Bódis József a rektori konferencia elnöke

A Magyar Rektori Konferencia (MRK) elnöki tisztségét Prof. Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora tölti be 2011. július 1-jei hatállyal, egyévi időtartamra.

hirdetés

 


Az MRK Plénuma 2011. június 3-án, Komáromban, a Selye János Egyetemen tartott ülésén nagy többséggel választotta meg Bódis Józsefet az MRK társelnökévé. Az alapszabály értelmében a társelnök társelnöki megbízatása lejárta után –  ami jelen esetben alig egy hónap volt a korábbi elnök lemondása miatt –  automatikusan betölti az elnöki tisztséget.

A teljes magyar felsőoktatási intézményrendszer képviseletét az intézményvezetőkből álló testület, az MRK látja el. A konferencia működésének feltételeit a felsőoktatási intézmények biztosítják. Az MRK a felsőoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a felsőoktatás rendszerének működésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés előkészítője részére.

Bódis József elnöksége alatt különösen fontos szerep juthat a testületnek, hiszen az elkövetkező egy évben várható az új felsőoktatási koncepció véglegesítése, majd annak gyakorlatba történő átültetése.

A Magyar Rektori Konferencia Plénuma megválasztotta a szervezet új társelnökét, Dr. Sándorné Kriszt Évát is, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorát, aki szintén 2011. július 1-jei hatállyal egy évre tölti be e tisztséget.

Az MRK Főiskolai Tagozata 2011. július 1-jei hatállyal két évre Dr. Hauser Zoltánt, az Eszterházy Károly Főiskola rektorát választotta elnökéül.

Forrás: PTE