Dr. Lábady Tamás emlékére

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy Dr. Lábady Tamás, a 2003-ban újjászületett Pécsi Ítélőtábla első elnöke életének 73. évében, 2017. augusztus 11. napján elhunyt.

“Dr. Lábady Tamás 1944-ben született Baján középosztálybeli polgári család hatodik gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában végezte. Egyetemi tanulmányait a pécsi jogi karon 1968-ban fejezte be, ugyanebben az évben Pécsett fogalmazóként kezdte meg a bírósági pályafutását. 1970-ben kapott járásbírói kinevezést, majd 1976-ban a Baranya Megyei Bíráságra helyezték át.

1990 és 1999 között az Alkotmánybíróság bírája, hat éven át helyettes elnöke volt. Az alapjogi ítélkezést követően visszatért a Baranya Megyei Bíróságra, ahol előbb tanácselnökként, 2001-től polgári kollégiumvezetőként dolgozott. 2003. január 1. napjától nyugdíjazásáig töltötte be a Pécs Ítélőtábla elnöki tisztségét.

Rendszeres ítélkező tevékenysége mellett életét a tudománynak és családjának szentelte. Több évtizeden keresztül oktatott több egyetem jogi karán és posztgraduális képzéseken. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának docense és Doktori Iskolájának oktatója, az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének és a Magyar Bíróképző Akadémiának gyakori előadója volt. 1988-ban kandidátusi fokozatot szerzett.

Kiemelkedő jogirodalmi, szerkesztői és bíráló tevékenységét több egyetemi tankönyv, számtalan publikáció fémjelzi. Életpályájának kiemelkedő állomása volt a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként 9 éven át végzett tevékenysége. Nevéhez fűződik az új Polgári Törvénykönyv szerződésen kívüli kárfelelősségről szóló része.

Munkásságát számos elismeréssel jutalmazták. A Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetésnek, a Deák Ferenc díjnak, a Juhász Andor díj arany fokozatának, a Mestertanár Aranyérem kitüntetésnek, a PPKE JÁK Emlékéremnek, a „Jog szolgálatában” kitüntetésnek, a Pázmány-plakettnek, a Pulszky Ágost Emlékéremnek és a Gaizler Gyula Emlékéremnek birtokosa. 2011 -ben “címzetes kúriai bíró” címet nyert el.

Dr. Lábady Tamást magas színvonalú bírói, oktatói, és tudományos munkássága, mély hite, jó szándékot és segítőkészséget sugárzó korrekt magatartása miatt munkatársai és beosztottai valamint az igazságszolgáltatás egésze részéről szeretet és köztisztelet övezte.

Halála pótolhatatlan veszteség. Emlékét kegyelettel megőrizzük. ”

A Pécsi Ítélőtábla dolgozói