Pótelvételi: indul a roham + PTE-lista!

Augusztus kilencedikéig a Pécsi Tudományegyetem mind a tíz karára be lehet még kerülni a pótfelvételin. Az universitas a rendes felvételi keretében 17 ezer jelentkezőből 7 ezernek engedett bebocsátást az intézménybe.

hirdetés

Az augusztus kilencedikei jelentkezési határidő után augusztus 29-én húzzák meg a ponthatárokat, így a jelentkezők egy hónap múlva tudhatják meg, hogy második ízben sikerrel aspiráltak-e. A Pécsi Tudományegyetem egyébként – bár nem minden képzés esetében – mind a tíz karán hirdet pótfelvételiket.

A Pécsi Tudományegyetem megőrizte meghatározó szerepét a magyarországi felsőoktatásban, a következő tanévre 7437 hallgatót vettek fel az általános eljárás keretében a 17 531 jelentkezőből. Öt és fél ezren államilag támogatott képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat, a felvettek több mint kétharmada nappali képzésen vehet részt.

Akik most nem kerültek be a pótfelvételi kapcsán kilencedikéik válthatják ki a jelentkezési lapokat az egyetem Oktatási Igazgatóságán, a karokon, emellett az elektronikus jelentkezési lehetőségre is van mód.

A legfontosabb szabály, hogy csak azok jelentkezhetnek, akik az általános eljárásban nem adtak be jelentkezést, vagy jelentkeztek ugyan, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. Szintén lényeges, hogy csak egy intézménybe és egy képzésre lehet jelentkezni.

A jelentkezéshez csatolni kell mindazokat a bizonyítvány- és oklevélmásolatokat, igazolásokat, amelyeket a felsőoktatási intézmények a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. szeptemberben induló képzések c. kiadvány érettségizetteknek, illetve diplomásoknak szóló köteteiben megjelöltek, mint a jelentkezés elbírálásához, pontszámításhoz szükséges dokumentumot.

Az elektronikusan jelentkezőknek a kitöltés után ki kell nyomtatniuk az ún. hitelesítő adatlapot, majd aláírva postázniuk, legkésőbb 2011. augusztus 11-ig. Hitelesíteni az Ügyfélkapun keresztül is lehet, ez esetben nincs szükség a hitelesítő adatlap visszaküldésére.

A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot, az e-jelentkezők esetében a hitelesítő adatlapot és – amennyiben nem a felületen töltik fel – a dokumentummásolatokat az alábbi címre kell benyújtani: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

Az eljárás alapdíja 5000 forint, amely a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési laphoz tartozó csekken vagy banki átutalással fizethető be (ebben az esetben az utaláskor a közlemény rovatban a jelentkező 12 jegyű felvételi azonosítószámát – és csak azt – kell megadni, amely a jelentkezési lapon fel van tüntetve). Az elektronikus jelentkezés során lehetőség van bankkártyás fizetéssel történő teljesítésre is.

A pontatlanul kitöltött, hiányos jelentkezések – az eljárás rövid határideje miatt – a felvétel elutasítását vonhatják maguk után, ezért különösen fontos, hogy a jelentkezők olyan telefonszámot, e-mail címet adjanak meg, amelyen sürgős esetben elérhetők. Amennyiben a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és közlik annak időpontját is. Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet nem küldenek.
A pótfelvételi eljárás ponthatárainak megállapítása 2011. augusztus 29-én lesz, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre.

Képzések, amikre lehet jelentkezni:

Alap- és egységes, osztatlan képzések, felsőfokú szakképzések – Pótfelvételi 2011:

Állam- és Jogtudományi Kar

Nappali osztatlan képzés:
O N K – jogász – 145 000 Ft/félév

Nappali felsőfokú szakképzés:
F N K – jogi asszisztens – 95 000 Ft/félév

Részidős alap- és osztatlan képzések:
A L K – igaszságügyi igazgatási – 115 000 Ft/félév
O L K – jogász – 145 000/félév

Részidős felsőfokú szakképzés:
F L K – jogi asszisztens – 95000 Ft/félév

Általános Orvostudományi Kar
Nappali osztatlan képzések:
O N K – általános orvos – 925 000 Ft/félév
O N K – fogorvos – 1 025 000 Ft/félév
O N K – gyógyszerész – 700 000 Ft/félév

Bölcsészettudományi Kar
Nappali alapképzések:
A N K – anglisztika 150 000 Ft/félév
A N K – germanisztika-német nemzetiségi szakirány 130 000 Ft/félév
A N K – germanisztika-német szakirány 130 000 Ft/félév
A N K – kommunikáció és médiatudomány 230 000 Ft/félév
A N K – magyar 128 000 Ft/félév
A N K – néprajz 125 000 Ft/félév
A N K – ókori nyelvek és kultúrák-klasszika-filológia szakirány 99 000 Ft/félév
A N K – pedagógia 130 000 Ft/félév
A N K – politológia 110 000 Ft/félév
A N K – pszichológia (angol nyelven) 550 000 Ft/félév
A N K – romanisztika-francia szakirány 100 000 Ft/félév
A N K – romanisztika-olasz szakirány 140 000 Ft/félév
A N K – romanisztika-spanyol szakirány 140 000 Ft/félév
A N K – romológia 120 000 Ft/félév
A N K – szabad bölcsészet 120 000/félév
A N K – szlavisztika-horvát szakirány 95 000 Ft/félév
A N K – szlavisztika-orosz szakirány 115 000 Ft/félév
A N K – szociális munka 150 000 Ft/félév
A N K – szociológia 155 000 Ft/félév
A N K – társadalmi tanulmányok 155 000 Ft/félév
A N K – történelem 120 000 Ft/félév
A N K – történelem-régészet szakirány 110 000 Ft/félév

Nappali felsőfokú szakképzések:
F N K – gazdasági idegen nyelvű menedzser 115 000 Ft/félév
F N K – titkárságvezető 115 000 Ft/félév

Részidős alapképzések:
A L K – anglisztika 150 000 Ft/félév
A L K – germanisztika-német nemzetiségi szakirány 130 000 Ft/félév
A L K – germanisztika-német szakirány 130 000 Ft/félév
A L K – kommunikáció és médiatudomány 200 000 Ft/félév
A L K – magyar 115 000 Ft/félév
A L K – néprajz 125 000 Ft/félév
A L K – pedagógia 130 000 Ft/félév
A L K – politológia 108 000 Ft/félév
A L K – romanisztika-francia szakirány 100 000 Ft/félév
A L K – romanisztika-olasz szakirány 140 000 Ft/félév
A L K – romanisztika-spanyol szakirány 140 000 Ft/félév
A L K – romológia 120 000 Ft/félév
A L K – szabad bölcsészet 110 000 Ft/félév
A L K – szociális munka 130 000 Ft/félév
A L K – szociológia 155 000 Ft/félév
A L K – történelem 110 000 Ft/félév

Egészségtudományi Kar
Nappali alapképzések:
A N K – ápolás és betegellátás-ápoló szakirány (Pécs) 170 000 Ft/félév
A N K – ápolás és betegellátás-dietetikus szakirány 170 000 Ft/félév
A N K – ápolás és betegellátás-gyógytornász szakirány (Pécs) 200 000 Ft/félév
A N K ápolás és betegellátás-gyógytornász szakirány 200 000 Ft/félév (Zalaegerszeg)
A N K – ápolás és betegellátás-mentőtiszt szakirány (Pécs) 170 000 Ft/félév
A N K – ápolás és betegellátás-szülésznő szakirány (Szombathely) 170 000 Ft/félév
A N K – csecsemő- és kisgyermeknevelő (Szombathely) 110 000 Ft/félév
A N K – egészségügyi gondozás és prevenció-népegészségügyi ellenőr szakirány (Kaposvár) 170 000 Ft/félév
A N K – egészségügyi gondozás és prevenció-védőnő szakirány (Kaposvár)
170 000 Ft/félév
A N K – egészségügyi gondozás és prevenció-védőnő szakirány (Szombathely)
170 000 Ft/félév
A N K – egészségügyi szervező (Zalaegerszeg) 170 000 Ft/félév
A N K – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (Kaposvár)
170 000 Ft/félév
A N K – rekreációszervezés és egészségfejlesztés 170 000 Ft/félév

Nappali felsőfokú szakképzés:
F N K csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (Szombathely) 120 000 Ft/félév

Részidős alapképzések:
A L K – ápolás és betegellátás-ápoló szakirány (Pécs) 150 000 Ft/félév
A L K – ápolás és betegellátás-ápoló szakirány (Szombathely) 150 000 Ft/félév
A L K – ápolás és betegellátás-mentőtiszt szakirány (Szombathely) 150 000 Ft/félév
A L K – ápolás és betegellátás-szülésznő szakirány (Szombathely) 150 000 Ft/félév
A L K – csecsemő- és kisgyermeknevelő (Szombathely) 95 000 Ft/félév
A L K – egészségügyi gondozás és prevenció-népegészségügyi ellenőr szakirány (Pécs) 150 000 Ft/félév
A L K – egészségügyi szervező (Zalaegerszeg) 150 000 Ft/félév
A L K – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (Kaposvár) 150 000 Ft/félév
A L K – rekreációszervezés és egészségfejlesztés 150 000 Ft/félév
A L K – szociális munka (Szombathely) 100 000 Ft/félév

Felsőfokú szakképzés:
F L K – orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus (Kaposvár) 150 000 Ft/félév

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Nappali alapképzések:
A N K – andragógia (Pécs) 155 000 Ft/félév
A N K – informatikus könyvtáros 155 000 Ft/félév

Nappali felsőfokú szakképzések:
F N K – Európai Uniós üzleti szakügyintéző 120 000 Ft/félév
F N K – idegenforgalmi szakmenedzser 120 000 Ft/félév
F N K – ifjúságsegítő (Pécs) 120 000 Ft/félév
F N K – kereskedelmi szakmenedzser 120 000 Ft/félév
F N K – közösségi-civil szervező (Pécs) 120 000 Ft/félév
F N K – média moderátor 120 000 Ft/félév
F N K – pénzügyi szakügyintéző 120 000 Ft/félév
F N K – reklámszervező szakmenedzser 120 000 Ft/félév
F N K – sportkommunikátor 120 000 Ft/félév
F N K – számviteli szakügyintéző 120 000 Ft/félév

Részidős alapképzés:
A L K – andragógia (Pécs) 155 000 Ft/félév

Illyés Gyula Főiskolai Kar
Nappali alapképzések:
A N K – csecsemő- és kisgyermeknevelő 110 000 Ft/félév
A N K – kommunikáció és médiatudomány 140 000 Ft/félév
A N K – környezetkultúra 150 000 Ft/félév
A N K – óvodapedagógus 110 000 Ft/félév
A N K – óvodapedagógus-német nemzetiségi szakirány 110 000 Ft/félév
A N K – szociális munka 110 000 Ft/félév
A N K – tanító 110 000 Ft/félév
A N K – tanító-német nemzetiségi szakirány 110 000 Ft/félév
A N K – turizmus-vendéglátás 140 000 Ft/félév

Nappali felsőfokú szakképzések:
F N K – csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 110 000 Ft/félév
F N K – idegenforgalmi szakmenedzser 110 000 Ft/félév
F N K – ifjúságsegítő 110 000 Ft/félév
F N K – média moderátor 110 000 Ft/félév
F N K – területfejlesztési szakasszisztens 110 000 Ft/félév
F N K – titkárságvezető 110 000 Ft/félév
F N K – vendéglátó szakmenedzser 110 000 Ft/félév

Részidős alapképzések:
A L K – csecsemő- és kisgyermeknevelő 110 000 Ft/félév
A L K – kommunikáció és médiatudomány 140 000 Ft/félév
A L K – óvodapedagógus 110 000 Ft/félév
A L K – szociális munka 110 000 Ft/félév
A L K – turizmus-vendéglátás 140 000 Ft/félév

Közgazdaságtudományi Kar
Részidős alapképzés:
A L K – gazdálkodási és menedzsment 190 000 Ft/félév

Művészeti Kar
Nappali alapképzések:
A N K – alkotóművészet és muzikológia-elektronikus zenei médiaművészet szakirány
350 000 Ft/félév
A N K – előadóművészet-klasszikus ének szakirány 350 000 Ft/félév
A N K – előadóművészet-klasszikus gordonka szakirány 350 000 Ft/félév
A N K – előadóművészet-klasszikus harsona szakirány 350 000 Ft/félév
A N K – előadóművészet-klasszikus kürt szakirány 350 000 Ft/félév

Pollack Mihály Műszaki Kar
Nappali alapképzések és osztatlan képzés:
A N K – építészmérnöki 195 000 Ft/félév
A N K – építőmérnöki 195 000 Ft/félév
A N K – építőművészet 290 000 Ft/félév
A N K – gépészmérnöki 195 000 Ft/félév
A N K – ipari termék- és formatervező mérnöki 195 000 Ft/félév
A N K – környezetmérnöki 195 000 Ft/félév
A N K – mérnök informatikus 195 000 Ft/félév
A N K – villamosmérnöki 195 000 Ft/félév
O N K – építész 240 000 Ft/félév

Nappali felsőfokú szakképzések:
F N K – építettkörnyezetmérnök-asszisztens 180 000 Ft/félév
F N K – gépipari mérnökasszisztens 180 000 Ft/félév
F N K – médiatechnológus asszisztens 180 000 Ft/félév
F N K – műszaki informatikai mérnökasszisztens 180 000 Ft/félév
F N K – televízióműsor gyártó szakasszisztens 180 000 Ft/félév
F N K – villamosmérnök-asszisztens 180 000 Ft/félév
F N K – web-programozó 180 000 Ft/félév

Részidős alapképzések:
A L K – építészmérnöki 180 000 Ft/félév
A L K – építőmérnöki 180 000 Ft/félév
A L K – gépészmérnöki 180 000 Ft/félév
A L K – mérnök informatikus 180 000 Ft/félév
A L K – villamosmérnöki 180 000 Ft/félév

Részidős felsőfokú szakképzés:
F L K – építettkörnyezetmérnök-asszisztens 180 000 Ft/félév

Természettudományi Kar
Nappali alapképzések:
A N K – fizika 160 000 Ft/félév
A N K – sportszervező 160 000 Ft/félév
A N K – testnevelő-edző 160 000 Ft/félév

Nappali felsőfokú szakképzések:
F N K – hulladékgazdálkodási technológus 130 000 Ft/félév
F N K – szőlész, borász szaktechnikus 130 000 Ft/félév
F N K – területfejlesztési szakasszisztens 130 000 Ft/félév

Részidős alapképzés:
A L K – testnevelő-edző 160 000 Ft/félév

Pótfelvételi eljárás keretében meghirdetett mesterképzések a Pécsi Tudományegyetem karain:

Állam- és Jogtudományi Kar
Részidős képzés:
M L K – közigazgatási 150 000 Ft/félévPTE-ÁOK

Általános Orvostudományi Kar
Nappali képzés:
M N K orvosi biotechnológia (angol nyelven) 1 500 000 Ft/félév felvételi vizsga

Bölcsészettudományi Kar
Nappali képzések:
M N K – anglisztika 180 000 Ft/félév – felvételi vizsga
M N K – esztétika 170 000 Ft/félév – felvételi vizsga
M N K – filozófia 140 000 Ft/félév – felvételi vizsga
M N K – francia nyelv, irodalom és kultúra 100 000 Ft/félév – felvételi vizsga
M N K – horvát nyelv és irodalom 120 000 Ft/félév – felvételi vizsga
M N K – klasszika-filológia 125 000 Ft/félév – felvételi vizsga
M N K – kommunikáció- és médiatudomány 210 000 Ft/félév – felvételi elbeszélgetés
M N K – magyar nyelv és irodalom 168 000 Ft/félév – felvételi vizsga
M N K – néprajz 150 000 Ft/félév
M N K – neveléstudományi 170 000 Ft/félév
M N K – politikatudomány 170 000 Ft/félév
M N K – régészet 150 000 Ft/félév
M N K – romológia 125 000 Ft/félév
M N K – szociális munka 150 000 Ft/félév
M N K – szociálpolitika 150 000 Ft/félév
M N K – szociológia 165 000 Ft/félév – felvételi elbeszélgetés
M N K – tanár – angoltanár 220 000 Ft/félév – szakmai és motivációs beszélgetés
M N K – tanár – filozófiatanár 170 000 Ft/félév
M N K – tanár – franciatanár 100 000 Ft/félév
M N K – tanár – hon- és népismerettanár 170 000 Ft/félév
M N K – tanár – horvát- és nemzetiségihorvát-tanár 120 000 Ft/félév
M N K – tanár – latintanár 120 000 Ft/félév
M N K – tanár – magyartanár 170 000 Ft/félév
M N K – tanár – mozgóképkultúra és médiaismeret tanár 190 000 Ft/félév
M N K – tanár – német- és nemzetiséginémet-tanár 170 000 Ft/félév
M N K – tanár – olasztanár 170 000 Ft/félév
M N K – tanár – orosztanár 130 000 Ft/félév
M N K – tanár – pedagógiatanár 220 000 Ft/félév
M N K – tanár – romológiatanár 130 000 Ft/félév
M N K – tanár – tantervfejlesztő tanár 170 000 Ft/félév
M N K – tanár – történelemtanár 170 000 Ft/félév
M N K – történelem 150 000 Ft/félév – felvételi vizsga

Részidős képzések:
M L K – anglisztika 180 000 Ft/félév – felvételi vizsga
M L K – francia nyelv, irodalom és kultúra 100 000 Ft/félév – felvételi vizsga
M L K – kommunikáció- és médiatudomány 190 000 Ft/félév – felvételi elbeszélgetés
M L K – magyar nyelv és irodalom 140 000 Ft/félév – felvételi vizsga
M L K – német nyelv, irodalom és kultúra 160 000 Ft/félév
M L K – néprajz 150 000 Ft/félév
M L K – neveléstudományi 170 000 Ft/félév
M L K – politikatudomány 170 000 Ft/félév
M L K – romológia 125 000 Ft/félév
M L K – szociális munka 150 000 Ft/félév
M L K – szociálpolitika 150 000 Ft/félév
M L K – szociológia 165 000 Ft/félév – felvételi elbeszélgetés
M L K – tanár (T/D) – angoltanár 220 000 Ft/félév – szakmai és motivációs beszélgetés
M L K – tanár (T/D) – franciatanár 100 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – magyartanár 168 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – német- és nemzetiséginémet-tanár 170 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – olasztanár 170 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – orosztanár 130 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – pedagógiatanár 220 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – romológiatanár 130 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – tantervfejlesztő tanár 170 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – történelemtanár 150 000 Ft/félév
M L K – tanár – angoltanár 220 000 Ft/félév
M L K – tanár – franciatanár 100 000 Ft/félév
M L K – tanár – magyartanár 168 000 Ft/félév
M L K – tanár – mozgóképkultúra és médiaismeret tanár 170 000 Ft/félév
M L K – tanár – német- és nemzetiséginémet-tanár 170 000 Ft/félév
M L K – tanár – olasztanár 170 000 Ft/félév
M L K – tanár – pedagógiatanár 220 000 Ft/félév
M L K – tanár – romológiatanár 130 000 Ft/félév
M L K – tanár – tantervfejlesztő tanár 170 000 Ft/félév
M L K – tanár – történelemtanár 150 000 Ft/félév

Egészségtudományi Kar
Részidős képzések:
M L K – ápolás 130 000 Ft/félév
M L K – egészségügyi szociális munka 120 000 Ft/félév
M L K – klinikai laboratóriumi kutató 300 000 Ft/félév
M L K – népegészségügyi 170 000 Ft/félév
M L K – táplálkozástudományi 170 000 Ft/félév

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Nappali képzések:
M N K – andragógia 170 000 Ft/félév – felvételi elbeszélgetés
M N K – emberi erőforrás tanácsadó 170 000 Ft/félév
M N K – informatikus könyvtáros 170 000 Ft/félév
M N K – kulturális mediáció 170 000 Ft/félév

Részidős képzések:
M L K – andragógia 170 000 Ft/félév – felvételi elbeszélgetés
M L K – emberi erőforrás tanácsadó 170 000 Ft/félév
M L K – informatikus könyvtáros 170 000 Ft/félév
M L K – kulturális mediáció 170 000 Ft 4 BÖLCS
M L K – tanár (T/D) – andragógus tanár 170 000 Ft/félév – szakmai és motivációs beszélgetés
M L K – tanár (T/D) – könyvtárpedagógia-tanár 170 000 Ft/félév

Közgazdaságtudományi Kar
Részidős képzések:
M L K – marketing 250 000 Ft/félév – szakmai és motivációs beszélgetés
M L K – Master of Business Administration (MBA) 400 000 Ft/félév
M L K – pénzügy 250 000 Ft/félév
M L K – vezetés és szervezés 250 000 Ft/félév

Művészeti Kar
Nappali képzések:
M N K – klasszikus énekművészoperaének-művész szakirány 520 000 Ft/félév – gyakorlati vizsga
M N K – klasszikus énekművészoratórium- és dalének-művész szakirány 520 000 Ft/félév
M N K – klasszikus hangszerművészklasszikus zongoraművész szakirány 520 000 Ft/félév
M N K – tanár – zenetanár (énektanár) 350 000 Ft/félév – motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek
M N K – tanár – zenetanár (harsona) 350 000 Ft/félév
M N K – tanár – zenetanár (hegedű) 350 000 Ft/félév
M N K – tanár – zenetanár (klarinét) 350 000 Ft/félév
M N K – tanár – zenetanár (zongora) 350 000 Ft/félév

Pollack Mihály Műszaki Kar
Nappali képzések:
M N K – építőművész 290 000 Ft/félév – felvételi elbeszélgetés és gyakorlati vizsga
M N K – szerkezet-építőmérnöki 188 000 Ft/félév – írásbeli vizsga és szakmai és motivációs beszélgetés
M N K – szerkezettervező építészmérnöki 188 000 Ft/félév
M N K – településmérnöki 188 000 Ft/félév
M N K – tervező építészmérnöki 188 000 Ft/félév

Részidős képzések:
M L K – szerkezet-építőmérnöki 188 000 Ft/félév – írásbeli vizsga és szakmai és motivációs beszélgetés
M L K – szerkezettervező építészmérnöki 188 000 Ft/félév
M L K – településmérnöki 188 000 Ft/félév
M L K – tervező építészmérnöki 188 000 Ft/félév

Természettudományi Kar

Nappali képzések:
M N K – biológus 210 000 Ft/félév – szakmai és motivációs beszélgetés
M N K – fizikus 210 000 Ft/félév
M N K – geográfus 210 000 Ft/félév – szakmai és motivációs beszélgetés
M N K – környezettudomány 210 000 Ft/félév
M N K – rekreáció 210 000 Ft/félév
M N K – tanár – biológiatanár 210 000 Ft/félv – 5 szakmai és motivációs beszélgetés
M N K – tanár – fizikatanár 210 000 Ft/félév
M N K – tanár – földrajztanár 210 000 Ft/félév
M N K – tanár – informatikatanár 210 000 Ft/félév
M N K – tanár – kémiatanár 210 000 Ft/félév
M N K – tanár – környezettantanár 210 000 Ft/félév
M N K – tanár – matematikatanár 210 000 Ft/félév
M N K – tanár – testnevelőtanár 210 000 Ft/félév
M N K – vegyész 210 000 Ft/félév – szakmai és motivációs beszélgetés

Részidős képzések:
M L K – alkalmazott matematikus 210 000 Ft/félév
M L K – biológus 210 000 Ft/félév – 4 szakmai és motivációs beszélgetés
M L K – rekreáció 210 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – biológiatanár 210 000 Ft/félév – szakmai és motivációs beszélgetés M L K – tanár (T/D) – fizikatanár 210 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – földrajztanár 210 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – informatikatanár 210 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – kémiatanár 210 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – matematikatanár 210 000 Ft/félév
M L K – tanár (T/D) – testnevelőtanár 210 000 Ft/félév
M L K – vegyész 210 000 Ft/félév – 4 szakmai és motivációs beszélgetés

A rendes felvételi július 21-én közzétett ponthatárai alább, és IDE KLIKKELVE tekinthetők meg!

Állam- és Jogtudományi Kar

 

Szak Szint Munkarend Á K
jogász O N 418 200
jogi asszisztens F N 250 140
igazságügyi igazgatási A L 380 200
jogász O L 418 200
jogi asszisztens F L 140
közigazgatási M L 40 54

 

Általános Orvosudományi Kar

 

Szak Szint Munkarend Á K
általános orvos O N 417 252
fogorvos O N 423 281
gyógyszerész O N 407 329
orvosi biotechnológia (angol nyelven) M N 74 n.i.

 

Bölcsészettudományi Kar

 

Szak Szint Munkarend Á K
anglisztika A N 369 200
germanisztika-német nemzetiségi szakirány A N 366 200
germanisztika-német szakirány A N 367 200
kommunikáció és médiatudomány A N 414 200
magyar A N 373 200
néprajz A N 384 200
ókori nyelvek és kultúrák-klasszika-filológia szakirány A N 428 200
pedagógia A N 382 200
politológia A N 422 200
pszichológia (angol nyelven) A N 200
pszichológia (magyar nyelven) A N 413 398
romanisztika-francia szakirány A N 367 200
romanisztika-olasz szakirány A N 367 200
romanisztika-spanyol szakirány A N 367 200
romológia A N n.i. 200
szabad bölcsészet A N 390 200
szlavisztika-horvát szakirány A N 367 200
szlavisztika-orosz szakirány A N 366 200
szociális munka A N 341 200
szociológia A N 401 200
társadalmi tanulmányok A N 394 200
történelem A N 389 200
történelem-régészet szakirány A N 384 200
gazdasági idegen nyelvű menedzser F N 356 327
intézményi kommunikátor F N 252 n.i.
sajtótechnikus F N 264 248
titkárságvezető F N 264 140
anglisztika A L 376 200
germanisztika-német nemzetiségi szakirány A L 386 200
germanisztika-német szakirány A L 380 200
kommunikáció és médiatudomány A L 359 200
magyar A L 386 200
néprajz A L 384 200
pedagógia A L 386 200
politológia A L 358 200
pszichológia A L 437
romanisztika-francia szakirány A L n.i. 200
romanisztika-olasz szakirány A L 386 200
romanisztika-spanyol szakirány A L 386 200
romológia A L 386 200
szabad bölcsészet A L 386 200
szociális munka A L 358 200
szociológia A L 358 200
történelem A L 377 200
anglisztika M N 76 n.i.
esztétika M N 90 n.i.
filozófia M N 80 89
francia nyelv, irodalom és kultúra M N 92 n.i.
horvát nyelv és irodalom M N 83 n.i.
klasszika-filológia M N n.i. n.i.
kommunikáció- és médiatudomány M N 82 76
magyar nyelv és irodalom M N 81 n.i.
neveléstudományi M N 79 n.i.
német nemzetiségi nyelv és irodalom M N n.i. n.i.
német nyelv, irodalom és kultúra M N n.i. n.i.
néprajz M N 43 n.i.
politikatudomány M N 62 n.i.
pszichológia M N 72 n.i.
régészet M N 62 83
romológia M N 76 n.i.
szociális munka M N 72 n.i.
szociálpolitika M N 79 n.i.
szociológia M N 88 n.i.
tanár – angoltanár M N 44 44
tanár – filozófiatanár M N 50 50
tanár – franciatanár M N 50 50
tanár – hon- és népismerettanár M N 50 50
tanár – horvát- és nemzetiségihorvát-tanár M N 50 50
tanár – latintanár M N 50 50
tanár – magyartanár M N 41 41
tanár – mozgóképkultúra és médiaismeret tanár M N 50 50
tanár – német- és nemzetiséginémet-tanár M N 50 50
tanár – olasztanár M N 50 50
tanár – orosztanár M N 50 50
tanár – pedagógiatanár M N 48 48
tanár – romológiatanár M N 50 50
tanár – tantervfejlesztő tanár M N 37 37
tanár – történelemtanár M N 38 38
történelem M N 59 85
anglisztika M L 82 n.i.
esztétika M L n.i. n.i.
filozófia M L n.i. n.i.
francia nyelv, irodalom és kultúra M L n.i. n.i.
horvát nyelv és irodalom M L n.i. n.i.
kommunikáció- és médiatudomány M L 70 82
magyar nyelv és irodalom M L 78 60
neveléstudományi M L 66 66
német nemzetiségi nyelv és irodalom M L n.i. n.i.
német nyelv, irodalom és kultúra M L 85 n.i.
néprajz M L 66 n.i.
politikatudomány M L n.i. 89
pszichológia M L 76 70
romológia M L 72 n.i.
szociális munka M L 72 72
szociálpolitika M L 70 81
szociológia M L 54 78
tanár – angoltanár M L 48 48
tanár – filozófiatanár M L n.i. n.i.
tanár – franciatanár M L 50 50
tanár – horvát- és nemzetiségihorvát-tanár M L n.i. n.i.
tanár – magyartanár M L 41 41
tanár – mozgóképkultúra és médiaismeret tanár M L 50 50
tanár – német- és nemzetiséginémet-tanár M L 50 50
tanár – olasztanár M L 50 50
tanár – orosztanár M L n.i. n.i.
tanár – pedagógiatanár M L 46 46
tanár – romológiatanár M L 50 50
tanár – tantervfejlesztő tanár M L 39 39
tanár – történelemtanár M L 38 38
tanár (T/D) – angoltanár M L 50 50
tanár (T/D) – filozófiatanár M L n.i. n.i.
tanár (T/D) – franciatanár M L 50 50
tanár (T/D) – horvát- és nemzetiségihorvát-tanár M L n.i. n.i.
tanár (T/D) – magyartanár M L 50 50
tanár (T/D) – mozgóképkultúra és médiaismeret tanár M L n.i. n.i.
tanár (T/D) – német- és nemzetiséginémet-tanár M L 37 37
tanár (T/D) – olasztanár M L 50 50
tanár (T/D) – orosztanár M L 50 50
tanár (T/D) – pedagógiatanár M L 50 50
tanár (T/D) – romológiatanár M L 50 50
tanár (T/D) – tantervfejlesztő tanár M L 50 50
tanár (T/D) – történelemtanár M L 50 50

 

Egészségtudományi Kar

 

Szak Szint Munkarend Á K
ápolás és betegellátás-ápoló szakirány (Pécs) A N 261 241
ápolás és betegellátás-dietetikus szakirány A N 306 297
ápolás és betegellátás-gyógytornász szakirány (Pécs) A N 331 331
ápolás és betegellátás-gyógytornász szakirány (Zalaegerszeg) A N 278 200
ápolás és betegellátás-mentőtiszt szakirány (Pécs) A N 330 329
ápolás és betegellátás-szülésznő szakirány (Szombathely) A N 232 223
csecsemő- és kisgyermeknevelő (Szombathely) A N 290 200
egészségügyi gondozás és prevenció-népegészségügyi ellenőr szakirány (Kaposvár) A N 248 209
egészségügyi gondozás és prevenció-védőnő szakirány (Kaposvár) A N 267 249
egészségügyi gondozás és prevenció-védőnő szakirány (Szombathely) A N 257 226
egészségügyi szervező (Zalaegerszeg) A N 289 273
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (Kaposvár) A N 299 290
rekreációszervezés és egészségfejlesztés A N 392 200
szociális munka (Szombathely) A N n.i. n.i.
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (Szombathely) F N 252 140
ápolás és betegellátás-ápoló szakirány (Pécs) A L 278 200
ápolás és betegellátás-ápoló szakirány (Szombathely) A L 278 200
ápolás és betegellátás-mentőtiszt szakirány (Szombathely) A L 278 200
ápolás és betegellátás-szülésznő szakirány (Szombathely) A L 278 200
csecsemő- és kisgyermeknevelő (Szombathely) A L 382 200
egészségügyi gondozás és prevenció-népegészségügyi ellenőr szakirány (Pécs) A L 278 200
egészségügyi szervező (Zalaegerszeg) A L 278 200
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (Kaposvár) A L 279 200
rekreációszervezés és egészségfejlesztés A L 400 200
szociális munka (Szombathely) A L 356 200
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (Szombathely) F L n.i. n.i.
orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus (Kaposvár) F L 306 140
ápolás M N n.i. n.i.
egészségügyi szociális munka M N n.i. n.i.
klinikai laboratóriumi kutató M N n.i. n.i.
népegészségügyi M N n.i. n.i.
táplálkozástudományi M N n.i. n.i.
ápolás M L 36 90
egészségügyi szociális munka M L 54 n.i.
klinikai laboratóriumi kutató M L 74 74
népegészségügyi M L 54 72
táplálkozástudományi M L 74 54

 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

 

Szak Szint Munkarend Á K
andragógia (Pécs) A N 398 206
andragógia (Zalaegerszeg) A N n.i. n.i.
informatikus könyvtáros A N 343 246
Európai Uniós üzleti szakügyintéző F N 248 180
idegenforgalmi szakmenedzser F N 248 180
ifjúságsegítő (Pécs) F N 248 180
ifjúságsegítő (Zalaegerszeg) F N n.i.
kereskedelmi szakmenedzser F N 260 238
képzési szakasszisztens F N n.i. n.i.
közösségi-civil szervező (Pécs) F N 246 140
média moderátor F N 252 196
pénzügyi szakügyintéző F N 250 170
reklámszervező szakmenedzser F N 252 170
sportkommunikátor F N 252 172
számviteli szakügyintéző F N 250 170
színházi moderátor F N n.i. n.i.
andragógia (Pécs) A L 200
andragógia (Zalaegerszeg) A L n.i.
informatikus könyvtáros A L n.i.
Európai Uniós üzleti szakügyintéző F L n.i. n.i.
ifjúságsegítő (Pécs) F L n.i. n.i.
képzési szakasszisztens F L n.i. n.i.
közösségi-civil szervező (Pécs) F L n.i. n.i.
közösségi-civil szervező (Zalaegerszeg) F L n.i.
média moderátor F L n.i. n.i.
reklámszervező szakmenedzser F L n.i. n.i.
sportkommunikátor F L n.i. n.i.
színházi moderátor F L n.i. n.i.
andragógia M N 70 70
emberi erőforrás tanácsadó M N 60 70
informatikus könyvtáros M N 88 60
kulturális mediáció M N 84 60
andragógia M L 60 60
emberi erőforrás tanácsadó M L 71 60
informatikus könyvtáros M L 84 60
kulturális mediáció M L 86 60
tanár (T/D) – andragógus tanár M L 70 60
tanár (T/D) – könyvtárpedagógia-tanár M L 70 60

 

Illyés Gyula Főiskolai Kar

 

Szak Szint Munkarend Á K
csecsemő- és kisgyermeknevelő A N 290 200
kommunikáció és médiatudomány A N 413 200
környezetkultúra A N 340 200
óvodapedagógus A N 290 200
óvodapedagógus-német nemzetiségi szakirány A N 290 200
szociális munka A N 338 200
tanító A N 290 200
tanító-német nemzetiségi szakirány A N 290 200
turizmus-vendéglátás A N 394 200
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó F N 248 140
gazdasági idegen nyelvű menedzser F N n.i. n.i.
idegenforgalmi szakmenedzser F N 254 140
ifjúságsegítő F N 248 140
média moderátor F N 260 140
területfejlesztési szakasszisztens F N 250 140
titkárságvezető F N 250 140
vendéglátó szakmenedzser F N 252 140
csecsemő- és kisgyermeknevelő A L 380 200
kommunikáció és médiatudomány A L 200
óvodapedagógus A L 382 200
szociális munka A L 358 200
tanító A L n.i. n.i.
turizmus-vendéglátás A L 200
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó F L n.i. n.i.
gazdasági idegen nyelvű menedzser F L n.i. n.i.
idegenforgalmi szakmenedzser F L n.i. n.i.
ifjúságsegítő F L n.i. n.i.
média moderátor F L n.i. n.i.
területfejlesztési szakasszisztens F L n.i. n.i.
titkárságvezető F L n.i. n.i.
vendéglátó szakmenedzser F L n.i. n.i.
turizmus-menedzsment M N n.i. n.i.
turizmus-menedzsment M L n.i. n.i.

 

Közgazdaságtudományi Kar

 

Szak Szint Munkarend Á K
alkalmazott közgazdaságtan A N 378 334
gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) A N 397 328
gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) A N 397 257
kereskedelem és marketing A N 397 262
pénzügy és számvitel A N 395 266
gazdálkodási és menedzsment A L 206
pénzügy és számvitel A L 214
gazdaságinformatikus M N n.i. n.i.
közgazdasági elemző M N 88 n.i.
marketing M N 86 n.i.
pénzügy M N 86 n.i.
vezetés és szervezés M N 86 n.i.
marketing M L 86 82
Master of Business Administration (MBA) M L 90
pénzügy M L 88 82
regionális és környezeti gazdaságtan M L n.i. 90
vezetés és szervezés M L 87 86

 

Művészeti Kar

 

Szak Szint Munkarend Á K
alkotóművészet és muzikológia-elektronikus zenei médiaművészet szakirány A N 396 356
előadóművészet-klasszikus ének szakirány A N 390 n.i.
előadóművészet-klasszikus fagott szakirány A N n.i. n.i.
előadóművészet-klasszikus fuvola szakirány A N 394 n.i.
előadóművészet-klasszikus gitár szakirány A N 398 n.i.
előadóművészet-klasszikus gordon szakirány A N 400 n.i.
előadóművészet-klasszikus gordonka szakirány A N 398 n.i.
előadóművészet-klasszikus harsona szakirány A N 400 n.i.
előadóművészet-klasszikus hegedű szakirány A N 396 n.i.
előadóművészet-klasszikus klarinét szakirány A N 400 n.i.
előadóművészet-klasszikus kürt szakirány A N 390 n.i.
előadóművészet-klasszikus mélyhegedű szakirány A N 400 n.i.
előadóművészet-klasszikus oboa szakirány A N 398 n.i.
előadóművészet-klasszikus orgona szakirány A N n.i. n.i.
előadóművészet-klasszikus trombita szakirány A N 396 n.i.
előadóművészet-klasszikus tuba szakirány A N 400 n.i.
előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szakirány A N n.i. n.i.
előadóművészet-klasszikus zongora szakirány A N 396 n.i.
előadóművészet-zenekar és kórusvezető szakirány A N 394 n.i.
ének-zene A N 382 n.i.
kerámiatervezés A N 386 n.i.
festőművész O N 362 n.i.
szobrászművész O N 358 n.i.
kerámiatervezés M N 89 n.i.
klasszikus énekművész-operaének-művész szakirány M N 81 n.i.
klasszikus énekművész-oratórium- és dalének-művész szakirány M N n.i. n.i.
klasszikus hangszerművész-klasszikus fuvolaművész szakirány M N 89 n.i.
klasszikus hangszerművész-klasszikus gitárművész M N n.i. n.i.
klasszikus hangszerművész-klasszikus hegedűművész szakirány M N 95 n.i.
klasszikus hangszerművész-klasszikus mélyhegedűművész szakirány M N 90 n.i.
klasszikus hangszerművész-klasszikus zongoraművész szakirány M N 88 n.i.
tanár – ének-zene tanár M N 80 80
tanár – zenetanár (énektanár) M N 76 n.i.
tanár – zenetanár (fagott) M N n.i. n.i.
tanár – zenetanár (fuvola) M N 87 n.i.
tanár – zenetanár (gitár) M N 88 82
tanár – zenetanár (gordon) M N n.i. n.i.
tanár – zenetanár (gordonka) M N 87 n.i.
tanár – zenetanár (harsona) M N 90 n.i.
tanár – zenetanár (hegedű) M N 81 n.i.
tanár – zenetanár (klarinét) M N 85 90
tanár – zenetanár (kürt) M N 75 n.i.
tanár – zenetanár (mélyhegedű) M N 89 n.i.
tanár – zenetanár (oboa) M N 90 n.i.
tanár – zenetanár (orgona) M N 99 n.i.
tanár – zenetanár (trombita) M N 77 n.i.
tanár – zenetanár (tuba) M N 77 n.i.
tanár – zenetanár (ütőhangszer) M N 90 n.i.
tanár – zenetanár (zeneismeret) M N 97
tanár – zenetanár (zongora) M N 95 n.i.
tanár (T/D) – ének-zene tanár M N 89 89

 

Pollack Mihály Műszaki Kar

 

Szak Szint Munkarend Á K
építészmérnöki A N 293 227
építőmérnöki A N 289 208
építőművészet A N 356 272
gépészmérnöki A N 271 223
ipari termék- és formatervező mérnöki A N 293 211
környezetmérnöki A N 310 230
mérnök informatikus A N 210 278
villamosmérnöki A N 226 211
építész O N 403 246
építettkörnyezetmérnök-asszisztens F N 248 140
gépipari mérnökasszisztens F N 250 140
médiatechnológus asszisztens F N 254 140
műszaki informatikai mérnökasszisztens F N 252 140
televízióműsor gyártó szakasszisztens F N 254 140
villamosmérnök-asszisztens F N 284 140
web-programozó F N 248 140
építészmérnöki A L 200
építőmérnöki A L 200
gépészmérnöki A L 200
mérnök informatikus A L 200
műszaki szakoktató A L n.i.
villamosmérnöki A L 200
építettkörnyezetmérnök-asszisztens F L 336 140
építőművész M N 86 n.i.
szerkezet-építőmérnöki M N 53 n.i.
szerkezettervező építészmérnöki M N 58 n.i.
tanár – mérnöktanár (építészmérnök) M N n.i. n.i.
tanár – mérnöktanár (építőmérnök) M N n.i. n.i.
tanár – mérnöktanár (gépészmérnök) M N n.i. n.i.
tanár – mérnöktanár (környezetmérnök) M N n.i. n.i.
tanár – mérnöktanár (mérnök informatikus) M N n.i. n.i.
településmérnöki M N 73 n.i.
tervező építészmérnöki M N 46 n.i.
szerkezet-építőmérnöki M L 53 48
szerkezettervező építészmérnöki M L 52 76
településmérnöki M L 64 88
tervező építészmérnöki M L 52 60

 

Természettudományi Kar

 

Szak Szint Munkarend Á K
biológia A N 276 276
fizika A N 225 220
földrajz A N 287 272
földtudományi A N 221 n.i.
gazdaságinformatikus A N 278 276
kémia A N 256 n.i.
környezettan A N 222 n.i.
matematika A N 235 344
programtervező informatikus A N 235 415
sportszervező A N 380 200
testnevelő-edző A N 378 200
hulladékgazdálkodási technológus F N 260 200
szőlész, borász szaktechnikus F N 260 200
területfejlesztési szakasszisztens F N 248 200
földrajz A L n.i.
testnevelő-edző A L 200
alkalmazott matematikus M N n.i. n.i.
biológus M N 69 n.i.
fizikus M N 60 n.i.
geográfus M N 66 n.i.
környezettudomány M N 72 n.i.
rekreáció M N 88 n.i.
tanár – biológiatanár M N 50 50
tanár – fizikatanár M N 50 50
tanár – földrajztanár M N 50 50
tanár – informatikatanár M N 50 50
tanár – kémiatanár M N 50 50
tanár – környezettan-tanár M N 50 50
tanár – matematikatanár M N 50 50
tanár – testnevelőtanár M N 50 50
vegyész M N 67 n.i.
alkalmazott matematikus M L 90
biológus M L 77 n.i.
fizikus M L n.i.
geográfus M L n.i.
környezettudomány M L n.i.
rekreáció M L 54 72
tanár (T/D) – biológiatanár M L 50 50
tanár (T/D) – fizikatanár M L 50 50
tanár (T/D) – földrajztanár M L 50 50
tanár (T/D) – informatikatanár M L 50 50
tanár (T/D) – kémiatanár M L 50 50
tanár (T/D) – környezettan-tanár M L n.i. n.i.
tanár (T/D) – matematikatanár M L 50 50
tanár (T/D) – testnevelőtanár M L 50 50
vegyész M L 54 72