Egymilliárdnál is többel tartoznak a Pétávnak

A Pécsi Távfűtő Kft. ügyvezetőjét az elmúlt időszak eseményeiről és a jövő feladatairól is kérdeztük annak kapcsán, hogy egy esztendeje nevezték ki a vállalat élére. Vida János szerint a folyamatos fejlesztésekkel a távhőszolgáltatás egyenletes minőségű és versenyképes marad.

hirdetés

– Egy éve vette át a társaság irányítását, ám közben a távhőszolgáltatás törvényi háttere is megváltozott. Miben lehetett előrébb lépni?
– Márciustól befagyasztották az árakat, majd októbertől megjelentek a hőtermelői díjstruktúrát módosító jogszabályok. Ilyen módon az elmúlt egy év ideiglenes szabályozásban telt el; ilyen körülmények között jelentős szerkezetátalakítást megtenni nem lett volna érdemes. Ezzel együtt a belső tartalékainkat feltártuk, elindítottuk az ügyviteli rendszer hatékonyabbá tételét, racionalizáltuk a vállalat működését. Azonnali létszámstopot rendeltünk el tavaly, s – mivel a nyugdíjazások után nem vettünk fel új embereket – tíz százalékkal csökkentettük a dolgozói létszámot.

– Az önkormányzat is megneszelhette ezt, ugyanis idén először kér osztalékot, méghozzá 50 millió forintot a társaságtól…
– Mivel a Pétáv többségi önkormányzati tulajdonban van, természetes, hogy eredményünk egy részét átadjuk a városnak, s örömmel tesszük mindezt. Mivel a korábbi években jelentős eredményeket nem sikerült elérni, örvendetes, hogy erőfeszítéseinknek hála, tudunk ettől az évtől adni. Körülbelül ugyanekkora mértékű helyi adóbevételt is nyújtunk a városnak, ami külön pozitívum annak tudatában, hogy csak a jogszabályváltozás miatt kényszerültünk díjakat módosítani 2012-től.

– Pedig jelentős kintlévősége van a cégnek. Mekkora összeggel tartoznak jelenleg a Pétávnak, s mit lehet tenni a nem fizetőkkel szemben?
– Folyamatosan emelkedő mértékű az állomány, ma kamatokkal, költségekkel együtt jóval egymilliárd forint feletti ez a szám. Ez már-már a működőképességünket akadályozza, ezért igyekszünk mindent megtenni a probléma kezelése, és legfőképpen a rendesen fizetők érdekében. Bizonyos összeg felhalmozódása után bizony kikapcsoljuk a melegvíz-szolgáltatást, mert a kisebbség nem élősködhet a többség kárára. Az év második felében integrált kintlévőség-kezelő rendszer kezdi meg működését, amely kizárólag a város cégeivel szemben tartozók dolgait intézi; ettől nagy eredményeket várunk.

– Fejlesztések, korszerűsítések szóba kerülhetnek a fentiek mellett?
– Szerencsére két pályázaton is támogatást remélünk, így a következő években az ezer épületet kiszolgáló rendszerünk ötödében teljesítő, elavultabb hőfogadó rendszereket modernizálhatjuk, valamint a legnagyobb hőveszteségeket produkáló tíz vezetékszakaszt korszerűsíthetjük. E két beruházással 800 milliós, felerészben uniós támogatással megvalósuló fejlesztés jöhet létre. A cél nem más, mint hogy a távhőszolgáltatás kényelmes, problémamentes, magas minőségű, nem utolsósorban versenyképes maradjon a jövőben is.