EU-s tisztviselők a Pécsi Kezdeményezésről

A 2011-es EU-elnökség keretében, Pécsett kerül sor –  csütörtökön és pénteken – először az Európai Unió kulturális ügyekért felelős külügyminisztériumi és kulturális minisztériumi vezető tisztviselőinek közös találkozójára, konferenciájára. A találkozón a Pécsi Kezdeményezést is ismertetik, amelyet teljes terjedelemben közlünk.

hirdetés

A konferencia célja, hogy megalapozza a párbeszédet a külügyi és kulturális ágazatok között, és vizsgálja a kultúrának a külkapcsolatokban betöltött szerepét. A pécsi eseményen a szomszédságpolitika, a Nyugat-Balkán, a kultúra közvetítő és békéltető szerepe is szóba kerül, valamint a kulturális sokszínűség, az együttélés és a kultúrák közötti párbeszéd pécsi példája. Az eseményen olyan rangos meghívott előadók tartanak vitaindító előadást, mint Jan Truszczynski, az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának vezetője; Katérina Stenou, az UNESCO vezető munkatársa és Gerhard Sabathil, az Európai Külügyi Szolgálat stratégiai, koordinációs és elemző osztályának vezetője. Az eseményen Szőcs Géza kulturális államtitkár is részt vesz.

A találkozó egyik házigazdája Prőhle Gergely (képünkön), a külügyminisztérium helyettes államtitkára. Mint azt a szerdai sajtótájékoztatón elmondta: az unió tagállamai felismerték, hogy a külpolitika alakításában stratégiai szerepe van a kultúrának. Horvátország EU-csatlakozásának küszöbén a pécsi helyszín azért is jelzésértékű, mert az unió jelenlegi határán, a Nyugat-Balkán kapujában helyezkedik el, s szeretnék Pécset regionális központtá tenni, méghozzá úgy, hogy ez a szerep túlmutasson jelenlegi országhatárainkon. Magyarázata szerint erre azért is van mód, mert a horvát csatlakozással visszaáll a korábban meglévő történelmi régió, egyben megnyílik az út a Földközi-tenger felé, amely infrastrukturális fejlesztésekre adhat lehetőségeket.

Prőhle hozzátette: az EU-elnökségi programmal párhuzamosan tartanak egy másik konferenciát a Nyugat-Balkán vallási, kulturális, társadalmi kérdéseiről, amelyen az úgynevezett Pécsi Kezdeményezést is megtárgyalják.

A találkozó során Pécs városának polgármestere, Páva Zsolt ismerteti e dokumentumot, amely a Nyugat-Balkánnal történő kulturális együttműködés elősegítésére irányul, s amelyben azt kívánták összefoglalni, hogy Pécs közvetítő, hídszerepe miképpen segítheti elő az említett balkáni térség stabilitását is.

A polgármester emlékeztetett rá: Pécs az UNESCO Városok a békéért-díját a kisebbségi kultúrák ápolása, a balkáni háborúk menekültjei iránt tanúsított hozzáállása miatt kapta. Az Európa Kulturális Fővárosa program egyik célkitűzése volt túlnyúlni a jelenlegi határokon, a programmal elérve a déli kulturális övezet térségeit. Pécs ókeresztény temetői pedig felkerültek az UNESCO világörökségi listájára, amellyel a megyeszékhely kulturális örökségének fontosságát ismerték el.

 

PÉCSI KEZDEMÉNYEZÉS – Város a békéért és a kulturális sokszínűségért

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

EMLÉKEZVE ÉS EMLÉKEZTETVE Pécs, a sokkultúrájú, soknyelvű, sokvallású város és régiója által a térségben évszázadok óta viselt szellemi központ szerepre,

ÖSZTÖNZÉST MERÍTVE abból a humanista örökségből, amely a nyugati és keleti élethelyzetek, valamint a sokszínű kulturális hagyományok és tapasztalatok találkozásából bontakozott ki,

FENNTARTVA ÉS ÁPOLVA azokat az emberi és tárgyi értékeket, amelyek alapján Pécs – Közép-Európa és a Balkán térségének egyik legélhetőbb városa – elnyerte 1998-ban az UNESCO Városok a békéért-díját a kisebbségi kultúrák ápolása, a balkáni háborúk menekültjei iránt tanúsított befogadó hozzáállása miatt, továbbá 2000-ben az ókeresztény temetői építmény-együttessel felkerült az UNESCO világörökségi listájára,

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nyugat-Balkán háború utáni politikai struktúrái még kialakulatlanok, a társadalmi szembenállások még nem oldódtak fel, továbbra is feszültségek érzékelhetőek, ezért kiemelkedően fontos a párbeszéd kereteinek fejlesztése, a térségi önismeret erősítése, amelyben Pécs városa felajánlja tapasztalatait és erőfeszítéseit.

MEGERŐSÍTVE azt a hosszú ideje vállalt politikai elkötelezettséget, amellyel a város és szélesen értelmezett régiója már hosszabb ideje kapu és egyúttal híd szerepet kíván betölteni a Nyugat-Balkán irányába,

SZEM ELŐTT TARTVA az Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 üzenetét, a pályázati koncepcióban megfogalmazott küldetését, valamint a program eredményeit:

HOZZÁJÁRUL a pécsi modell tanulságainak és eredményeinek fenntartásával és terjesztésével az európai kulturális decentralizáció kialakításához,

TÁMOGATJA a kisebbségi élet és kisebbségi kultúrák esélyegyenlőségét, a nemzeti közösségek identitásának fennmaradását Európában és az Európai Unión egyelőre még kívül maradt térségekben.

ÖSZTÖNZI Pécs, mint a sokszínű Balkánhoz vezető kapu kulturális tapasztalatainak és intézményeinek bekapcsolását a nemzetközi kulturális hálózatokba,

ÖSZTÖNZI az interregionális és transznacionális léptékű együttműködések fejlesztését a sajátos közép- és dél-kelet-európai jegyeket hordozó kulturális sokszínűség, a nyugat-balkáni kulturális és művészeti alkotások és termékek megismertetése érdekében.

SZORGALMAZZA a nemzetközi működési terű kulturális szervezetek és intézmények aktivitásának erősítését, a kulturális ágazatban dolgozók nemzetközi mobilitásának növelését, ezért

EGYÜTTMŰKÖDIK „A Pécsi Kezdeményezés – Város a békéért és a kulturális sokszínűségért” eszméjét elfogadó minden hazai és nemzetközi, társadalmi és gazdasági szereplővel, különös tekintettel a civil szféra, valamint a művészet és tudomány szereplőire és

FELKUTATJA ÉS IGÉNYBE VESZI mindazokat a lehetőségeket, amelyek „A Pécsi Kezdeményezés – Város a békéért és a kulturális sokszínűségért” eszméjét támogatják, és megvalósítását lehetővé teszik.