Gábriel Róbert elköszönt

Nagy érdeklődés övezte az utóbbi időben botrányoktól hangos Pécsi Tudományegyetem leköszönő rektorának, Gábriel Róbertnek utolsó szenátusi ülését.  A szenátus nyilatkozatot adott közre a  büntetőeljárások kapcsán hozott határozatáról.

hirdetés

„PTE – Cső(d)re töltve” – ez volt a leköszönő rektor prezentációjának címe a csütörtöki szenátusi ülésen. Mint azt  Gábriel Róbert elmondta , az utóbbi időben a PTE szerepelt a médiumokban a legtöbbet, s nem csak pozitív értelemben, hiszen az universitas negatív kommunikációs spirálba került. Elmondása szerint a május elején elindult letartóztatások előtt maga is levélben kifogásolta az egyetemen működő gazdasági modellt, mondván: „vannak ilyen modellek a világon, de nem idehaza, a rektornak kell felelősnek lennie, a pécsi esetben azonban nem volt beleszólása”.

A Pécs TV tudósítása megtekinthető ITT!

Ismeretes, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban bűnszövetségben elkövetett vesztegetés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az ügy kapcsán jelenleg tízen vannak előzetes letartóztatásban, további tíz gyanúsított szabadlábon védekezhet. Korábban a felnőttképzési kar gazdálkodásával kapcsolatosan ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával indítottak eljárást, ez utóbbi ügyben a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság folytat nyomozást.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának nyilatkozata:

„A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2010. június 17-ei ülésén nyílt szavazással 34 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az egyetemi közalkalmazottak ellen indult büntetőeljárások kapcsán az alábbi határozatot hozta.

1. Az egyetem minden alkalmazottja megdöbbenve vette tudomásul az egyetemi dolgozók elleni gyanúsításokat. Az egyetem abban érdekelt, hogy a büntetőeljáráson túl saját hatáskörében is mindent megtegyen az ügyek teljes körű feltárására és a felelősségre vonásra.

Az egyetem és a szenátus a lehető legrövidebb időn belül olyan szervezeti és személyi következményekkel járó intézkedéseket léptet életbe, amelyek megakadályozzák a hasonló események megismétlődését.

Az egyetem hangsúlyozza, hogy az alkalmazottak túlnyomó többsége a munkáját a közvagyonnal való gazdálkodás szabályait teljes mértékben betartva, tisztességesen végzi, a büntetőeljárás alapjául szolgáló gyanúsítás és az annak alapjául szolgáló cselekmények az egyetemi dolgozók szűk körét érintik.

Az események semmilyen hatással nincsenek az egyetemen folyó oktató, kutató és gyógyító munkára.

2. A gazdasági főigazgató által a szervezeti és működési szabályzat alapján gyakorolt munkáltatói jogokat a szenátus azonnali hatállyal visszavonja, és a rektort hatalmazza fel azok gyakorlására.

3. A rektor 48 órán belül írásban kérjen tájékoztatást a Nemzeti Nyomozó Iroda illetékesétől, hogy mely egyetemi alkalmazottak gyanúsítottak, függetlenül attól, hogy előzetes letartóztatásban vannak, vagy szabadlábon védekeznek.

4. A 3. pontban meghatározott írásos tájékoztatás alapján a rektor a tájékoztatás kézhezvételét követő munkanapon a Szabálytalanságok kezelésére vonatkozó szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezdeményezze az érintettek fegyelmi felelősségre vonását, rendelje el a fegyelmi eljárás megindítását.

5. A rektor kötelezze a Gazdasági Főigazgatóság dolgozóit és szakértőit, illetőleg a projektekért felelős vezetőket olyan nyilatkozat megtételére, mely szerint nincsenek a Szabálytalanságok kezelésére vonatkozó szabályzat melléklete szerinti szabálysértés gyanújára vonatkozó információk birtokában, vagy ha vannak, akkor azt anonimitásukat biztosító, kizárólag a rektor által felbontható levélben elhelyezett tájékoztatásban jelentsék.

Pécs, 2010. június 17.”