Építményadó: még nincs késő vallani

Bár a határidő már lejárt, a város adóügyi osztálya az építményadó-bevallásukat csak most elkészítőket sem sújtja bírsággal. A hivatal a várt 25 ezer ingatlan helyett eddig csak mintegy tízezer után kapott bevallást.

hirdetés

Hogy azért, mert az információ nem jutott el mindenkihez, vagy pusztán az évi tíz-tizenötezer forintos közteher mértéke miatt nem adták le eddig tömegesen építményadó-bevallásukat, nem tudni. Tény azonban, hogy a január közepi határidőig a kötelezettek kevesebb mint fele nyújtotta be azt a dokumentumot, amely után kivetheti a város a közterhet.

Mint ismert, ez évtől – bár bevallást eddig is kellett volna készíteni, akkor is, ha nullás – szinte minden, építményadóval kapcsolatos mentesség megszűnt Pécsen. Ez azt jelenti, hogy egy-két kivételtől eltekintve mindenkinek meg kell fizetnie ingatlanja után a közterhet.

Mint azt lapunknak Nagy Zoltán, az adóügyi osztály vezetője elmondta, minden lakás, és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és telek után bevallást kell készíteni. Az adóbevallást annak kell – kellett volna január 15-ig – benyújtania, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa vagy annak haszonélvezője volt.

Mint mondta, eddig a kötelezett ingatlantulajdonosok több mint fele nem tett eleget kötelezettségének, bár március első napjaiban több ezren érdeklődtek az iroda Szigeti út 33. alatti székházában. Leszögezte: megkönnyítették a dokumentumokhoz való hozzájutást, annak ellenőrzését, hogy adtak-e már le korábban bevallást, s a kollégáik a bevallások kitöltésében is segédkeznek az ügyfeleknek.

Nagy Zoltán elmondta: bár a bevallási határidő lejárt, elsődleges céljuk, hogy minden érintettől beérkezzenek a bevallások, ezért egyelőre nem fognak sem bírságot, sem késedelmi kamatot kiszabni a bevallást nem készítőkre. Hozzátette: közteherről lévén szó, mindenki akkor jár a legjobban, ha bevallja építményét, hiszen ha nagyobb az adótömeg, a kedvezményezettek körét is bővíteni lehet később.

Jelenleg e kör ugyanis rendkívül szűk. Az építményadóból csak az egyedül élő, 85 ezer forintnál kevesebb nyugdíjban részesülők, és a legalább három gyermeket nevelő családok vagy nevelőszülők igényelhetnek 30, illetve 50 százalékos díjmérséklést. Az adó mértéke éves szinten 80 négyzetméterig négyzetméterenként 200 forint, 81 négyzetméter és 220 négyzetméter közötti épület esetén az adó összege 16.000 forint és a 80 négyzetméter feletti rész után 450 forint négyzetméterenként. 221 négyzetméter nagyságú épület után 79 ezer forint és a 220 négyzetméter feletti rész után 900 forint négyzetméterenként.

Ha egy személy nem vállalkozó, és ingatlanát nem lakhatás céljából használja, az adó mértéke 0 forint, ez alól a gépkocsi tárolók kivételt képeznek. A garázsok négyzetmétere után négyzetméterenként évi 300, teremgarázs esetén 200 forintot kell megfizetni.

Minden további információ megtalálható a gov.pecs.hu honlapon az online ügyintézés menüpontban, a helyi adók almenünél.

  • Vida Zoltán

    Tisztességtelen ez a az adónem ,tisztességtelen élni vele .meglopják vele az embereket .