtiszteltetésként fogadták mindketten a kitüntetés odaítéléséről szóló értesítést. Azzal kapcsolatban, hogy vajon milyen okból kifolyólag választották őket, azt mondta: az általuk képviselt bányászat és a bányászok mérhetetlenül sokat tettek ezért a városért, így az elismerés minden bányászt is megillet is egyben.

Szirtes Béla bányatisztviselő család gyermekeként 1930-ban született a somogyi Rücker aknai bányatelepen. 1974-től-1981-ig a Magyar Szénbányászati Tröszt Távlati Fejlesztési Osztályának vezetője Tatabányán, majd a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet pécsi Irodájának vezetője. 1982 után, nyugállományba vonulásáig a Mecseki Szénbányáknál beruházási főmérnök, majd a vállalati vagyon-hasznosító központ vezetője.

Nyugdíjba vonulása óta mérnöki irodát vezet, továbbá a 2001-ben alapított Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány létrejöttének kezdeményezője és kuratóriumának 2010 februárjáig elnöke. Munkáját a Mecseki Bányavállalatok több vállalati kitüntetéssel is elismerte, miniszteri elismerést is kapott, s pár éve a Pro Communitate elismerést is megkapta.

Sallay Árpád 1932-ben Pécsett született. Elemi és középiskoláit is szülővárosában végezte. 1959-ben az Ércbánya Vállalat központjába kerül, ahol kinevezik a Termelési osztály vezetőjévé. 1965-ben területi főmérnöki kinevezést kap, majd 1969-től az 1990. évi nyugdíjazásáig a Mecseki Ércbánya Vállalat Beruházási és tervezési főosztályát vezeti. Nyugdíjazása után a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál műszaki-gazdasági tanácsadó, majd 1992-től, ugyanezen megbízással dolgozik a felszámolás alatt lévő Mecseki Szénbányáknál.

1993-óta Szirtes Béla kollegájával együtt, közösen vezetnek egy mérnöki irodát. A 2001-ben létrehozott Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány kurátora, 2010-től elnöke. Munkájáért tizenöt alkalommal részesült vállalati és miniszteri kitüntetésben, 2009-ben Pro Communitate elismerést kapott.

A díjat – melyet Habsburg György, a Tüke Alapítvány tiszteletbeli elnöke adott át – azoknak ítélik oda a pécsiek szavazatai alapján, akik a város fejlődéséhez példamutató tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak. Az elismerést 2004 óta osztják ki.

1780. január 21-én Mária Terézia királynő a kancelláriában kiállíttatta a Pécs városának szóló királyi privilégiumlevelet. Pécs szabad királyi rangra való emelésének napjára emlékezve nyújtják át e napon a díjat.