BIOKOM: folyamatos készültségben

2011 januárja óta a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. feladatai közé tartozik többek között a víznyelőrácsok és aknák, folyókák vízelvezető képességének biztosítása rendszeres tisztítással, a felszíni vizek vízminőségének időszakos monitorizálása, a bevezetések állapotának ellenőrzése, lefedett vízfolyásszakaszok, szabad űrszelvények biztosítása.

hirdetés

A szolgáltató tevékenysége tehát a meglévő rendszer működtetésére és karbantartására korlátozódik, fejlesztésekre és újjáépítésekre nincs lehetősége.

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása és annak következményei mindenki számára egyértelművé tették, hogy mennyire fontos a vízelvezető nyílt árkok, vízfolyások medreinek időszakos tisztántartása, földmedrű árkok rendszeres kaszálása, a lefolyási keresztszelvény biztosítása. Az ellenőrzések folyamán, illetve a lakossági bejelentések alapján ezért fontos az azonnali reagálás, amikor is az élet- és vagyonvédelem prioritást élvez minden mással szemben.

A BIOKOM munkatársai, felkészülve a mostanában jellemző időjárásra (pl.: özönvízszerű esőzések), folyamatosan karbantartják a pécsi csapadékvíz-elvezető rendszert. A nyílt vízelvezető árkokat, vízfolyásokat rendszeresen ellenőrzik, állapotukat figyelemmel kísérik, és probléma esetén a megfelelő beavatkozást elvégzik.

A nagy esőzések után a város kritikus helyein a víznyelők és a hordalékfogók kitisztítását elvégzik, ezzel biztosítva a csapadékvizek megfelelő elvezetését. Azonban a haváriaszerű esőzések esetén, a rövid idő alatt lehulló, nagy intenzitású csapadékvizet a városi csapadékvíz-elvezető rendszer csak késleltetve képes elvezetni, ezért a város bizonyos, csapadékkal jelentősen terhelt részein vízmegállások tapasztalhatók a város domborzati adottságai miatt.

A városüzemeltetési cég minden tőle telhetőt megtesz a csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő működésének biztosítása, és az esőzések után felmerült problémák helyreállítása érdekében, ám a hirtelen leeső nagy mennyiségű csapadékkal nehezen tud megbirkózni a rendszer.