Felhívás a településrészi önkormányzati választásról

“Értesítem a Tisztelt választópolgárokat, hogy Pécs Megyei Jogú Város Hird, Vasas, Somogy, Mecsekszabolcs, Pécsbányatelep, Újhegy, Üszög, Nagyárpád, Postavölgy-Árpádváros és Patacs településrészein 2011. március 6-án (vasárnap) 08.00 – 16.00 óráig településrészi önkormányzati tagok jelölésére kerül sor.

hirdetés

A településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása három lépésben történik.

1.) AJÁNLÁS

A településrészi önkormányzat tagját ajánlani ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet. Szavazólapra annak a neve kerülhet, akit az adott településrész állandó lakóhellyel rendelkező választópolgárainak legalább 1%-a ajánlott.

Településrészenként az alábbi mennyiségű ajánlószelvény szükséges az ajánláshoz:

Pécs – Hird 15 db
Pécs – Vasas 22 db
Pécs – Somogy 19 db
Pécs – Mecsekszabolcs 48 db
Pécs – Pécsbányatelep 14 db
Pécs – Újhegy 31 db
Pécs – Üszög 2 db
Pécs – Nagyárpád 11 db
Pécs – Postavölgy-Árpádváros 24 db
Pécs – Patacs 31 db

Az ajánlott személyt a megfelelő számban összegyűjtött ajánlószelvények 2011. február 24-én 16.00 óráig történő benyújtásával lehet bejelenteni Pécs M. J. Város Jegyzőjénél a Városháza I. em. 117. sz. helyiségében.

2.) JELÖLÉS (titkos szavazás)

A részönkormányzati tagok jelölése titkos szavazással történik, amelyre 2011. március 6-án (vasárnap) 8.00 órától 16.00 óráig kerül sor a szavazati jogosultsággal rendelkezők részére postai úton kézbesítésre kerülő értesítőn megjelölt szavazóhelyiségekben.

A szavazólapon a szükséges számú és megfelelő ajánlószelvénnyel ajánlottak ABC szerinti sorrendben szerepelnek. Szavazni a szavazólapon szereplő személyek közül a nevek előtt található körben, tollal elhelyezett, két egymást metsző vonallal lehet. A szavazatok, szavazó-lapok érvényességére a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. Tv. előírásai az irányadóak.

Hirden, Vasason, Somogyban, Pécsbányatelepen, Újhegyen, Nagyárpádon, Postavölgy-Árpádvárosban és Patacson legfeljebb 4-4 fő, Mecsekszabolcson legfeljebb 6 fő, Üszögben legfeljebb 2 fő, részönkormányzati tag jelölésére van mód.

3.) KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS

A Közgyűlés elé kerülő listára az a jelölt kerülhet, aki a jelölés (titkos szavazás) eredménye-ként legalább egy érvényes jelölést kapott. A lista tartalmazza a jelöltek nevét, születési idejét, lakcímét és a kapott jelölések számát. A lista a legtöbb jelölést kapott jelölt nevével kezdődik, a továbbiakban a jelöltek a kapott jelölések száma szerinti csökkenő sorrendben szerepelnek.

A polgármester a fent említett számú, legtöbb jelölést kapott jelölteket javasolja a testületnek a településrészi önkormányzatok tagjaivá megválasztani.


Dr. Páva Zsolt sk.
Pécs Megyei Jogú Város polgármestere