Jövőre gyorsabbak lesznek a lánglovagok

Az új katasztrófavédelmi törvény értelmében januártól a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok megszűnnek, helyükbe az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóságok lépnek. A pécsi Tűzoltóság a változásokkal kapcsolatban közleményt adott ki.

hirdetés

Mint írják, a bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli intézkedések megteremtésével, az állam szerepvállalásának növelésével fokozható a lakosság életének, vagyonának biztonsága, valamint biztosítható az ország működőképességének folyamatos fenntartása.

Az állami tűzoltóságok Baranya megyében a megalakuló négy katasztrófavédelmi kirendeltség (Mohács, Pécs, Siklós, Szigetvár) irányítása alatt látják el a tűzvédelmi feladatokat.

Az elkövetkező három évben országos szinten 64 tűzoltó őrs jön létre a „fehér foltként” emlegetett területeken, ahol tűzoltóságok a jelenlegi rendszerben −a nagy vonulási idő miatt− a kárfelszámolási tevékenységüket csak későn tudták megkezdeni.

Megyénkben Sásd, Sellye, Villány és Véménd településeken terveznek létrehozni tűzoltóőrsöket.

Az új rendszerben működő tűzoltóságok ezután a települések 98 százalékához 25 percen belül kiérnek, továbbá a helyi érdekektől mentesen a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználásával, az erő- és eszközállomány optimális tervezésével és rendszerben tartásával, az anyagi források ésszerű felhasználásával eredményesebb tűzvédelmi tevékenységet fognak tudni folytatni.

A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek hatósági felügyeletének erősítése érdekében egységes iparbiztonsági hatóság kezdi meg tevékenységét országos-, megyei és helyi szinten. Az új szakterületnek szigorú, következetes megelőzési munkával elejét kell vennie az elmúlt időszakban több esetben bekövetkezett balesetekhez és ipari katasztrófához hasonló események bekövetkezésének.

Baranya megyében jelenleg a SEVESO II. Irányelv szerint egy felső küszöbértékű és hat alsó küszöbértékű üzem működik. Egy gazdasági társaságnak jelenleg folyik a felső küszöbértékű üzemként való működésének engedélyeztetése.

A jogszabály felhatalmazása alapján az iparbiztonsági hatóság felméri és egységes nyilvántartásba veszi, majd folyamatosan felügyeli a küszöbérték alatti üzemeket is.

Bevezetésre kerül a katasztrófavédelmi bírság jogintézménye, mely a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemeltetői kötelezettségeinek teljesítését biztosítja.

A jogszabály új elemként katasztrófavédelmi hozzájárulás megfizetésére kötelezi a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek és a küszöbérték alatti üzemek üzemeltetőit, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezeteket.

A hozzájárulásból származó bevétel műszaki-technikai eszközök, felszerelések beszerzésére, fejlesztésére, felújításra, objektumok létesítésére, védekezési kiadásokra, közbiztonsági referensek képzésére, valamint polgári védelmi szervezetek képzésére, felszerelésére, illetve önkéntes mentőszervezetek támogatására használható majd fel.

A katasztrófavédelmi törvény a veszélyes áruszállítással kapcsolatos hatósági hatáskörök átalakításával megteremti annak lehetőségét is, hogy a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes áruk közúti ellenőrzésén túl a légi, a belvízi, és a vasúti szállítást is ellenőrizze, szükség szerint szankcionálja.

Az új katasztrófavédelmi jogszabályba a modern kor kihívásaihoz igazodva beépítették a polgári védelem működésével, felépítésével, szervezeti struktúrájával kapcsolatos szabályokat is.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett szabályozásra kerül a polgári védelmi szervezetek működése is, valamint a polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személyek részvétele is.

A polgári védelem egyik sarkalatos része a különböző speciális feladatok ellátására alkalmas önkéntes mentőszervezetek egységbe történő integrálása is.

Baranya megye védelmére, valamint a régió megsegítésére alakult meg 2010 tavaszán a Mecsek Mentőcsoport (MMCS) elnevezésű területi rendeltetésű polgári védelmi szervezetet, amely gyors készenlétű polgári védelmi szervezet formájában képes a megye veszélyeztetettségéből, különösen a vizek kártételei-, valamint a rendkívüli időjárási veszélyhelyzetekből adódó helyzetek során jelentkező kutatási és mentési szakfeladatok ellátására.

Védelmi igazgatás

Jövőre az ország területén található valamennyi települést, az adott település vonatkozásában elvégzett kockázatbecslés eredményei alapján, a meghatározott veszélyeztetettségi szintnek megfelelően katasztrófavédelmi osztályokba sorolják.

Az I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településeken az önkormányzatok katasztrófák elleni felkészülési, mentési, védekezési tevékenységeit ezután honvédelmi ismeretekkel is rendelkező közbiztonsági referensek fogják segíteni.

A megyei védelmi bizottság elnöki tisztségét a kormánymegbízott veszi át – zárul a tűzoltóság közleménye.