Érettségi: minden rendben

Zavartalanul lezajlott a magyar nyelv és irodalom (valamint a magyar, mint idegen nyelv) írásbeli érettségi vizsga hétfőn országszerte, a megyei, fővárosi kormányhivataloktól beérkezett jelzések szerint semmilyen rendkívüli esemény nem történt – közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel.

hirdetés

A hivatal összegzése szerint a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi első része, a 40 pontos, 60 perces szövegértési feladatsor A gyermeknyelv című, Gósy Mária nyelvész által írt ismeretterjesztő szöveghez tett fel kérdéseket. Az anyanyelv-elsajátítás kezdeteire jellemző közlésformákat taglaló szöveghez 9 feladat tartozott, melyek az adatok visszakeresésére, a szerzői gondolatmenet megértésére, a gyermeknyelv változásainak azonosítására vonatkoztak. A második részben, 60 pontért (20 a tartalom, 20 a szerkesztés, 20 a nyelvi megformálás) három feladat közül egyet kellett megoldaniuk a vizsgázóknak 3 órában.

Az érvelési feladatban idén Leszek Kolakowski filozófus egyik művéből vett idézettel kapcsolatban az utazás irodalmi motívumáról, e motívum jelentéséről és értékeléséről kellett állást foglalni, a véleményt irodalmi művek bemutatásával alátámasztva. Az “egy mű értelmezése” feladat Márai Sándor Az árva című elbeszélésének adott szempontú vizsgálatát kérte. Az összehasonlító elemzésben Berzsenyi Dániel Napoleonhoz és Vörösmarty Mihály Napoleon című alkotásának összevetése szerepelt, a műfaji sajátosságok és a történelmi személyiség megjelenítésének és értékelésének középpontba állításával – olvasható az Oktatási Hivatal tájékoztatójában.

Az emelt szintű írásbeli érettségi négy órában négyféle feladatot határozott meg a vizsgaleírásnak megfelelően, és a diákoknak mind a négy feladatot meg kellett oldaniuk. A 40 pontot érő nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor kiinduló szövege Csokonai Vitéz Mihály Tüdőgyulladásomról című költeménye volt. A 9 feladat a szöveg megértésén túl nyelvi (mondatelemzési, stilisztikai) és irodalmi ismereteket várt el (például szerzők, művek, toposzok, ritmusok azonosítása). Az egy mű értelmezése feladat (25 pont) Vas István Cambridge-i elégia című alkotásának elemzését kérte.

A reflektálás egy jelenségre elnevezésű feladatban (20 pont) a vizsgázónak a kulturális hagyomány elsajátításáról kellett kifejteni a véleményét. A gyakorlati írásbeliség feladat (15 pont) témája egy hivatalos levél, mely a színház és az ifjúság kapcsolatának értékeire hívja fel a figyelmet.
Mindkét szinten összesen maximum 100 pontot lehet elérni. Ebből helyesírási hibákért legfeljebb 15 pont veszíthető. Helyesírási szótár használata engedélyezett volt. Az elemzésre szánt szövegeket mindkét szinten tartalmazták a feladatlapok.

Az érettségik kedden a matematika írásbelikkel folytatódnak.