Emlékhelyet avattak a mecseki láthatatlanok tiszteletére

A mecseki láthatatlanok történetének közelmúltban feltárt eseményeihez kapcsolódva avattak emlékhelyet a kisbattyáni vadászháznál – tájékoztatta lapunkat a Mecsekerdő Zrt.

hirdetés
Uránia Mozi

A mecseki láthatatlanok rövid, de jelentős és örök emlékezetű ellenálló mozgalma az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik fontos története. Kisbattyánhoz egy erdészen, id. Czuczor Ferenc személyén keresztül kapcsolódik, aki a forradalom kitörésének hírére megalakult kisbattyáni nemzeti bizottság vezetője volt, és a láthatatlanok számára a szovjet csapatok november 4-i bevonulását követően menedékül átadta a kisbattyáni vadászházat.

hirdetés
Uránia Mozi

November 11-én a Mecsekerdő Zrt. itt, ennél a vadászháznál avatott emlékhelyet, amelynek kopjafáját a sásdi erdészet készíttette.

A koszorúzáson részt vett az egykori erdész fia, ifj. Czuczor Ferenc, aki a kisbattyáni események feltárását vezette, Pólya Viktor, a Magyar Cserkészszövetség igazgatója, Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója, Bagdán Levente, a Sásdi Erdészet igazgatója, valamint a 673. sz. Pius cserkészcsapat.

Az 56-os kisbattyáni eseményeknek volt egy akkor 10 éves résztvevője, Horváth Glória, aki édesapjával, Horváth József újságíróval oldalkocsis motorkerékpárral biztosította az ellátmányt az ellenállók számára. Horváth Glória a szombati avatáson az eseményekben szintén részt vállaló dr. Bihari Lajossal és ifj. Czuczor Ferenccel együtt emlékplakettet vett át a Mecsekerdőtől.

Fotók: Mecsekerdő Zrt.

Hirdetés