Esélyegyenlőség az oktatásban

Garai Péter, az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára kedden részt vett az „Esélyegyenlőség az oktatásban” című konferencián. A Pécsi Tudományegyetemen tartott szakmai napon az európai és magyarországi oktatási esélyegyenlőségi helyzetet ismertették a felszólalók, Garai pedig az államtitkárság politikai és stratégiai munkájáról tartott beszámolót.

hirdetés

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia keretein belül meghirdetett célokért dolgozó tárca szerteágazó munkájáról tartott beszámolót kedden, a Pécsi Tudományegyetemen Garai Péter helyettes államtitkár. A Stratégiában megfogalmazott komplex erőfeszítéseken belül az oktatás kiemelt szerepet kap; a fiatalokat születésüktől az egyetemig támogató, különböző esélyteremtő programokról és azok eddigi eredményeiről, visszhangjairól is beszélt a felzárkózáspolitikai szakember.

Az oktatásban megteremteni kívánt esélyegyenlőséggel kapcsolatban fontosnak tartotta kiemelni az iskolai hiányzások látványos visszaszorítását, a romák-cigányok kultúrájának és az együttélés lehetőségeinek megjelenését a Nemzeti Alaptantervben, az óvodába íratás korhatárának kötelező lecsökkentését. Az elmúlt két évben megújult rendszerben a tanulók részére nyújtott esélyteremtő ösztöndíjak összege jelentősen megemelkedett, mintegy 30 ezer támogatotthoz jutva el. A helyettes államtitkár emlékeztetett a napokban meghirdetett Út a diplomához pályázatra is, amelyre december 23-ig pályázatnak a hátrányos helyzetű, önköltséges képzésben részt vevő hallgatók.

A kormányzat által kialakított, egymásba kapcsolódó, több szinten összeérő programokból szőtt oktatási esélyegyenlőségi háló – amely egészen a kisgyerekkortól a diplomához jutásig segíti a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkózását – egyik legújabb eleme a Roma Szakkollégiumi program, amely magyarországi cigányság felzárkózásához, és a jövőt építő cigány értelmiség képzéséhez járul hozzá.

Az összetett megközelítéshez az oktatás mellett hozzátartoznak az egészségüggyel, a lakhatással, a munkavállalással kapcsolatos segítő programok is. A Szociális földprogram, a Start-munkaprogram, illetve a komplex telepprogram csak néhány kezdeményezés azok közül, amelyek átfogó módon segítik a halmozottan hátrányos helyzetűek, köztük cigány lakosság integrációját.