Együtt a fiatalokért: nyári táborok

Kicsengettek az iskolákban, de az Együtt a fiatalokért programnak még korántsincs vége. Most csak a helyszínek változtak: a tantermekből kiszabadult gyerekek mind több mozgásos, sportos foglalkozásba vágtak bele, főleg nyári táborok keretében.

hirdetés

A Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma komlói intézményében a tanév végének közeledtével egyre nagyobb szerepet kaptak a mozgásos feladatok, amelyeket a szabadban is végezhettek a gyerekek. Az akár énekléssel is színesített gyakorlatok lehetőséget adtak a felgyülemlett energiák levezetésére és a versengésre is. Az együttműködés, az egymásra figyelés folyamatosan hangsúlyt kapott a foglalkozásokon. Az immár sokhónapos munka eredményeként általános az a tapasztalat, hogy a szakkörök tagjai között szorosabb lett a kapcsolat és könnyebb az együttműködés.

Ugyanezen intézmény pécsváradi telephelyén is összegezték a tapasztalatokat az elmúlt hónapban. A nyári szünidőben a kreatívtáboros fiatalok kezdtek, akik a program ideje alatt új technikákat sajátítottak el, nyakláncokat, gyöngyállatkákat készítettek, a fiúk a fával is ismerkedtek – képkeret alapjait fűrészelték -, a batikolás pedig mindenki fantáziáját megmozgatta. A tábor résztvevői élményekkel telve térhettek haza.

Szintén Pécsváradon, a megyei önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézményének fiataljai „túlélőtúrán” vettek részt. Annak célja az volt, hogy kimozdítson, és megmutasson más szórakozási formákat is, a túrázók tapasztalják meg az éjszakai bátorságpróba jellem-, vagy az esti közös tábortűz közösségformáló erejét. Az Egészségnapon nagy létszámú diákcsapat dolgozta fel az egészséges táplálkozás témáját, valamint kapott szexuális és mentálhigiénés felvilágosítást.

Mohácson a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumában ugyancsak a táborokról szólt az elmúlt időszak. A Környezeti nevelés tábort Gyűrűfűn tartották, s a résztvevői megismerkedtek az erdő élővilágával, elsajátították az ökofalubéli energia- és vízfelhasználás, vályogtéglavetés alapjait, kipróbálták az íjászatot és a lovaglást is. A liptódi Hagyományőrző tábor lakói megtanulták a kenyérsütés hagyományos technikáját, betekinthettek a falusi életformába, Liptód kulturális életébe, néptáncokat tanultak, túráztak a vízmosásos erdőben, íjászkodtak, játszottak, alkottak. E táborok olyan lehetőséget teremtettek a személyiségformáláshoz, közösségi együttléthez, amilyen a mai gyerekek előtt ritkán adódik.

Ugyancsak Mohácson, a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiumában a Népek kultúrája tábor tagjai a Baranya megyében élő nemzetiségek kultúráival, népszokásaival ismerkedtek meg közelebbről. Minden nap más és más nyelv került előtérbe, ehhez kapcsolódtak a napi feladatok is. A Vízitábor pedig épp most ért véget – résztvevői a Dunán eveztek le Bajától Mohácsig, és miközben megismerkedtek azon csodás természeti értékekkel is, amelyeket csak a vízről látni, megtapasztalták, hogy sátorban is pihentető az alvás, valamint az evezésben is gyakorlatot is szereztek.

Az „Együtt a gyermekek és fiatalok kulturális és szabadidős neveléséért Baranyában” (rövidített nevén: Együtt a fiatalokért) projekt lebonyolítója a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatait ellátó szervezet TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0026 azonosítószámú pályamunkája a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására” kiírt uniós pályázaton szerepelt eredményesen. 50 millió forintos támogatást nyertek a megyei önkormányzat fenntartásában működő öt baranyai közoktatási intézmény gyermek- és ifjúsági programjaira. A támogatás révén 2010 szeptembere és 2011 augusztusa között összesen 34 tematika mentén, 662 alkalommal, mintegy 50 szakember foglalkozik az 5 intézményből bevonandó közel 1000 fiatallal.