Bölcsődei beíratás – részletek itt!

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2011/2012-es nevelési, gondozási évre az önkormányzat által fenntartott bölcsődékbe a beíratás 2011. május 02-03-án lesz, naponta 7-17 óráig.

hirdetés

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni és igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) pécsi lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, a lakcím igazolására, valamint a szülő lakcímkártyájára. A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat a szülőknek a helyszínen írásos formában kell megtenniük. A felvételre a gyermeket nem kell a szülőknek magukkal hozniuk.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa, vagy házi orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a bölcsődei nevelési évben folyamatosan történik a huszadik hét betöltését követően.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) dr. Takácsné Jászberényi Katalin gyermekvédelmi koordinátor (Tel.: 72/533-936), és a Kisgyermek Szociális Intézmények (7622 Pécs, Vargha Damján u. 2., Tel.:72/532-447, 72/532-448) foglalkozik a bölcsődei beíratással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel.

Forrás: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály