Családokért munkálkodnak

A pécsi székhelyű Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány (7623 Pécs, Szabadság u. 5.) „Családokkal a családokért Baranyában” elnevezésű, TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0247 azonosítószámú, EU-s társfinanszírozású projektje még 2012 szeptemberében indult.

hirdetés

A 14 hónapos projekt a helyi közösségek bevonásával, helyi erőforrásokra építve tesz kísérletet a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatos szemléletváltás elősegítésére annak érdekében, hogy a társadalom értékrendjében és a köztudatban a családalapítás, a gyermekvállalás fontossága a jelenleginél jóval nagyobb hangsúlyt kapjon, pozitív irányú változás, fordulat következzen be. A Pécsett és a Pécsi kistérségben élő gyermekes szülők, gyermekvállalás előtt álló családok, valamint fiatal párok és párválasztás előtt álló fiatalok számára olyan szolgáltatásokat biztosít, melyek segítik őket mindennapjaikban, a párválasztással, a munka világával, a családi élettel, gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos fontos döntéseik meghozatalában.

A projekt komplex módon kívánja kezelni a sokszor rossz szociális helyzetre, a családi élettel, gyermekvállalással kapcsolatos negatív attitüdökre és szemléletmódra is visszavezethető demográfiai problémakört, melynek érdekében komplex és integrált, a családokat támogató, a gyermekvállalást ösztönző szolgáltatások kiépítését és működtetését kezdeményezte. Ezek nem csupán a projektidőszak alatt jelentenek segítséget a célcsoport tagjainak, de hosszú távon is fenntarthatóak és tovább is fejleszthetőek, valamint kiszélesíthetőek nagyobb célcsoporti körben is. Az integrált szolgáltatások egyesítik a családokat, szülőket, foglalkoztatást és egészségfejlesztést támogató szolgáltatáselemeket és az ezek megvalósításához szükséges innovatív eszközöket. Ezen túlmenően folyamatos információnyújtással, tanácsadással, tapasztalatcsere lehetőségével, valamint képzések, tréningek és közösségi összejövetelek szervezésével és lebonyolításával kívánjuk támogatni a fiatal gyermekes családokat úgy, hogy a kisközösségek kezdeményezéseit felkarolva „családi erőforrás központ” létrehozását kezdeményeztük.

A projekt célcsoportját a gyermekes szülők, házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok, a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó anyák és apák, a társkeresés és a felelős párkapcsolati magatartás iránt érdeklődő fiatalok, valamint más, párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek és a programot segítő önkéntesek alkotják.

A projektben a szolgáltatások főbb elemeit elsősorban a tematikus családi, közösségi rendezvények keretében biztosítjuk a résztvevők számára, de emellett családokat támogató egyéb gyakorlati szolgáltatások is megvalósulnak: Szívességcsere központ, Otthoni Segítség Szolgálat (pl. átmeneti otthoni gyermekfelügyelet vagy egyéb más, emberbaráti alapon nyújtott segítségnyújtás és támasz az idősebb generációk bevonásával). A projekt keretében összesen 64 db rendezvény kerül megvalósításra. Már megvalósult a projektnyitó rendezvény, több családi nap és családi fórum meghívott előadókkal, valamint rendszeresen találkoznak a tematikus tréning jellegű interaktív csoportos klubfoglalkozások résztvevői (párválasztás előtt állók, fiatal párok, gyermekeket nevelő családok). A foglalkozások mindegyikén egyéni és csoportos tanácsadás lehetősége is a résztvevők rendelkezésére állnak. A projekt befejezéséig még 20 csoportfoglalkozás, 3 családi nap és 1 családi fórum is megvalósul majd, melyekre a témák iránt érdeklődő további résztvevőket is szeretettel várunk.

A számos rendezvényen kívül ingyenes képzések is a projekt részét képezik. 15 fő részvételével már megkezdődött az 500 órás nevelőszülővé válásra felkészítő OKJ-s képzés, és hamarosan indul a 40 órás vállalkozói ismeretek tréning 42 fő, illetve a 60 órás családi mentor képzés 12 érdeklődő számára.

A tanácsadási szolgáltatásokat és képzéseket, tréningeket jól felkészült szakemberek – pszichológus, jogász, teológus, munkaerő-piaci és pályaorientációs tanácsadó, szociálpolitikus, konfliktuspedagógus, családterapeuta stb. – segítik és vezetik.

A projekttel kapcsolatban Feledi Ildikó projektmenedzser (Tel: 06/72/232-963, 06/20/531-2744, e-mail: ildi.feledi@gmail.com vagy egyhajoban@egyhajoban.hu), tud további információkkal szolgálni az érdeklődőknek.

(x)