Béreljen garázst Pécsen!

Licitálni lehet június elején a rengeteg pécsi garázsra. Minden részletet megtudhat!

hirdetés

A helyiségek bérletét pályázat útján, liciteljárás keretében lehet elnyerni.

A pályázatokat – a pályázó kérelmét, amelyben megjelöli az általa bérbe venni kívánt garázst, valamint a pályázó tulajdonában lévő gépjármű forgalmi engedélyének másolatát – a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Csoportjánál (Kossuth tér 1-3. földszint 2.) lehet személyesen benyújtani ügyfélfogadási időben, vagy levélpostai úton feladva legkésőbb 2016. június 3-ig.

A liciteljárásra 2016. június 7-én 9 órától kerül sor a Lakásgazdálkodási Csoport hivatalos helyiségében (Pécs, Kossuth tér 3. földszint 2.).

A liciten személyesen, vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet részt venni.

A liciten az vehet részt, aki személyazonosságát, jogi személy esetén nyilvántartásba vételét hitelt érdemlően igazolta, gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta, és a hirdetményben szereplő határidőig részvételi szándékát írásban bejelentette.

A nyertes pályázóval a Lakásgazdálkodási Csoport meghatározott időtartamra, maximum 10 évre bérleti szerződést köt, miután – az Önkormányzat 11/2012. (II.24.) rendelete értelmében – a biztonsági letét (a havi bérleti díj hatszoros összege) befizetésre került.

A liciteljárás lebonyolításával kapcsolatban a 72/534-048-as telefonszámon lehet érdeklődni.

INNEN TÖLTHETI LE A LISTÁT: KLIKK!

 

JAV - Garázs - Pályázat
JAV - Garázs - Pályázat2

JAV - Garázs - Pályázat3