Felhívás bérlakás felújítására és bérbevételére

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 20 db üresen álló és műszakilag felújításra szoruló bérlakás felújítására és bérbevételére pályázatot hirdet.

hirdetés

A Közgyűlés döntése alapján a lakások felújítására pályázatot nyújthatnak be azon érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkezők, akik

• igazolják, hogy rendelkeznek 700.000 Ft önerővel
• amennyiben közüzemi hátralék kifizetését is vállalják, igazolják, hogy rendelkeznek az előírt összeggel.

Előnyben részesülnek az elbíráláskor a legalább 5 éves bejelentett pécsi lakcímmel rendelkező pályázók, a régebbi érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkezők, illetve akik önkormányzati bérlakást tudnak visszaadni.
Amennyiben a pályázó vállalja a megpályázott lakás közüzemi díjhátralékának vagy a hátralék egy részének kiegyenlítését, úgy minden megkezdett 20.000 Ft befizetése után egyhavi bérleti jog kerül biztosításra. E bérleti időtartam hozzáadódik a műszaki felújítás után járó bérleti jog idejéhez, de ezen időtartam alatt a bérlőnek már fizetnie kell a jogszabályban előírt lakásbérleti díj 50%-át.

A megpályázható lakások címjegyzéke megtekinthető a Pécs, Kossuth tér 1-3., I. em. 49. szobában, a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportnál ügyfélfogadási napokon – hétfő: 13-17 óra, szerda: 8-17 óra – ahol az ügyintézők bővebb tájékoztatást is adnak.

A pályázatokat az e célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani 2011. július 31-ig a Népjóléti, Sport és Lakás Referatúránál a Pécs, Kossuth tér 1-3., I. em. 49-es szobában. A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Sport Bizottság bírálja el.

Az eredményesen pályázóval a Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra a 14/2006. (04.29.) sz. Ör. 7.§ (3) bekezdése alapján bérleti szerződést köt.