Felmérik a Magasház melletti házakat

A pécsi Magasház már több mint 40 éve áll, azonban a bontási munkálatok hamarosan megkezdődnek.

hirdetés

A 25 emeletes Magasház 1974 és 1976 között épült, de vázszerkezetének korróziója miatt idővel ki kellett üríteni. A Magasház állapota az évek során tovább romlott, az épületre 2013 őszén bontási határozatot adott ki a Baranya Megyei Kormányhivatal.

Pécs Városa közbeszerzés eredményeként a Magasház bontására társaságunkat, a STRABAG-MML Kft. – Land-Bau Kft. konzorciumot választotta ki, mint a legjobb ajánlatot tevő kivitelezőt. Cégünk számos hazai és nemzetközi referenciával, valamint komoly szakmai múlttal rendelkezik, így nagy megtiszteltetés, hogy társaságunk végezheti el Pécs jellegzetes épületének bontási munkálatait.

A bontás során, illetve a bontást megelőzően is fontosnak tartjuk, hogy a Magasház környékén élőket mindenben segítsük, igényeiket figyelembe vegyük, és együtt készüljünk fel az előttünk álló időszakra. Az ingatlant szintenként bontjuk el, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy garantáljuk a környék biztonságát.

magasház őszi

Az élet- és vagyonbiztonság érdekében a gondos előkészületek megkövetelik a maximális körültekintést, amelynek egyik fontos eleme az állapotrögzítés, a közmegelégedést célzó munkavégzés. A bontást megelőzően a környéken található szomszédos épületek állapotát szükséges rögzítenünk, illetve azt jegyzőkönyvvel dokumentálnunk. A leghelytállóbb felmérés céljából egy független, közjegyző által kijelölt igazságügyi szakértő végzi az állapotrögzítést.

A Magasház közvetlen közelében lévő épületeinek állapotát külső, illetve belső állapotrögzítéssel dokumentáljuk, míg a Magasháztól távolabban elhelyezkedő épületek állapota esetén külső állapotrögzítésre kerül sor.

Az állapotrögzítés 2015. november 23-án indul meg, ettől kezdve az érintett épületek felmérése folyamatosan zajlik.

A belső állapotrögzítés érinti az épületek lakásait, lépcsőházait és hozzá szervesen kapcsolódó belső helyiségek épületszerkezeteit. A lakások állapotának rögzítéséről hivatalos jegyzőkönyvet készítünk, melynek része leírás és fotódokumentáció is. A jegyzőkönyvet minden esetben az ingatlan/lakás tulajdonosának is alá kell írnia, ezzel igazolva, hogy a jegyzőkönyvben rögzítetteket a tulajdonos is elfogadja.

magasház5

Egyéb helyiségek állapotának rögzítésénél is jegyzőkönyv készül, melyet az igazságügyi szakértő hitelesít. Az állapotrögzítéshez az igazságügyi szakértőnek az érintett helyiségekbe szükséges bejutnia. Ezért tisztelettel kérjük, hogy a helyiségekbe történő bejutást az igazságügyi szakértőnek biztosítsák!

A külső felmérés kizárólag az épületek külső tartószerkezeteinek állapotrögzítésére vonatkozik. Az épületek külső állapotának felméréseinél jegyzőkönyv készül, melynek része leírás és fotódokumentáció. A jegyzőkönyvet az igazságügyi szakértő és a közös képviselő hitelesíti.

Az ingatlan felmérést végző szakemberek a szakértői igazolványukkal és a közjegyzői kirendeléssel igazolják magukat.

Kérjük a munka sikeres megvalósítása érdekében segítő közreműködésüket!

STRABAG-MML Kft. – Land–Bau Kft. konzorcium

Amennyiben az állapotrögzítéssel, illetve a munkálatokkal kapcsolatosan észrevétele van, kérjük, keressen minket a magashaz@strabag.com email címen.

strabag