Gyógypedagógust keres a Keleti Városrészi Óvoda

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Keleti Városrészi Óvoda gyógypedagógus munkakör betöltésére.

hirdetés

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7629 Pécs, Teleki Blanka utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai ellátása, terápiás megsegítése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon.
  • Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata. Az állás betöltésekor erkölcsi bizonyítvány és foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: főiskola, logopédus szakirány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 12.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Zsuzsanna óvodavezető részére a keletiovi.allas@gmail.com e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az óvodavezető dönt a törvényben előírt feltételek beszerzését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.